คอร์ดเพลง รักได้ไหม (Any Status) – ZELF

  
Text   

คอร์ดเพลง รักได้ไหม ZELF

ZELF

คอร์ดเพลง รักได้ไหม

ศิลปิน : ZELF

แนวเพลง : #สตริง

Single : เพลงใหม่ 2019

คีย์คอร์ดเพลง รักได้ไหม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด รักได้ไหม

INTRO | C | Em | F | G |

 
คำ
ถามในใจมันแย้ง
Em 
อารมณ์
 
ความรู้สึก
 เกิดความ
สับสนขึ้นในใจ
 
ฉัน
เองคิดไปไกล
Em 
จนเกิน 
 
คำว่าเพื่อน
 
เฝ้าถาม
ตัวเองลำพังมานานแล้ว

 
* แต่ยั
Am 
งไม่รู้..
Em 
 
จะพูด
ยังไงบอกไปก็กลัวเสีย
เธอไป
 
ไม่มั่นใจเ
Am 
ลย 
 
อยากบอกเธอ
Em 
ว่ารัก
 
แต่จะรับ
ได้มั้ยถ้าฉันเอ่ยคำนี้ 

 
** (และขอ)(ให้ฉัน)
รักเธอได้ไหม
 
ในสถา
นะเพื่อนก็ได้
 
ให้ฉัน
Em 
นั้นเป็นอะไรก็ได้
Am 
       
 
แต่สถา
นการณ์ตอนนี้ 
 
หัว
ใจมันไม่ไหว
 
หากไม่พู
Em 
ดไปก็คงจะเป็นบ้า
Am 
ตาย       
 
จะได้ไหม
 สบตาฉัน
 เธอจะรู้..

INSTRU | C |

 
และ
แม้ว่ามันจะดีไ
Em 
ม่ดี 
 
ไม่เป็นไร
 
แค่ได้พู
ดความในใจก็ 
 
เท่านั้น
 
ไม่คิดคาดหวังอะไรก็
Em 
กลัว 
 
จะผิดหวัง
 
ขอ
ให้เธอโปรดฟังเพื่อนคนนี้

( * ) ( ** )

INSTRU | F | G | Am G |
INSTRU | F Em | Dm | G |

( ** ) ( ** )

INSTRU | Am G | F Em |

 
จะได้ไหม
Dm 
 สบตาฉัน
 เธอจะรู้

เนื้อเพลง รักได้ไหม
คำถามในใจมันแย้งอารมณ์ ความรู้สึก
เกิดความสับสนขึ้นในใจ
ฉันเองคิดไปไกลจนเกิน คำว่าเพื่อน
เฝ้าถามตัวเองลำพังมานานแล้ว

แต่ยังไม่รู้..
จะพูดยังไงบอกไปก็กลัวเสียเธอไป
ไม่มั่นใจเลย อยากบอกเธอว่ารัก
แต่จะรับได้มั้ยถ้าฉันเอ่ยคำนี้ 
ให้ฉันรักเธอได้ไหม
ในสถานะเพื่อนก็ได้
ให้ฉันนั้นเป็นอะไรก็ได้        
แต่สถานการณ์ตอนนี้ หัวใจมันไม่ไหว
หากไม่พูดไปก็คงจะเป็นบ้าตาย       
จะได้ไหม สบตาฉัน เธอจะรู้..
และแม้ว่ามันจะดีไม่ดี ไม่เป็นไร
แค่ได้พูดความในใจก็เท่านั้น
ไม่คิดคาดหวังอะไร ก็กลัวจะผิดหวัง
ขอให้เธอโปรดฟังเพื่อนคนนี้

อยากให้เธอรู้..
จะพูดยังไงบอกไปก็กลัวเสียเธอไป
ไม่มั่นใจเลย อยากบอกเธอว่ารัก
แต่จะรับได้มั้ยถ้าฉันเอ่ยคำนี้ 

ให้ฉันรักเธอได้ไหม
ในสถานะเพื่อนก็ได้
ให้ฉันนั้นเป็นอะไรก็ได้        
แต่สถานการณ์ตอนนี้ หัวใจมันไม่ไหว
หากไม่พูดไปก็คงจะเป็นบ้าตาย       
จะได้ไหม สบตาฉัน เธอจะรู้..

( ดนตรี )

ให้ฉันรักเธอได้ไหม
ในสถานะเพื่อนก็ได้
ให้ฉันนั้นเป็นอะไรก็ได้        
แต่สถานการณ์ตอนนี้ หัวใจมันไม่ไหว
หากไม่พูดไปก็คงจะเป็นบ้าตาย       
จะได้ไหม สบตาฉัน

และขอรักเธอได้ไหม
ในสถานะเพื่อนก็ได้
ให้ฉันนั้นเป็นอะไรก็ได้        
แต่สถานการณ์ตอนนี้ หัวใจมันไม่ไหว
หากไม่พูดไปก็คงจะเป็นบ้าตาย       
จะได้ไหม สบตาฉัน เธอจะรู้..

จะได้ไหม สบตาฉัน เธอจะรู้
มิวสิควิดีโอ รักได้ไหม
พลง : รักได้ไหม (Any Status)
ศิลปิน : Zelf (เซลฟ์)
คำร้อง/ทำนอง : Gus Navy / Zelf
เรียบเรียง : Zelf / Steve Thai
รักได้ไหม Any Status - ZELF
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend