คอร์ดเพลง เจ็บอีกแล้ว – Sgotti x Maggi

  
Text   

คอร์ดเพลง : เจ็บอีกแล้ว Sgotti x Maggi

คอร์ดเพลง เจ็บอีกแล้ว - Sgotti x Maggi

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Sgotti x Maggi : เจ็บอีกแล้ว

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เจ็บอีกแล้ว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb

 
อีกแ
G 
ล้ว 
 
เจ็บอีก
Am 
แล้ว 
 
กี่ค
C 
รั้งที่โดนทำร้
G 
าย
 
ก็
C 
รู้ว่าเขาไม่ไ
D 
ด้ตั้งใจ
 
แค่โ
Bm 
พสต์เรื่องราวของ
Em 
รักครั้งใหม่
 
แต่
C 
ฉันดันรู้สึกเ
D 
อง

 
พยา
Am 
ยาม 
 
ไม่เ
Bm 
ปิดดู 
 
แค่อยา
Em 
กรู้ว่าเธอเป็นไง
 
พยา
Am 
ยาม 
 
ไม่ใ
Bm 
ส่ใจ 
 
ไม่อยากเ
D 
ห็นอะไรทั้งนั้น

 
เจ็บที่
Am 
เขาและเธอ 
 
นั้นร้
D 
องเพลงแฮปปี้เบิร์
G 
ดเดย์ 
 
 
Em 
 
เจ็บที่
Am 
เขาและเธอ 
 
มอบดอก
D 
ไม้ให้กันวันวาเ
G 
ลนไทน์ 
 
 
Em 
 
เจ็บที่เ
C 
ขาและเธอ 
 
บอกรั
D 
กกัน
 
เหมือนที่
Bm 
ฉันเคยทำเหมือนวั
Em 
นก่อน
 
เจ็บที่
C 
ฉัน 
 
 
Bm 
นั้น 
 
 
Am 
ยัง 
 
ยังรั
G 
กเธอ

C 
แม้รักเราจบ 
 
แต่ความคิดถึงนั้นไม่หมดไป
Am 
ถึงแม้เธอเจ็บ 
 
ก็ยังมีเขานั้นคอยใส่ใจ
C 
ฝืนแล้วฉันฝืน 
 
ยืนแทบไม่ไหว
G 
ไม่อยากทนดูแต่ก็รู้ทำไม่ได้

 
ก็
C 
รู้ว่าเธอไม่ไ
D 
ด้ตั้งใจ
 
ที่โ
Bm 
พสต์รูปเค้าอยู่ข้า
Em 
งกาย
 
แต่
C 
ฉันดันรู้สึกเ
D 
อง

 
พยา
Am 
ยาม 
 
ไม่เ
Bm 
ปิดดู 
 
แค่อยา
Em 
กรู้ว่าเธอเป็นไง
 
พยา
Am 
ยาม 
 
ไม่ใ
Bm 
ส่ใจ 
 
ไม่อยากเ
D 
ห็นอะไรทั้งนั้น

 
เจ็บที่
Am 
เขาและเธอ 
 
นั้นร้
D 
องเพลงแฮปปี้เบิร์
G 
ดเดย์ 
 
 
Em 
 
เจ็บที่
Am 
เขาและเธอ 
 
มอบดอก
D 
ไม้ให้กันวันวาเ
G 
ลนไทน์ 
 
 
Em 
 
เจ็บที่เ
C 
ขาและเธอ 
 
บอกรั
D 
กกัน
 
เหมือนที่
Bm 
ฉันเคยทำเหมือนวั
Em 
นก่อน
 
เจ็บที่
C 
ฉัน 
 
 
Bm 
นั้น 
 
 
Am 
ยัง..

 
เจ็บที่
Am 
เขาและเธอ 
 
นั้นร้
D 
องเพลงแฮปปี้เบิร์
G 
ดเดย์ 
 
 
Em 
 
เจ็บที่
Am 
เขาและเธอ 
 
มอบดอก
D 
ไม้ให้กันวันวาเ
G 
ลนไทน์ 
 
 
Em 
 
เจ็บที่เ
C 
ขาและเธอ 
 
บอกรั
D 
กกัน
 
เหมือนที่
Bm 
ฉันเคยทำเหมือนวั
Em 
นก่อน
 
เจ็บที่
C 
ฉัน 
 
 
Bm 
นั้น 
 
 
Am 
ยัง 
 
ยังรั
G 
กเธอ..อีกแล้ว เจ็บอีกแล้ว กี่ครั้งที่โดนทำร้าย
ก็รู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
แค่โพสต์เรื่องราวของรักครั้งใหม่
แต่ฉันดันรู้สึกเอง

พยายาม ไม่เปิดดู แค่อยากรู้ว่าเธอเป็นไง
พยายาม ไม่ใส่ใจ ไม่อยากเห็นอะไรทั้งนั้น

เจ็บที่เขาและเธอ นั้นร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์
เจ็บที่เขาและเธอ มอบดอกไม้ให้กันวันวาเลนไทน์
เจ็บที่เขาและเธอ บอกรักกัน
เหมือนที่ฉันเคยทำเหมือนวันก่อน
เจ็บที่ฉัน นั้น ยัง ยังรักเธอ

แม้รักเราจบ แต่ความคิดถึงนั้นไม่หมดไป
ถึงแม้เธอเจ็บ ก็ยังมีเขานั้นคอยใส่ใจ
ฝืนแล้วฉันฝืน ยืนแทบไม่ไหว
ไม่อยากทนดูแต่ก็รู้ทำไม่ได้

ก็รู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจ
ที่โพสต์รูปเค้าอยู่ข้างกาย
แต่ฉันดันรู้สึกเอง

พยายาม ไม่เปิดดู แค่อยากรู้ว่าเธอเป็นไง
พยายาม ไม่ใส่ใจ ไม่อยากเห็นอะไรทั้งนั้น

เจ็บที่เขาและเธอ นั้นร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์
เจ็บที่เขาและเธอ มอบดอกไม้ให้กันวันวาเลนไทน์
เจ็บที่เขาและเธอ บอกรักกัน
เหมือนที่ฉันเคยทำเหมือนวันก่อน
เจ็บที่ฉัน นั้น ยัง..

เจ็บที่เขาและเธอ นั้นร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์
เจ็บที่เขาและเธอ มอบดอกไม้ให้กันวันวาเลนไทน์
เจ็บที่เขาและเธอ บอกรักกัน
เหมือนที่ฉันเคยทำเหมือนวันก่อน
เจ็บที่ฉัน นั้น ยัง ยังรักเธอ..


รูปภาพคอร์ด เจ็บอีกแล้ว – Sgotti x Maggi

คอร์ดเพลง เจ็บอีกแล้ว - Sgotti x Maggi

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เจ็บอีกแล้ว (คอร์ด)

ติดต่องาน 081-6291564
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend