หน้าแรก » Bodyslam » คอร์ดเพลง เวลาเท่านั้น – Bodyslam

คอร์ดเพลง เวลาเท่านั้น – Bodyslam


Tune to Eb

Am 
คล้าย 
 
คล้ายดังคนสับ
สนหนทาง
 
เส้นทางเดินวัน
Dm 
นี้ 
 
ไม่มีใครคอย
Em 
ชี้ ว่า
ดีร้าย
Fm 
 
หากเป็นใครที่คอยตัด
Am 
สิน 
 
ทุ่มลงไปหมด
แล้วทุกสิ่ง
 
ฟ้าคอยพิสูจน์
Dm 
ฉัน 
 
ชั่วข้ามคืน
Em 
เปลี่ยนผัน 
 
จะ
ไม่ท้อ

 
ดั่งดวงอา
ทิตย์ 
 
ร้อนแรงแผด
Dm 
เผาใจ
 
โหด
Em 
ร้ายเพียงใด 
 
ทางที่
โรยไปด้วยขวาก
Am 
หนาม
 
ทิ่ม
G/B 
แทง.. จิต  
ใจ

Am 
ฉัน 
 
ทุกข์ระทมต้อง
ตรมเท่าไหร่
 
เพราะเพียงใครต่อ
Dm 
ใคร 
 
ไม่มองดู
Em 
ข้างไหน
 
กลับ
ตัดสิน
Fm 
 
หนักแค่ไหนจะทำให้
Am 
รู้
 
ทุกข์ในใจเก็บ
ไว้ซ่อนอยู่
 
ใช้เป็นแรงผลัก
Dm 
ดัน
 
ให้วันคืน
Em 
เปลี่ยนผัน 
 
ตอบ
คำถาม

 
ดั่งดวงอา
ทิตย์ 
 
ร้อนแรงแผด
Dm 
เผาใจ
 
โหด
Em 
ร้ายเพียงใด 
 
ทางที่
โรยไปด้วยขวาก
Am 
หนาม
 
ทิ่ม
G/B 
แทง.. จิต  
ใจ

 
ไม่ยอมให้ใครตัด
สิน 
 
แม้วันที่
Dm 
ล้มลง
 
จะ
Em 
ยิ้มสู้ไว้เพื่อ
ใครสักคนที่ 
 
 
Am 
รักและ
หวังดี
 
หนึ่งชี
วิตที่มี 
 
เวลาเท่านั้นจะ
Am 
ตอบ.. 
 
 
 
คำ
ถาม 
 
ให้เวลาเท่านั้นพิ
Am 
สูจน์.. 
 
 
 
หัว
ใจ…

Instru | Am | C | F | F | ( 2 Times )

 
ในวันที่ดวงอา
ทิตย์ 
 
ร้อนแรงแผด
Dm 
เผาใจ
 
โหด
Em 
ร้ายเพียงใด 
 
ทางที่
โรยไปด้วยขวาก
Am 
หนาม
 
ทิ่ม
G/B 
แทง จิต  
ใจ
 
ไม่ยอมให้ใครตัด
สิน 
 
แม้วันที่
Dm 
ล้มลง
 
และจะ
Em 
ยิ้มสู้ไว้เพื่อ
ใครสักคนที่ 
 
 
Am 
รักและ
หวังดี
 
หนึ่งชี
วิตที่มี 
 
เวลาเท่านั้นจะ
ตอบ.. 
 
 
Dm 
 
คำ
Em 
ถาม 
 
ให้เว
ลาเท่านั้นพิ
สูจน์.. 
 
 
Dm 
 
หัว
Em 
ใจ..

 
และให้เว
ลาเท่านั้นจะตอบ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เวลาเท่านั้น – Bodyslam
 โฆษณา