คอร์ดเพลง อาสาเจ็บ – ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง อาสาเจ็บ ตั๊กแตน ชลดา

ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง อาสาเจ็บ

ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา

แนวเพลง : #ลูกทุ่ง

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง อาสาเจ็บ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

อาสาเจ็บ - ตั๊กแตน ชลดา
คอร์ด

INTRO | F G | Am | F G | C | Am |

 
สิ่ง
Am 
ที่ผ่านมานั้น 
 
ให้ถือว่า
Em 
น้องบ่ดีพอ
 
เซาส่าเนาะ
 หากฝืนต่อ
น้องคงสิเจ็บ
หลาย
 
แต่ก่อน
ที่น้องบ่มีอ้าย
 ยังบ่ตาย
Em 
ยังหายใจอ
Am 
ยู่
 
แต่มื้อนี้แ
ค่อ้ายบ่อ
ยู่    เ
Em 
ป็นหยังบ่ฮุ้สิเป็นสิต
Am 
าย

 
* ฮัก
Am 
น้องกะฮักเบิดใจ
..ที่ฮ้องให้ก
Em 
ะย้อนว่าน้องฮัก
Am 
 
เสียน้ำตา
มาตั้งกี่ครั้ง
 กะยัง
บ่จื่อ
 
ที่ผ่านมา
บ่แม่นบ่ฮู้
 ที่ทนอยู่ทั้
Em 
ง ๆ ที่อ้ายบ่เคย
Am 
สนใจ
 
จากมื้อนี้น้
องสิขอลาไกล    สิ
Em 
บ่มาให้เห็
Am 

 
** มื้อนี้ข
าดอ้ายกะบ่ตาย
 กะแค่เสีย
Am 
เส้น
 
ถ้าฮักต่อ
กะส่ำของเล่น
 ที่เขาบ่ฮั
 
ทุ่มเทใ
ห้เบิดสุอ
ย่าง 
 
เฮากะได้เ
Em 
ป็นแค่ทาง
Am 
ผ่าน
 
กับความฮัก
ฮ้าง 
 
ๆ    กั
Em 
บความส้นตีน
Am 

 
*** สู่กันโลดสี
ถ้าน้องบ่ดี
กะถิ่มน้อง
Am 
ส่า
 
บ่ต้องบอกเลิก
ดอกหนา 
 
น้องขอ
อาสาไปเอ
 
ฮักกันโลด
ถ้าอ้ายสบายใจ
 
ฮักกันสา
Em 
 น้องสิยอมหลีกทาง
Am 
ให้
 
แต่ก่อน
ยังบ่มีอ้าย..
 
Em 
ะยังบ่ตายยังหายใจอ
Am 
ยู่

INSTRU | F G | Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | G Em | Am | Am |

( * ) ( ** ) ( *** )

 
แต่ก่อน
ยังบ่มีอ้าย..
 
ยั
Em 
งบ่ตายยังหายใจอ
Am 
ยู่…

OUTRO | Am |เนื้อเพลง
สิ่งที่ผ่านมานั้น ให้ถือว่าน้องบ่ดีพอ
เซาสาเนาะ หากฝืนต่อน้องคงสิเจ็บหลาย
แต่ก่อนที่น้องบ่มีอ้าย ยังบ่ตายยังหายใจอยู่
แต่มื้อนี้ที่อ้ายบ่อยู่. เป็นหยังบ่ฮู้น้องสิเป็นสิตาย

ฮักน้องกะฮักเบิ่ดใจ ที่น้องให้ก็น้องว่าน้องฮัก
ก็เสียน้ำตามาตั้งกี่ครั้ง กะยังบ่จิ่อ
ที่ผ่านมาบ่แม่นบ่ฮู้ ที่ทนอยู่ทั้งๆ ที่อ้ายบ่เคยสนใจ
จากมื้อนี้น้องสิขอลาไกล สิบ่มาให้เห็น

มื้อนี้ขาดอ้าย ก็บ่ตายก็แค่เสียเส้น
ถ้าฮักต่อกับส่ำของเล่นที่เขาบ่ฮัก
ทุ่มเทให้เบิดซุอย่าง น้องก็ได้เป็นแค่ทางผ่าน
กับความฮักฮ่างๆ กับความฮักส้นตีน

สู้กันโลดสิถ้าน้องบ่ดีกะถิ่มน้องสา
บ่ต้องบอกเลิกดอกหนา น้องของอาสาไปเอง
ฮักกันโลดถ้าอ้ายสบายใจ ฮักกันสาน้องสิยอมหลีกทางให้
แต่ก่อนยังบ่มีอ้าย.. ยังบ่ตายยังหายใจอยู่
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : อาสาเจ็บ(สู่กันโลดสี)
ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา Feat.ขันโตก ตัวเต็ง
คำร้อง/ทำนอง : เริงชัย ภารประสาท
เรียบเรียง : ศิลาแลง สตูดิโอ
สังกัด : ผัดกะเพรามิวสิค
Please Vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน