คอร์ดเพลง ฝากฟากฟ้า – ธาดา และ บันทึกของปิติ

  
Text   

คอร์ดเพลง ฝากฟากฟ้า ธาดา และ บันทึกของปิติ

ธาดา และ บันทึกของปิติ

เพลง ฝากฟากฟ้า (คอร์ด)

ศิลปิน : ธาดา และ บันทึกของปิติ

แนวเพลง : #สตริง

Single : ธาดา และ บันทึกของปิติ ฝากฟากฟ้า

คีย์คอร์ดเพลง ฝากฟากฟ้า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
ฝากดวงดาวน้
D 
อย ๆ เก็บดวงใจฉันไ
F#m 
ว้
 
ฝากไป
Bm 
ถึง..เธอ..ที่แส
A 
นไกล
 
ยามอีกฟากฟ้า
D 
นั้น..เปลี่ยนเป็นยามค่ำ
F#m 
คืน
 
หวังให้เธอยัง
Bm 
ตื่น.
G 
..
 
อ่านจดห
A 
มายจากดว
D 
งดาว..

 
ผ่านแม่
Bm 
น้ำ.. 
 
ไหล
F#m 
ไป..
 
จากดวง
Bm 
ใจ.. 
 
ใฝ่
F#m 
หา..
 
วอน
Bm 
ขอ 
 
ดวงดา
F#m 
รา..
 
นำ
G 
พา 
 
สู่ใ
A 
จ 
 
อีกด
D 
วง..

INSTRU | D | F#m | Bm | A |
INSTRU | D | F#m | Bm | G A | D |

 
หากคืนไ
D 
หน..ดาวดับ
F#m 
แสง
 
หากอ่อน
Bm 
แรง..ยามเหน็บห
A 
นาว
 
ความห่วงใ
D 
ย..ฉันคอยส่งข่าว
F#m 
คราว
 
แทนเป็นด
G 
าวดวงนั้
A 
นให้เ
D 
ธอ

 
ฝากดวงดาวน้
D 
อย ๆ เก็บดวงใจฉันไ
F#m 
ว้
 
ฝากไป
Bm 
ถึง..เธอ..ที่แส
A 
นไกล
 
ยามอีกฟากฟ้า
D 
นั้น..เปลี่ยนเป็นยามค่ำ
F#m 
คืน
 
หวังให้เธอยัง
Bm 
ตื่น..
G 
.
 
อ่านจดห
A 
มายจากดว
D 
งดาว..

 
ผ่านแม่
Bm 
น้ำ.. 
 
ไหล
F#m 
ไป..
 
จากดวง
Bm 
ใจ.. 
 
ใฝ่
F#m 
หา..
 
วอน
Bm 
ขอ 
 
ดวงดา
F#m 
รา..
 
นำ
G 
พา 
 
สู่ใ
A 
จ 
 
อีกด
D 
วง..

 
นำ
G 
พา 
 
สู่ใ
A 
จ 
 
อีกด
D 
วง..
 
นำ
G 
พา 
 
สู่ใ
A 
จ 
 
อีกด
D 
วง..


ฝากดวงดาวน้อย ๆ เก็บดวงใจฉันไว้
ฝากไปถึง..เธอ..ที่แสนไกล
ยามอีกฟากฟ้านั้น..เปลี่ยนเป็นยามค่ำคืน
หวังให้เธอยังตื่น…
อ่านจดหมายจากดวงดาว..

ผ่านแม่น้ำ.. ไหลไป..
จากดวงใจ.. ใฝ่หา..
วอนขอ ดวงดารา..
นำพา สู่ใจ อีกดวง..

( ดนตรี )

หากคืนไหน..ดาวดับแสง
หากอ่อนแรง..ยามเหน็บหนาว
ความห่วงใย..ฉันคอยส่งข่าวคราว
แทนเป็นดาวดวงนั้นให้เธอ

ฝากดวงดาวน้อย ๆ เก็บดวงใจฉันไว้
ฝากไปถึง..เธอ..ที่แสนไกล
ยามอีกฟากฟ้านั้น..เปลี่ยนเป็นยามค่ำคืน
หวังให้เธอยังตื่น…
อ่านจดหมายจากดวงดาว..

ผ่านแม่น้ำ.. ไหลไป..
จากดวงใจ.. ใฝ่หา..
วอนขอ ดวงดารา..
นำพา สู่ใจ อีกดวง..

นำพา สู่ใจ อีกดวง..
นำพา สู่ใจ อีกดวง..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฝากฟากฟ้า (คอร์ด)
ศิลปิน ธาดา และ บันทึกของปิติ
Artist : ธาดา (Thada)
บันทึกของปิติ (ธมณ ธีรพิชญ์พงษ์)
ติดต่องาน 0866458367
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend