คอร์ดเพลง ไม่เหลือให้จำบ้างเหรอ – เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

  
Text   

INTRO | Cm Bb | Gm Cm | Ab Bb | Cm | ( 2 Times )

Cm 
ก็โพสต์ไปเลย 
 
ถ้าเธอว่าดี
Fm 
ใส่สีไปเลย 
 
เอาให้สะใจ
Bb 
ด่าแรงๆ 
 
แล้ว
G 
แชร์กันเข้าไป
 
นี่หรือ
Cm 
คน 
 
เคยรักกัน

 
เธอโกรธ
Fm 
ฉัน ทั้ง ๆ ที่เธอเป็น
Bb 
คนนอกใจ
Eb 
ยังสร้างเรื่อง 
 
แล้วโยนความ
Cm 
ผิดให้ฉัน
Fm 
ตีหน้าเศร้า 
 
และเล่าความ
Bb 
เท็จทั้งนั้น
 
ยังสาดโ
G 
คลน 
 
ว่าฉันทิ้งเธอไป

 
จะไม่เ
Eb 
หลืออะไรดี ๆ ให้ฉันได้
Bb 
จำบ้างเหรอ
Cm 
ภาพดี ๆ เก่าๆ ให้ลืมหมด
Gm 
เลยใช่ไหม
 
จบ
Ab 
กันดี ๆ ไม่ชอบ ยืด
Gm 
อกยอมรับไ
Cm 
ม่ได้
 
เธอ
Fm 
ยังเป็นลูกผู้ชายหรือ
Bb 
เปล่า
 
นี่นะเ
Eb 
หรอ ผู้ชายแมน ๆ ที่เขาว่า
Bb 
ดีนักหนา
Cm 
เรียกคะแนนสงสาร ดราม่า มัน
Gm 
ลูกไม้เก่า
 
จะห
Ab 
ลอกใคร ๆ ก็ได้ แต่
Gm 
ฉันขอได้หรือเ
Cm 
ปล่า
 
เลิกห
Fm 
ลอกตั
Bb 
วเองสั
Eb 
กที

Cm 
แล้วนี่ถ้าเจอกันวันข้างหน้า
Fm 
ไม่รู้จะมองหน้ากันอย่างไร
Bb 
ถ้าเธอไม่แคร์ 
 
ก็แ
G 
ขวะกันต่อไป
 
แต่ร
Cm 
ะวัง 
 
จะเข้าตัว

 
เธอโกรธ
Fm 
ฉัน ทั้ง ๆ ที่เธอเป็น
Bb 
คนนอกใจ
Eb 
ยังสร้างเรื่อง 
 
แล้วโยนความ
Cm 
ผิดให้ฉัน
Fm 
ตีหน้าเศร้า 
 
และเล่าความ
Bb 
เท็จทั้งนั้น
 
ยังสาดโ
G 
คลน 
 
ว่าฉันทิ้งเธอไป

 
จะไม่เ
Eb 
หลืออะไรดี ๆ ให้ฉันได้
Bb 
จำบ้างเหรอ
Cm 
ภาพดี ๆ เก่าๆ ให้ลืมหมด
Gm 
เลยใช่ไหม
 
จบ
Ab 
กันดี ๆ ไม่ชอบ ยืด
Gm 
อกยอมรับไ
Cm 
ม่ได้
 
เธอ
Fm 
ยังเป็นลูกผู้ชายหรือ
Bb 
เปล่า
 
นี่นะเ
Eb 
หรอ ผู้ชายแมน ๆ ที่เขาว่า
Bb 
ดีนักหนา
Cm 
เรียกคะแนนสงสาร ดราม่า มัน
Gm 
ลูกไม้เก่า
 
จะห
Ab 
ลอกใคร ๆ ก็ได้ แต่
Gm 
ฉันขอได้หรือเ
Cm 
ปล่า
 
เลิกห
Fm 
ลอกตั
Bb 
วเองสักที

INSTRU | Ab | Gm | Fm | Eb |
INSTRU | Fm | Gm Cm | Fm | Bb | G |

 
จะไม่เ
Eb 
หลืออะไรดี ๆ ให้ฉันได้
Bb 
จำบ้างเหรอ
Cm 
ภาพดี ๆ เก่าๆ ให้ลืมหมด
Gm 
เลยใช่ไหม
 
จบ
Ab 
กันดี ๆ ไม่ชอบ ยืด
Gm 
อกยอมรับไ
Cm 
ม่ได้
 
เธอ
Fm 
ยังเป็นลูกผู้ชายหรือ
Bb 
เปล่า
 
นี่นะเ
Eb 
หรอ ผู้ชายแมน ๆ ที่เขาว่า
Bb 
ดีนักหนา
Cm 
เรียกคะแนนสงสาร ดราม่า มัน
Gm 
ลูกไม้เก่า
 
จะห
Ab 
ลอกใคร ๆ ก็ได้ แต่
Gm 
ฉันขอได้หรือเ
Cm 
ปล่า
 
เลิกห
Fm 
ลอกตั
Bb 
วเองสั
Eb 
กที

 
ที่โ
Ab 
พสต์ว่าฉันมากมาย
 
อ่าน
Gm 
คอมเมนต์บ้างหรือ
Cm 
เปล่า
 
Fm 
ม่มีใครเ
Bb 
ขาเชื่อเธอ

INTRO | Cm Bb | Gm Cm | Ab Bb | Cm | ( 2 Times )


ก็โพสต์ไปเลย ถ้าเธอว่าดี
ใส่สีไปเลย เอาให้สะใจ
ด่าแรงๆ แล้วแชร์กันเข้าไป
นี่หรือคน เคยรักกัน

เธอโกรธฉัน ทั้ง ๆ ที่เธอเป็นคนนอกใจ
ยังสร้างเรื่อง แล้วโยนความผิดให้ฉัน
ตีหน้าเศร้า และเล่าความเท็จทั้งนั้น
ยังสาดโคลน ว่าฉันทิ้งเธอไป

จะไม่เหลืออะไรดี ๆ ให้ฉันได้จำบ้างเหรอ
ภาพดี ๆ เก่าๆ ให้ลืมหมดเลยใช่ไหม
จบกันดี ๆ ไม่ชอบ ยืดอกยอมรับไม่ได้
เธอยังเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่า
นี่นะเหรอ ผู้ชายแมน ๆ ที่เขาว่าดีนักหนา
เรียกคะแนนสงสาร ดราม่า มันลูกไม้เก่า
จะหลอกใคร ๆ ก็ได้ แต่ฉันขอได้หรือเปล่า
เลิกหลอกตัวเองสักที

แล้วนี่ถ้าเจอกันวันข้างหน้า
ไม่รู้จะมองหน้ากันอย่างไร
ถ้าเธอไม่แคร์ ก็แขวะกันต่อไป
แต่ระวัง จะเข้าตัว

เธอโกรธฉัน ทั้ง ๆ ที่เธอเป็นคนนอกใจ
ยังสร้างเรื่อง แล้วโยนความผิดให้ฉัน
ตีหน้าเศร้า และเล่าความเท็จทั้งนั้น
ยังสาดโคลน ว่าฉันทิ้งเธอไป

จะไม่เหลืออะไรดี ๆ ให้ฉันได้จำบ้างเหรอ
ภาพดี ๆ เก่าๆ ให้ลืมหมดเลยใช่ไหม
จบกันดี ๆ ไม่ชอบ ยืดอกยอมรับไม่ได้
เธอยังเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่า
นี่นะเหรอ ผู้ชายแมน ๆ ที่เขาว่าดีนักหนา
เรียกคะแนนสงสาร ดราม่า มันลูกไม้เก่า
จะหลอกใคร ๆ ก็ได้ แต่ฉันขอได้หรือเปล่า
เลิกหลอกตัวเองสักที

( ดนตรี )

จะไม่เหลืออะไรดี ๆ ให้ฉันได้จำบ้างเหรอ
ภาพดี ๆ เก่าๆ ให้ลืมหมดเลยใช่ไหม
จบกันดี ๆ ไม่ชอบ ยืดอกยอมรับไม่ได้
เธอยังเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่า
นี่นะเหรอ ผู้ชายแมน ๆ ที่เขาว่าดีนักหนา
เรียกคะแนนสงสาร ดราม่า มันลูกไม้เก่า
จะหลอกใคร ๆ ก็ได้ แต่ฉันขอได้หรือเปล่า
เลิกหลอกตัวเองสักที

ที่โพสต์ว่าฉันมากมาย
อ่านคอมเมนต์บ้างหรือเปล่า
ไม่มีใครเขาเชื่อเธอ


รูปภาพคอร์ด ไม่เหลือให้จำบ้างเหรอ – เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

คอร์ดเพลง ไม่เหลือให้จำบ้างเหรอ - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่เหลือให้จำบ้างเหรอ (คอร์ด)

คำร้อง : วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง : สุรพันธ์ จำลองกุล
เรียบเรียง : สุรพันธ์ จำลองกุล
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
ไม่เหลือให้จำบ้างเหรอ - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend