คอร์ดเพลง ไม่ชอบคำสัญญา – Sgotti x Maggi

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่ชอบคำสัญญา – Sgotti x Maggi

คอร์ดเพลง ไม่ชอบคำสัญญา - Sgotti x Maggi

เพลง : ไม่ชอบคำสัญญา (คอร์ด)

ศิลปิน : Sgotti x Maggi

แนวเพลง : #สตริง

อัลบั้ม : Single ไม่ชอบคำสัญญา


 
ไม่ชอบคำสัญ
Eb 
ญา 
 
เพราะที่ผ่
Bb/D 
านมา
 
เธอไม่
Cm 
เคยจะรักษามันไ
Eb 
ด้เลย
 
มี
Ab 
ฉันที่ต้องผิดหวังอยู่เหมือนเ
Bb 
คย
 
ได้โปรดอย่าสัญ
Eb 
ญา 
 
เพราะที่ผ่
Bb/D 
านมา
 
มันไม่
Cm 
จริง 
 
หลอกลวงกันทั้
Bb 
งนั้น
 
มี
Ab 
ฉันที่ทน
Gm 
เจ็บ 
 
ซ้ำ
Fm 
 
มันทรมาณเหลือเ
Bb 
กิน 
 
กับคำสัญญา

INSTRU | E Bb/D | Cm Bb | Ab | Bb |

Eb 
ฉันคงจะรักเ
Bb/D 
ธอจนเผลอเชื่อไปหม
Cm 
ดใจ
 
หลงคำพูดเ
Bb 
ธอจนฉันไม่คิดจะเผื่
Ab 
อใจ
 
เธอคงจะลืม
Gm 
แล้ว 
 
ที่เธอเคยพูด
Fm 
ไป
 
แต่ฉันเองยังท
Bb 
บทวนคงเป็นเพราะเชื่อสนิทใจ

Eb 
เกี่ยวก้อยสั
Bb/D 
ญญากันเมื่อเดือน
Cm 
ก่อน
 
หลับตาลงพร้อ
Bb 
มกันกลางแสงจันทร์ก่อนน
Ab 
อน
 
เธอบอกว่าเราจะรั
Gm 
กกัน
 
ดั่งดวงดาวและแสงจั
Fm 
นทร์จะอยู่เคียง
Bb 
คู่กัน 
 
ฮือ..

Eb 
แต่สิ่งที่เธอทำ.
Bb/D 
.. 
 
ไม่เหมือนที่พูดไว้
Cm 
สุดท้ายก็ทิ้ง
Bb 
กันแล้วไปมีรักใ
Ab 
หม่
 
เชื่อ
Gm 
หมดหัว
Fm 
ใจ..
Bb 

 
ไม่ชอบคำสัญ
Eb 
ญา 
 
เพราะที่ผ่
Bb/D 
านมา
 
เธอไม่
Cm 
เคยจะรักษามันไ
Eb 
ด้เลย
 
มี
Ab 
ฉันที่ต้องผิดหวังอยู่เหมือนเ
Bb 
คย
 
ได้โปรดอย่าสัญ
Eb 
ญา 
 
เพราะที่ผ่
Bb/D 
านมา
 
มันไม่
Cm 
จริง 
 
หลอกลวงกันทั้
Bb 
งนั้น
 
มี
Ab 
ฉันที่ทน
Gm 
เจ็บ 
 
ซ้ำ
Fm 
 
มันทรมาณเหลือเ
Bb 
กิน 
 
กับคำสัญญา

INSTRU | Eb Bb/D | Cm Bb | Ab | Bb |

Eb 
ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูด
Bb/D 
ความจริงใจต้องทำให้ดู
Cm 
อันที่จริงก็พอจะรู้
Bb 
อาการเป็นไงอ่ะคนเจ้
Ab 
าชู้
 
ได้แต่
Gm 
พูดลอยๆ ปล่อยให้
Fm 
ฝันลมๆ 
 
แล้
Bb 
งๆก็เท่านั้น

Eb 
รักกันจริง 
 
ก็คงไม่
Bb/D 
ทิ้งกันไป
 
บอกว่าจะ
Cm 
ไม่ไปมีใครยังไง
 
เมื่อสุดท้
Bb 
ายก็หลอกลวงทั้
Ab 
งนั้น
 
บอกต
Gm 
รงๆว่าฉันเหนื่อยใจ
Fm 
จากนี้ไม่กระวนกระ
Bb 
วายจะขอจากไป

 
ไม่ชอบคำสัญ
Eb 
ญา 
 
เพราะที่ผ่
Bb/D 
านมา
 
เธอไม่
Cm 
เคยจะรักษามันไ
Eb 
ด้เลย
 
มี
Ab 
ฉันที่ต้องผิดหวังอยู่เหมือนเ
Bb 
คย
 
ได้โปรดอย่าสัญ
Eb 
ญา 
 
เพราะที่ผ่
Bb/D 
านมา
 
มันไม่
Cm 
จริง 
 
หลอกลวงกันทั้
Bb 
งนั้น
 
มี
Ab 
ฉันที่ทน
Gm 
เจ็บ 
 
ซ้ำ
Fm 
 
มันทรมาณเหลือเ
Bb 
กิน 
 
กับคำสัญญา

OUTRO | Eb Bb/D | Cm Bb | Ab | Bb | Eb |


ไม่ชอบคำสัญญา เพราะที่ผ่านมา
เธอไม่เคยจะรักษามันได้เลย
มีฉันที่ต้องผิดหวังอยู่เหมือนเคย
ได้โปรดอย่าสัญญา เพราะที่ผ่านมา
มันไม่จริง หลอกลวงกันทั้งนั้น มีฉันที่ทนเจ็บ ซ้ำๆ
มันทรมาณเหลือเกิน กับคำสัญญา

( ดนตรี )

ฉันคงจะรักเธอจนเผลอเชื่อไปหมดใจ
หลงคำพูดเธอจนฉันไม่คิดจะเผื่อใจ
เธอคงจะลืมแล้ว ที่เธอเคยพูดไป
แต่ฉันเองยังทบทวนคงเป็นเพราะเชื่อสนิทใจ

เกี่ยวก้อยสัญญากันเมื่อเดือนก่อน
หลับตาลงพร้อมกันกลางแสงจันทร์ก่อนนอน
เธอบอกว่าเราจะรักกัน
ดั่งดวงดาวและแสงจันทร์จะอยู่เคียงคู่กัน ฮือ..

แต่สิ่งที่เธอทำ ไม่เหมือนที่พูดไว้
สุดท้ายก็ทิ้งกันแล้วไปมีรักใหม่ เชื่อหมดหัวใจ

ไม่ชอบคำสัญญา เพราะที่ผ่านมา
เธอไม่เคยจะรักษามันได้เลย
มีฉันที่ต้องผิดหวังอยู่เหมือนเคย
ได้โปรดอย่าสัญญา เพราะที่ผ่านมา
มันไม่จริง หลอกลวงกันทั้งนั้น มีฉันที่ทนเจ็บ ซ้ำๆ
มันทรมาณเหลือเกิน กับคำสัญญา

( ดนตรี )

ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูด
ความจริงใจต้องทำให้ดู อันที่จริงก็พอจะรู้
อาการเป็นไงอ่ะคนเจ้าชู้
ได้แต่พูดลอยๆ ปล่อยให้ฝันลมๆ แล้งๆก็เท่านั้น

รักกันจริง ก็คงไม่ทิ้งกันไป
บอกว่าจะไม่ไปมีใครยังไง
เมื่อสุดท้ายก็หลอกลวงทั้งนั้น
บอกตรงๆว่าฉันเหนื่อยใจ
จากนี้ไม่กระวนกระวายจะขอจากไป

ไม่ชอบคำสัญญา เพราะที่ผ่านมา
เธอไม่เคยจะรักษามันได้เลย
มีฉันที่ต้องผิดหวังอยู่เหมือนเคย
ได้โปรดอย่าสัญญา เพราะที่ผ่านมา
มันไม่จริง หลอกลวงกันทั้งนั้น มีฉันที่ทนเจ็บ ซ้ำๆ
มันทรมาณเหลือเกิน กับคำสัญญา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่ชอบคำสัญญา (คอร์ด)
ศิลปิน Sgotti x Maggi
ติดต่องาน 081-6291564
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend