คอร์ดเพลง หันมาแหน่น้า – ตั๊กแตน ชลดา (Acoustic Version)

  
Text   

คอร์ดเพลง หันมาแหน่น้า ตั๊กแตน ชลดา ภพ พิพัฒน์

ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง หันมาแหน่น้า

ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2019

คีย์คอร์ดเพลง หันมาแหน่น้า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

หันมาแหน่น้า - ตั๊กแตน ชลดา ft ภพ พิพัฒน์
หันมาแหน่น้า คอร์ด

INTRO | D |

 
D 
อย.. 
 
 
F#m 
อีหล่าคำแพงเ
Bm 
อย
 
A 
ฮ็ดจังได๋สิได้เจ้าคืนมา
 
D 
อย.. 
 
 
F#m 
อีหล่าคนงา
Bm 
มเอย
 
G 
ลับคืนมาหาอ้ายสิไ
D 
ด้บ่
 
เฮ็ดจังไ
F#m 
ด๋น้อ 
 
เจ้าจั่งสิบ่รั
Bm 
งเกียจ
 
ง้อจังไ
F#m 
ด๋น้อ 
 
เจ้าจั่งสิเซ
G 
าเคียด
 
A 
จียดเวลาให้เว้าแหน่ไ
D 
ด้บ่
F#m 
โอ..ล
Bm 
ะน้อ 
 
นา
A 
งเอย..

D 
..ใจมันยั
F#m 
งฮัก 
 
ตั้งแต่เ
G 
จ้าบ่เคยห่า
D 
งหาย
 
มันยังอยู่
Bm 
บ่ได้คันชีวิ
G 
ตอ้าย.. 
 
บ่มีเ
A 
จ้า

D 
คิด..ว่าหลูโต
A 
นอ้ายเถาะ
F#m 
เห็นใจอ้ายแหน่เน๊าะน้อ
Bm 
งหล่า
G 
คิด.. 
 
ว่าหลูโ
A 
ตนอ้ายสา
F#m 
ที่ผ่านมาให้ลืมมัน
Bm 
โลด
 
อ้
G 
ายรู้ว่าอ้า
A 
ยผิด 
 
 
F#m 
อ้ายกะอยากสิข
Bm 
อโทษ
 
G 
อย..ได้โป
A 
รดหันมาแหน่
D 
น้า
A 

 
ตอนเ
D 
ฮ็ดเจ้าเป็นหยังบ่คิด
 
สิมารู้สึก
F#m 
ผิดเจ้าสิไปจังได๋
 
ตอน
Bm 
นั้นตอนที่ข่อยยังอยู่ 
 
เจ้าก็
F#m 
ทำบ่สนใจ
 
D 
ฮ็ดให้ข่อยเจ็บซ้ำๆ
 
ผิดมาจัก
F#m 
ครั้งข่อยยังให้อภัย
 
มื่อ
G 
นี้ที่ข่อยทนบ่ไหว
 
สิมารั้งข่อยไ
A 
ว้นั้นแปลว่าหยัง
D 
ฝันไปโลดว่าข่อยสิกลับไปหาเจ้า
F#m 
ฝันไปโลดว่าข่อยสิกลับไปมีเขา
G 
อยู่จั่งซี้ข่อยกะบ่ได้เหงา
A 
โอ้ละน้อบ่หันไปดอ
D 
กเด้อ..
A 

D 
คิด..ว่าหลูโต
A 
นอ้ายเถาะ
F#m 
เห็นใจอ้ายแหน่เน๊าะน้อ
Bm 
งหล่า
G 
คิด.. 
 
ว่าหลูโ
A 
ตนอ้ายสา
F#m 
ที่ผ่านมาให้ลืมมัน
Bm 
โลด
 
อ้
G 
ายรู้ว่าอ้า
A 
ยผิด 
 
 
F#m 
อ้ายกะอยากสิข
Bm 
อโทษ
 
G 
อย..ได้โป
A 
รดหันมาแห
D 
น่น้า

 
G 
อย..ได้โ
A 
ปรด 
 
หันมาแหน่น้า..
D 

เนื้อเพลง
โอย.. อีหล่าคำแพงเอย
เฮ็ดจังได๋สิได้เจ้าคืนมา
โอย.. อีหล่าคนงามเอย
กลับคืนมาหาอ้ายสิได้บ่
เฮ็ดจังได๋น้อ เจ้าจั่งสิบ่รังเกียจ
ง้อจังได๋น้อ เจ้าจั่งสิเซาเคียด
เจียดเวลาให้เว้าแหน่ได้บ่
โอละน้อ นางเอย..

ใจมันยังฮัก ตั้งแต่เจ้าบ่เคยห่างหาย
มันยังอยู่บ่ได้คันชีวิตอ้าย.. บ่มีเจ้า

คิด..ว่าหลูโตนอ้ายเถาะ
เห็นใจอ้ายแหน่เน๊าะน้องหล่า
คิด.. ว่าหลูโตนอ้ายสา
ที่ผ่านมาให้ลืมมันโลด
อ้ายรู้ว่าอ้ายผิด อ้ายกะอยากสิขอโทษ
โอย..ได้โปรดหันมาแหน่น้า

ตอนเฮ็ดเจ้าเป็นหยังบ่คิด
สิมารู้สึกผิดเจ้าสิไปจังได๋
ตอนนั้นตอนที่ข่อยยังอยู่ เจ้าก็ทำบ่สนใจ
เฮ็ดให้ข่อยเจ็บซ้ำๆ
ผิดมาจักครั้งข่อยยังให้อภัย
มื่อนี้ที่ข่อยทนบ่ไหว
สิมารั้งข่อยไว้นั้นแปลว่าหยัง
ฝันไปโลดว่าข่อยสิกลับไปหาเจ้า
ฝันไปโลดว่าข่อยสิกลับไปมีเขา
อยู่จั่งซี้ข่อยกะบ่ได้เหงา
โอ้ละน้อบ่หันไปดอกเด้อ..

คิด..ว่าหลูโตนอ้ายเถาะ
เห็นใจอ้ายแหน่เน๊าะน้องหล่า
คิด.. ว่าหลูโตนอ้ายสา
ที่ผ่านมาให้ลืมมันโลด
อ้ายรู้ว่าอ้ายผิด อ้ายกะอยากสิขอโทษ
โอย..ได้โปรด หันมาแหน่น้า

โอย..ได้โปรด หันมาแหน่น้า..
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ หันมาแหน่น้า
เพลง หันมาแหน่น้า
ศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา
feat. ภพ พิพัฒน์
คำร้อง/ทำนอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend