คอร์ดเพลง 149.6 – bodyslam

  
Text   

คอร์ดเพลง 149.6 bodyslam

bodyslam

คอร์ดเพลง 149.6

ศิลปิน : bodyslam

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง 149.6 คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

149.6 - bodyslam
คอร์ด

INTRO | C | Am | Em | D | ( 2 Times )

 
ขอบคุณระยะ
ทาง 
 
ที่ไกล
Am 
กำลังพอดี
 
ให้โลก
Em 
นี้ยังคงมี 
 
ดอกไม้ที่งด
งาม
 
และทำให้มีความ
หมาย 
 
มีน้ำ
Am 
ทะเลสีคราม
 
ร้อนเย็น
Em 
เพียงใดก็ตาม 
 
ชีวิตจึงมี
 
โลกนี้..
 แค่โคจรรอบดวง
Am 
อาทิตย์
 
อย่างนี้..
Em 
 โอว..

 
* มัน
คือความห่างไกล
Em 
ที่ใกล้ที่สุดแล้ว
Bm 
 
ถึงรัก
มากมายเพียงไหน
 
เธอ
ทำให้ชีวิต
Em 
ฉันยังหายใจ
Bm 
 
ได้เรียนรู้ย
อมรับความเป็นจริง

INSTRU | C |

 
อยากบอกว่ารัก
เธอ 
 
เหมือนเดิม
Am 
ที่เคยเป็นมา
 
ไม่ใกล้
Em 
ไม่ไกลเกินตา 
 
ตรงนี้เสมอ
ไป
 
ต่างคนก็มีเรื่อง
ราว 
 
มีฝัน
Am 
ที่ยังต้องใฝ่
 
รักเรา
Em 
คงต้องเป็นไป 
 
อย่างนี้จริงจริง
 
โลกนี้..
 แค่โคจรรอบดวง
Am 
อาทิตย์
 
ต่อไป..
Em 
  
 
โวว..

( * )

INSTRU | Em | ( 8 Times )

 
(ขอบ
Em 
คุณระยะทาง 
 
ทำ
A/C# 
ให้มีความหมาย
 
ทำ
ให้ยังหายใจ 
 
ทำ
ให้มีชีวิต)
 
สุดท้าย
.. 
 
เหมือนมีใครสักคน
Am 
ขีดไว้
 
อย่างนี้..
Em 
 โวว..

( * )

INSTRU | G | Em |

 
ดีแล้ว
Bm 
.. 
 
ถึงแม้ห่
าง 
 
รักไม่จางหาย
 
ตรงนี้..
Em 
 ดีแล้ว
Bm 
.. 
 
ได้เข้า
ใจในความพอดี
 
ขอบคุณระยะทาง ทำให้มีความหมาย
 
 
ทำให้ยังหายใจ ทำให้มีชีวิต
 

เนื้อเพลง
ขอบคุณระยะทาง ที่ไกลกำลังพอดี
ให้โลกนี้ยังคงมี ดอกไม้ที่งดงาม
และทำให้มีความหมาย มีน้ำทะเลสีคราม
ร้อนเย็นเพียงใดก็ตาม ชีวิตจึงมี
โลกนี้.. แค่โคจรรอบดวงอาทิตย์
อย่างนี้.. โอว..

* มันคือความห่างไกลที่ใกล้ที่สุดแล้ว
ถึงรักมากมายเพียงไหน
เธอทำให้ชีวิตฉันยังหายใจ
ได้เรียนรู้ยอมรับความเป็นจริง

( ดนตรี )

อยากบอกว่ารักเธอ เหมือนเดิมที่เคยเป็นมา
ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินตา ตรงนี้เสมอไป
ต่างคนก็มีเรื่องราว มีฝันที่ยังต้องใฝ่
รักเราคงต้องเป็นไป อย่างนี้จริงจริง
โลกนี้.. แค่โคจรรอบดวงอาทิตย์
ต่อไป..  โวว..

( * )

( ดนตรี )

(ขอบคุณระยะทาง ทำ[ให้มีความหมาย
ทำให้ยังหายใจ ทำให้มีชีวิต)
สุดท้าย.. เหมือนมีใครสักคนขีดไว้
อย่างนี้.. โวว..

( * )

( ดนตรี )

ดีแล้ว.. ถึงแม้ห่าง รักไม่จางหาย
ตรงนี้.. ดีแล้ว.. ได้เข้าใจในความพอดี
ขอบคุณระยะทาง ทำให้มีความหมาย
ทำให้ยังหายใจ ทำให้มีชีวิต
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง “ 149.6 ”
ทำนอง : อาทิวราห์ คงมาลัย
เนื้อร้อง : โป โปษยะนุกูล, เหนือวงศ์ , Mango Team
เรียบเรียง : Bodyslam , พูนศักดิ์ จตุระบุล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend