คอร์ดเพลง ไปต่อหรือพอแค่นี้ อาร์ท พชรพล

  
Text   
คอร์ดเพลง ไปต่อหรือพอแค่นี้ อาร์ท พชรพล

คอร์ด :

ศิลปิน : อาร์ท พชรพล

เนื้อร้อง/ทำนอง : ดิว Anfield

คอร์ดในเพลง : Eb,Fm,Gm,Ab,Bb,Cm


 
ไปต่อหรือพอแค่
Ab 
นี้ 
 
ฉัน
Bb 
คงต้องตัด
Gm 
สินใจ
 
สุด
Cm 
ท้ายเธอไปจาก
Fm 
ฉัน 
 
หัวใจ
Bb 
พังเพราะฉันโ
Eb 
ง่เอง

INSTRU | Eb | Gm | Ab | Bb | Bb |

 
ชีวิตจ
Eb 
ริงมันไม่ได้ดีเหมือน
Cm 
นิยาย
 
ที่ตอนสุดท้
Ab 
ายจบลงเ
Bb 
อยก็เรารั
Eb 
กกัน
 
แรกก็ห
Ab 
วานซึ้งใ
Bb 
จ 
 
เนิ่นนาน
Gm 
ไปก็ไม่สำ
Cm 
คัญ
 
เมื่อความ
Fm 
จริง 
 
เธอแบ่ง
Bb 
รักให้ใครคน
Eb 
อื่น

 
เลือกทางไ
Fm 
หนก็มีน้ำ
Bb 
ตา
 
การจาก
Gm 
ลาคือความเ
Cm 
สียใจ
 
ถึงเว
Ab 
ลา 
 
ที่ฉันเองต้องยอมรั
Bb 
บมัน

 
ไปต่อหรือพอแ
Ab 
ค่นี้ 
 
ฉัน
Bb 
คงต้องตัด
Gm 
สินใจ
 
ยิ่ง
Cm 
ฝืนยิ่งช้ำ
Fm 
ใจ 
 
อยากจะ
Bb 
ลืมแต่ใจยังค
Eb 
งรัก
 
ปากบอกว่าทนไม่ไ
Ab 
หว 
 
แต่ใ
Bb 
จไม่เคย
Gm 
รับฟัง
 
สุด
Cm 
ท้ายเธอไปจาก
Fm 
ฉัน 
 
หัวใจ
Bb 
พังเพราะฉันโ
Eb 
ง่เอง

INSTRU | Gm | Cm | Ab Bb | Eb |
INSTRU | Gm | Cm | C# | Bb |

 
เลือกทางไ
Fm 
หนก็มีน้ำ
Bb 
ตา
 
การจาก
Gm 
ลาคือความเ
Cm 
สียใจ
 
ถึงเว
Ab 
ลา 
 
ที่ฉันเองต้องยอมรั
Bb 
บมัน

 
ไปต่อหรือพอแ
Ab 
ค่นี้ 
 
ฉัน
Bb 
คงต้องตัด
Gm 
สินใจ
 
ยิ่ง
Cm 
ฝืนยิ่งช้ำ
Fm 
ใจ 
 
อยากจะ
Bb 
ลืมแต่ใจยังค
Eb 
งรัก
 
ปากบอกว่าทนไม่ไ
Ab 
หว 
 
แต่ใ
Bb 
จไม่เคย
Gm 
รับฟัง
 
สุด
Cm 
ท้ายเธอไปจาก
Fm 
ฉัน 
 
หัวใจ
Bb 
พังเพราะฉันโ
Eb 
ง่เอง

 
ไปต่อหรือพอแ
Ab 
ค่นี้..
Gm 
โฮ..
 
ยิ่ง
Cm 
ฝืนยิ่งช้ำ
Fm 
ใจ 
 
อยากจะ
Bb 
ลืมแต่ใจยังค
Eb 
งรัก
 
ปากบอกว่าทนไม่ไ
Ab 
หว 
 
แต่ใ
Bb 
จไม่เคย
Gm 
รับฟัง
 
สุด
Cm 
ท้ายเธอไปจาก
Fm 
ฉัน 
 
หัวใจ
Bb 
พังเพราะฉันโ
Eb 
ง่เอง

 
สุดท้ายเธอไปจาก
Fm 
ฉันรักต้อง
Bb 
พังเพราะฉันโง่เอง

OUTRO | Ab Abm | Eb |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไปต่อหรือพอแค่นี้


ไปต่อหรือพอแค่นี้ ฉันคงต้องตัดสินใจ
สุดท้ายเธอไปจากฉัน หัวใจพังเพราะฉันโง่เอง

( ดนตรี )

ชีวิตจริงมันไม่ได้ดีเหมือนนิยาย
ที่ตอนสุดท้ายจบลงเอยก็เรารักกัน
แรกก็หวานซึ้งใจ เนิ่นนานไปก็ไม่สำคัญ
เมื่อความจริง เธอแบ่งรักให้ใครคนอื่น

เลือกทางไหนก็มีน้ำตา
การจากลาคือความเสียใจ
ถึงเวลา ที่ฉันเองต้องยอมรับมัน

ไปต่อหรือพอแค่นี้ ฉันคงต้องตัดสินใจ
ยิ่งฝืนยิ่งช้ำใจ อยากจะลืมแต่ใจยังคงรัก
ปากบอกว่าทนไม่ไหว แต่ใจไม่เคยรับฟัง
สุดท้ายเธอไปจากฉัน หัวใจพังเพราะฉันโง่เอง

( ดนตรี )

เลือกทางไหนก็มีน้ำตา
การจากลาคือความเสียใจ
ถึงเวลา ที่ฉันเองต้องยอมรับมัน

ไปต่อหรือพอแค่นี้ ฉันคงต้องตัดสินใจ
ยิ่งฝืนยิ่งช้ำใจ อยากจะลืมแต่ใจยังคงรัก
ปากบอกว่าทนไม่ไหว แต่ใจไม่เคยรับฟัง
สุดท้ายเธอไปจากฉัน หัวใจพังเพราะฉันโง่เอง

ไปต่อหรือพอแค่นี้..โฮ..
ยิ่งฝืนยิ่งช้ำใจ อยากจะลืมแต่ใจยังคงรัก
ปากบอกว่าทนไม่ไหว แต่ใจไม่เคยรับฟัง
สุดท้ายเธอไปจากฉัน หัวใจพังเพราะฉันโง่เอง

สุดท้ายเธอไปจากฉันรักต้องพังเพราะฉันโง่เอง

มิวสิควิดีโอ ไปต่อหรือพอแค่นี้ อาร์ท พชรพล

เพลง : ไปต่อหรือพอแค่นี้
ศิลปิน : อาร์ท พชรพล
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend