หน้าแรก » อาม ชุติมา » คอร์ดเพลง กะแค่ผู้ชาย – อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง กะแค่ผู้ชาย – อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง : กะแค่ผู้ชาย – อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง กะแค่ผู้ชาย - อาม ชุติมา

เพลง : กะแค่ผู้ชาย (คอร์ด)

ศิลปิน : อาม ชุติมา

แนวเพลง : #อีสาน

Single อาม ชุติมา : กะแค่ผู้ชาย

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง กะแค่ผู้ชาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | Bm A | F#m Bm | G F#m | Bm |

กินข้าว.. 
 
 
F#m 
บ่ลง.. 
 
 
Bm 
ยังคงคิดฮอดหลาย
ทั้งหลับ.. 
 
ทั้ง
น้ำตาไหล.. 
 
 
F#m 
ในแต่ละ
Bm 
คืน
บ่อยาก.. 
 
เฮ็ด
อีหยัง.. 
 
 
F#m 
นอนบ่หลับ 
 
Bm 
ต่บ่อยากตื่น
 
ห็นแต่หน้า.. 
 
อ้ายกั
บคนอื่น.. 
 
อยู่
Bm 
ในสมอง..

 
หม่องที่
Em 
เฮาเคยไป 
 
เสื้อเค
F#m 
ยใส่คู่กัน
 
สิ่งที่
Em 
เคยผูก
พัน 
 
ยังจำขึ้
นใจ
 
เรื่องที่
Em 
มันผ่าน
มา 
 
ย้อน
F#m 
เวลาบ่
Bm 
ได้
 
มันสิ
Em 
ยากปานใด๋ 
 
ประสาตัดใ
จจากเขา

 
กะแค่ผู้ช
าย 
 
ที่เฮาเค
ยฮัก 
 
เคย
F#m 
ฝาก 
 
เคยฝังหั
Bm 
วใจ
 
มันยากแท้
บ้อ 
 
ก็แค่ตั
ดใจ 
 
จักสิไ
ห้นำเฮ็ดห
F#7 
ยัง
 
บ่คิดสิ
ลืม 
 
และยังฮั
กแฮง 
 
แต่ว่า
F#m 
มันกะแค่คว
Bm 
ามหลัง
 
ถึงสิเ
ป็นจั่งใด๋กะส่
าง 
 
เฮาต้องตั
Bm 
ดใจ

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D F#7 |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | Bm |

 
หม่องที่
Em 
เฮาเคยไป 
 
เสื้อเค
F#m 
ยใส่คู่กัน
 
สิ่งที่
Em 
เคยผูก
พัน 
 
ยังจำขึ้
นใจ
 
เรื่องที่
Em 
มันผ่าน
มา 
 
ย้อน
F#m 
เวลาบ่
Bm 
ได้
 
มันสิ
Em 
ยากปานใด๋ 
 
ประสาตัดใ
จจากเขา

 
กะแค่ผู้ช
าย 
 
ที่เฮาเค
ยฮัก 
 
เคย
F#m 
ฝาก 
 
เคยฝังหั
Bm 
วใจ
 
มันยากแท้
บ้อ 
 
ก็แค่ตั
ดใจ 
 
จักสิไ
ห้นำเฮ็ดห
F#7 
ยัง
 
บ่คิดสิ
ลืม 
 
และยังฮั
กแฮง 
 
แต่ว่า
F#m 
มันกะแค่คว
Bm 
ามหลัง
 
ถึงสิเ
ป็นจั่งใด๋กะส่
าง 
 
เฮาต้องตั
Bm 
ดใจ

 
กะแค่ผู้ช
าย 
 
ที่เฮาเค
ยฮัก 
 
เคย
F#m 
ฝาก 
 
เคยฝังหั
Bm 
วใจ
 
มันยากแท้
บ้อ 
 
ก็แค่ตั
ดใจ 
 
จักสิไ
ห้นำเฮ็ดห
F#7 
ยัง
 
บ่คิดสิ
ลืม 
 
และยังฮั
กแฮง 
 
แต่ว่า
F#m 
มันกะแค่คว
Bm 
ามหลัง
 
ถึงสิเ
ป็นจั่งใด๋กะส่
าง 
 
เฮาต้องตั
Bm 
ดใจ

 
ถึงสิ
ฮักอ้ายหลายกะส่
าง 
 
เฮาต้องตั
Bm 
ดใจ

OUTRO | Bm A | F#m Bm | G F#m | Bm |


กินข้าว.. บ่ลง.. ยังคงคิดฮอดหลาย
ทั้งหลับ.. ทั้งน้ำตาไหล.. ในแต่ละคืน
บ่อยาก.. เฮ็ดอีหยัง.. นอนบ่หลับ แต่บ่อยากตื่น
เห็นแต่หน้า.. อ้ายกับคนอื่น.. อยู่ในสมอง..

หม่องที่เฮาเคยไป เสื้อเคยใส่คู่กัน
สิ่งที่เคยผูกพัน ยังจำขึ้นใจ
เรื่องที่มันผ่านมา ย้อนเวลาบ่ได้
มันสิยากปานใด๋ ประสาตัดใจจากเขา

กะแค่ผู้ชาย ที่เฮาเคยฮัก
เคยฝาก เคยฝังหัวใจ
มันยากแท้บ้อ ก็แค่ตัดใจ จักสิไห้นำเฮ็ดหยัง
บ่คิดสิลืม และยังฮักแฮง แต่ว่ามันกะแค่ความหลัง
ถึงสิเป็นจั่งใด๋กะส่าง เฮาต้องตัดใจ

( ดนตรี )

หม่องที่เฮาเคยไป เสื้อเคยใส่คู่กัน
สิ่งที่เคยผูกพัน ยังจำขึ้นใจ
เรื่องที่มันผ่านมา ย้อนเวลาบ่ได้
มันสิยากปานใด๋ ประสาตัดใจจากเขา

กะแค่ผู้ชาย ที่เฮาเคยฮัก
เคยฝาก เคยฝังหัวใจ
มันยากแท้บ้อ ก็แค่ตัดใจ จักสิไห้นำเฮ็ดหยัง
บ่คิดสิลืม และยังฮักแฮง แต่ว่ามันกะแค่ความหลัง
ถึงสิเป็นจั่งใด๋กะส่าง เฮาต้องตัดใจ

กะแค่ผู้ชาย ที่เฮาเคยฮัก
เคยฝาก เคยฝังหัวใจ
มันยากแท้บ้อ ก็แค่ตัดใจ จักสิไห้นำเฮ็ดหยัง
บ่คิดสิลืม และยังฮักแฮง แต่ว่ามันกะแค่ความหลัง
ถึงสิเป็นจั่งใด๋กะส่าง เฮาต้องตัดใจ

ถึงสิฮักอ้ายหลายกะส่าง เฮาต้องตัดใจ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กะแค่ผู้ชาย (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : อาม ชุติมา
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องาน โทร : 083-259-5985
คอร์ดเพลง กะแค่ผู้ชาย - อาม ชุติมา

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา