คอร์ดเพลง จักรยานสีแดง – เสก โลโซ (LOSO)

  
Text   

INTRO | F#m C | F#m C |
INTRO ( 4 Times )

 
ส้นทา
C#m 
งที่เราจ
ะมุ่งไ
 
รื่องรา
C#m 
วมากมาย
ในชีวิ
 
นทา
C#m 
งที่เดิน
ฉันลิขิ
ตเอง
.. 
 
เอง
 
คื
อความ
C#m 
สดใส
ของวัยรุ่
 
วุ่
นวาย.
C#m 
.ก็มีใน
บางค
รั้ง
 
ฉั
น 
 
กำห
C#m 
นดเอง
ในเส้น
ทางเดิน
.. 
 
ของใจ..

 
* เหมือนจักรยา
F#m 
น..ขี่เอง
C#m 
 
ไม่มี..
F#m 
ใครมา
C#m 
ลากไป..
F#m 
 
ทางเดิน
C#m 
ของใคร
F#m 
ของมัน
 
และฉันกับเธอ
F#m 
จะไป
C#m 
ด้วยกัน
F#m 
 
ขี่ไปพ
C#m 
ร้อมกัน
F#m 
จักรยาน
C#m 
สีแดง
(เหมือนฉันกับเธอ) (เหมือนจักรยาน)

 
** ฝั
น ที่..  
C#m 
อยู่ไกล 
 
 
ในใจมี
 
ม้นาน.
C#m 
. กี่ปี จ
ะไปถึ
 
าก 
 
เย็น..
C#m 
แค่ไหน
ไม่คำ
นึง
 
จะไป..
เจอวันที่สวยงาม

( * )

INSTRU | F#m C#m | F#m C#m |
INSTRU ( 4 Times )
INSTRU | E |

( ** , * , * )

INSTRU | F#m C#m | F#m C#m |
INSTRU ( 4 Times )

( * )

OUTRO | F#m C#m | F#m C#m |
INSTRU ( 2 Times )
OUTRO | E | F#m |

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend