คอร์ดเพลง ป่ายาง มอร์แกน x MIKE JIBI

  
Text   


INTRO | A | E | F#m | D |

 
นั่งคิด
A 
ถึงแต่เธอเหลือเกิน 
 
อยู่ไ
E 
หนกลับมาหากัน
 
พี่
F#m 
ท่าอยู่ที่กลางหนำร้
D 
าย
 
น้องลืมไอ้ข
A 
าว 
 
ที่มันวิ่งต
E 
ามเราสอง
 
ตอนเก็บยางทุก
F#m 
เช้า 
 
น้องสาวไปอ
D 
ยู่แห่งใด 
 
 
E 

Bm 
  หัวใจพี่
C#m 
หม้าย.. 
 
เคยลืม
Bm 
  หัวใจพี่ยั
C#m 
งท่า  พี่แทบ
D 
บ้า
 
  เมื่อ
A 
รู้ว่าข้างกายไม่มีเธอแ
E 
ล้ว

 
น้องไ
A 
ปกับเด็กในหลาดไม่กลับ
E 
มา
 
พี่หลั
F#m 
บตา 
 
คอยน้องกลับ
D 
มา
 
จนหัวรุ่งแพ๊กๆ
A 
   ฝนตกแซ็กๆ ในป่าย
E 
าง
 
กลางหนำ
F#m 
ร้าย 
 
หาหม้ายน้
D 
อง 
 
พี่ข้องเหลือเกิน

A 
  ไปเหอะเธอถ้าเธอเจอทางที่ดีฉันพร้อมจะหลีกทาง
E 
  ไปเหอะเธอไม่มีอะไรต้องกดดัน 
 
ไปเหอะเธอ
F#m 
  ก่อนพระอาทิตย์จะบดบัง 
 
ไปเหอะเธอ
D 
  ฉันผ่านคืนนี้ไปได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอีกวัน
A 
  ไปเหอะเธอ 
 
ฉันยอมปล่อยเธอเดินตามฝัน
E 
  พอแล้วพอสักทีลืมตาสักทีเลิกทิ้งทุกอย่างเดินตามฉัน
F#m 
  อย่าเอาความฝัน 
 
และชีวิตไปฝากไว้กับใคร
D 
  ไม่อยากจะรู้สึกผิดไปมากกว่านี้ 
 
โปรดเถอะที่
E 
รักจงกลับไป

Bm 
  หัวใจพี่
C#m 
หม้าย.. 
 
เคยลืม
Bm 
  หัวใจพี่ยั
C#m 
งท่า  พี่แทบ
D 
บ้า
 
  เมื่อ
A 
รู้ว่าข้างกายไม่มีเธอแ
E 
ล้ว

INSTRU | A | E | F#m | D |
INSTRU | A | E | F#m | D |

 
น้องไ
A 
ปกับเด็กในหลาดไม่กลับ
E 
มา
 
พี่หลั
F#m 
บตา 
 
คอยน้องกลับ
D 
มา
 
จนหัวรุ่งแพ๊กๆ
A 
   ฝนตกแซ็กๆ ในป่าย
E 
าง
 
กลางหนำ
F#m 
ร้าย 
 
หาหม้ายน้
D 
อง 
 
พี่ข้องเหลือเกิน

 
น้องไ
A 
ปกับเด็กในหลาดไม่กลับ
E 
มา
 
พี่หลั
F#m 
บตา 
 
คอยน้องกลับ
D 
มา
 
จนหัวรุ่งแพ๊กๆ
A 
   ฝนตกแซ็กๆ ในป่าย
E 
าง
 
กลางหนำ
F#m 
ร้าย 
 
หาหม้ายน้
D 
อง 
 
พี่ร้องไห้กลางป่ายาง

OUTRO | A | E | F#m | D |
OUTRO | A | E | F#m | D |
OUTRO ( Fade out.. )


นั่งคิดถึงแต่เธอเหลือเกิน อยู่ไหนกลับมาหากัน
พี่ท่าอยู่ที่กลางหนำร้าย
น้องลืมไอ้ขาว ที่มันวิ่งตามเราสอง
ตอนเก็บยางทุกเช้า น้องสาวไปอยู่แห่งใด

หัวใจพี่หม้ายเคยลืม หัวใจพี่ยังท่า
พี่แทบบ้า เมื่อรู้ว่าข้างกายไม่มีเธอแล้ว

น้องไปกับเด็กในหลาดไม่กลับมา
พี่หลับตา คอยน้องกลับมา
จนหัวรุ่งแพ๊กๆ ฝนตกแซ็กๆ ในป่ายาง
กลางหนำร้าย หาหม้ายน้อง พี่ข้องเหลือเกิน

ไปเหอะเธอถ้าเธอเจอทางที่ดีฉันพร้อมจะหลีกทาง
ไปเหอะเธอไม่มีอะไรต้องกดดัน ไปเหอะเธอ
ก่อนพระอาทิตย์จะบดบัง ไปเหอะเธอ
ฉันผ่านคืนนี้ไปได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอีกวัน
ไปเหอะเธอ ฉันยอมปล่อยเธอเดินตามฝัน
พอแล้วพอสักทีลืมตาสักทีเลิกทิ้งทุกอย่างเดินตามฉัน
อย่าเอาความฝันและชีวิตไปฝากไว้กับใคร
ไม่อยากจะรู้สึกผิดไปมากกว่านี้ โปรดเถอะที่รักจงกลับไป

หัวใจพี่หม้ายเคยลืม หัวใจพี่ยังท่า
พี่แทบบ้า เมื่อรู้ว่าข้างกายไม่มีเธอแล้ว

ดนตรี

น้องไปกับเด็กในหลาดไม่กลับมา
พี่หลับตา คอยน้องกลับมา
จนหัวรุ่งแพ๊กๆ ฝนตกแซ็กๆ ในป่ายาง
กลางหนำร้าย หาหม้ายน้อง พี่ข้องเหลือเกิน

น้องไปกับเด็กในหลาดไม่กลับมา
พี่หลับตา คอยน้องกลับมา
จนหัวรุ่งแพ๊กๆ ฝนตกแซ็กๆ ในป่างยาง
กลางหนำร้าย หาหม้ายน้อง พี่ร้องไห้กลางป่ายาง

ดนตรี

(ระยะทางพิสูจน์ม้าแต่กาลเวลาไม่เคยพิสูจน์ใคร
เวลาไม่เคยจะรอให้ใครพิสูจน์ใจ
เธอกับฉันเหมือนเส้นขนาดนั้นละติจูด
ใครและฉันคงไม่มีทางจะทำให้ทุกๆคนข้างๆเธอถูกใจ
เขาบอกว่าฟ้ากับน้ำทะเลน้ำมันช่างห่างไกล
แต่มีนะบางเวลาที่ทั้งสองได้พบแต่สุดท้ายก็ต้องจากไป
ก็กลัวว่าทางข้างหน้านั้นมันลำบากไป
ก็คงต้องยอมปล่อยมือเธอแม้ตัวผมเม้งไม่อยากเลย)

มิวสิควิดีโอ ป่ายาง มอร์แกน

เพลง : ป่ายาง
ศิลปิน : มอร์แกน
เรียบเรียง : MIKE JIBI, มอร์แกน
ติดต่องานแสดง : 081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend