คอร์ดเพลง น้ำคาวปลา มอร์แกน

  
Text   
คอร์ดเพลง น้ำคาวปลา มอร์แกน

คอร์ด :

ศิลปิน : มอร์แกน

เนื้อร้อง/ทำนอง : ศรีสกล สมทรง

คอร์ดในเพลง : Am,F,G,Dm,Em,E,C


INTRO | Am | Am |
INTRO | Am G | Am G | ( 2 Times )

Am 
  ไหนพูดออก
G 
มาได้เลย 
 
 
Em 
ดีกว่าเอ่ยลับ
Am 
หลัง
Am 
  ว่านายกับเ
G 
ธอได้กัน 
 
ไปนา
C 
นแล้ว
F 
  ก็เรานี่ไ
G 
งเพื่อนกัน 
 
 
Em 
หรือมึงลืม
Am 
มันไปแล้ว
 
  
F 
นี่น่ะหรือ 
 
ที่เ
G 
ขาว่าแมวมัน
Am 
กินปลา 
 
 
G 
โว..

Am 
  ลึกซึ้งค
G 
งถึงใจ 
 
 
Em 
กลิ่นคาวปลาคง
Am 
หวาน
Am 
  ไอ้ฉันคงโ
G 
ง่ดักดาน 
 
นานห
C 
นักหนา
F 
  ไว้เนื้อและเ
G 
ชื่อใจ 
 
 
Em 
ไม่คิดว่าควา
Am 
ยกินปลา
 
  ไอ้
F 
ฉันคงไร้น้ำ
G 
ยา 
 
ปลาเลยเ
Am 
ปลี่ยนใจ
A7 

 
อยากเอา
F 
ปืนมายืนแนบก
G 
าย
 
โอบกอดไ
C 
ว้ให้
Em 
นานเท่า
Am 
นาน
G 
 
เหนี่ยวไ
Dm 
กใส่หัวกระบ
G 
าล
 
ไอคนที่บ
C 
อกว่ารักหนักห
E 
นา
 
หากว่า
F 
ฉันไม่ใช่เพื่อนน
G 
าย
 
ฆ่าให้ต
C 
ายซ
Em 
ะยังดี
Am 
กว่า
 
ไม่
Dm 
คิดว่าน้ำคาวป
G 
ลา 
 
มันกลิ่นแรง

INSTRU | Am G | Am G |

Am 
  ลึกซึ้งค
G 
งถึงใจ 
 
 
Em 
กลิ่นคาวปลาคง
Am 
หวาน
Am 
  ไอ้ฉันคงโ
G 
ง่ดักดาน 
 
นานห
C 
นักหนา
F 
  ไว้เ
G 
นื้อและเชื่อใจ 
 
 
Em 
ไม่คิดว่าควา
Am 
ยกินปลา
 
  ไอ้
F 
ฉันคงไร้น้ำ
G 
ยา 
 
ปลาเลยเ
Am 
ปลี่ยนใจ 
 
 
A7 
เย้..

 
อยากเอา
F 
ปืนมายืนแนบก
G 
าย
 
โอบกอดไ
C 
ว้ให้
Em 
นานเท่า
Am 
นาน
G 
 
เหนี่ยวไ
Dm 
กใส่หัวกระบ
G 
าล
 
ไอคนที่บ
C 
อกว่ารักหนักห
E 
นา
 
หากว่า
F 
ฉันไม่ใช่เพื่อนน
G 
าย
 
ฆ่าให้ต
C 
ายซ
Em 
ะยังดี
Am 
กว่า
 
ไม่
Dm 
คิดว่าน้ำคาวป
G 
ลา 
 
มันกลิ่
Am 
นแรง
A7 

INSTRU | F G | Am | F G | C |
INSTRU | F G | C Em Am | Dm G | Am A7 |

 
อยากเอา
F 
ปืนมายืนแนบก
G 
าย
 
โอบกอดไ
C 
ว้ให้
Em 
นานเท่า
Am 
นาน
G 
 
เหนี่ยวไ
Dm 
กใส่หัวกระบ
G 
าล
 
ไอคนที่บ
C 
อกว่ารักหนักห
E 
นา
 
หากว่า
F 
ฉันไม่ใช่เพื่อนน
G 
าย
 
ฆ่าให้ต
C 
ายซ
Em 
ะยังดี
Am 
กว่า
 
ไม่
Dm 
คิดว่าน้ำคาวป
G 
ลา 
 
มันก
A7 
ลิ่นแรง

 
อยากเอา
F 
ปืนมายืนแนบก
G 
าย
 
โอบกอดไ
C 
ว้ให้
Em 
นานเท่า
Am 
นาน
G 
 
เหนี่ยวไ
Dm 
กใส่หัวกระบ
G 
าล
 
ไอคนที่บ
C 
อกว่ารักหนักห
E 
นา
 
หากว่า
F 
ฉันไม่ใช่เพื่อนน
G 
าย
 
ฆ่าให้ต
C 
ายซ
Em 
ะยังดี
Am 
กว่า
 
ไม่
Dm 
คิดว่าน้ำคาวป
G 
ลา 
 
มันก
A7 
ลิ่นแรง

 
ไม่
Dm 
คิดว่าน้ำคาวป
G 
ลา.. 
 
จะกลิ่นแรง

OUTRO | Am G | Am G | ( 4 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง น้ำคาวปลา


ไหนพูดออกมาได้เลย ดีกว่าเอ่ยลับหลัง
ว่านายกับเธอได้กัน ไปนานแล้ว
ก็เรานี่ไงเพื่อนกัน หรือมึงลืมมันไปแล้ว
นี่น่ะหรือ ที่เขาว่าแมวมันกินปลา โว..

ลึกซึ้งคงถึงใจ กลิ่นคาวปลาคงหวาน
ไอ้ฉันคงโง่ดักดาน นานหนักหนา
ไว้เนื้อและเชื่อใจ ไม่คิดว่าควายกินปลา
ไอ้ฉันคงไร้น้ำยา ปลาเลยเปลี่ยนใจ

อยากเอาปืนมายืนแนบกาย
โอบกอดไว้ให้นานเท่านาน
เหนี่ยวไกใส่หัวกระบาล
ไอคนที่บอกว่ารักหนักหนา
หากว่าฉันไม่ใช่เพื่อนนาย
ฆ่าให้ตายซะยังดีกว่า
ไม่คิดว่าน้ำคาวปลา มันกลิ่นแรง

( ดนตรี )

ลึกซึ้งคงถึงใจ กลิ่นคาวปลาคงหวาน
ไอ้ฉันคงโง่ดักดาน นานหนักหนา
ไว้เนื้อและเชื่อใจ ไม่คิดว่าควายกินปลา
ไอ้ฉันคงไร้น้ำยา ปลาเลยเปลี่ยนใจเย้..

อยากเอาปืนมายืนแนบกาย
โอบกอดไว้ให้นานเท่านาน
เหนี่ยวไกใส่หัวกระบาล
ไอคนที่บอกว่ารักหนักหนา
หากว่าฉันไม่ใช่เพื่อนนาย
ฆ่าให้ตายซะยังดีกว่า
ไม่คิดว่าน้ำคาวปลา มันกลิ่นแรง

( ดนตรี )

อยากเอาปืนมายืนแนบกาย
โอบกอดไว้ให้นานเท่านาน
เหนี่ยวไกใส่หัวกระบาล
ไอคนที่บอกว่ารักหนักหนา
หากว่าฉันไม่ใช่เพื่อนนาย
ฆ่าให้ตายซะยังดีกว่า
ไม่คิดว่าน้ำคาวปลา มันกลิ่นแรง

อยากเอาปืนมายืนแนบกาย
โอบกอดไว้ให้นานเท่านาน
เหนี่ยวไกใส่หัวกระบาล
ไอคนที่บอกว่ารักหนักหนา
หากว่าฉันไม่ใช่เพื่อนนาย
ฆ่าให้ตายซะยังดีกว่า
ไม่คิดว่าน้ำคาวปลา มันกลิ่นแรง

ไม่คิดว่าน้ำคาวปลา.. จะกลิ่นแรง

มิวสิควิดีโอ น้ำคาวปลา มอร์แกน

เพลง : น้ำคาวปลา
ศิลปิน : มอร์แกน
เรียบเรียง : มอร์แกน ,A2 HOME STUDIO
ติดต่องานแสดง : 081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend