หน้าแรก » เสก โลโซ (LOSO) » คอร์ดเพลง หัวใจขี้กลัว – เสก โลโซ (LOSO)

คอร์ดเพลง หัวใจขี้กลัว – เสก โลโซ (LOSO)


INTRO | E | F#m | G#m | A B | ( 2 Times )

 
ก็แ
ค่สบตากับเธอเมื่อวาน ก็เก็บไ
D#m 
ปฝันละเมอ
คิดอะไรก็เห็นแต่ห
น้าเธอ 
 
อยู่รำไ
 
 
ทั้
งๆ 
 
ที่ยังไม่เคยพูดคุย กับเธ
D#m 
อเลยด้วยซ้ำไป
 
ไม่
รู้ว่าในหัวใ
จ เธอจะมีใ
คร 
 
หรือ
ยัง
 
 
ก็เพียง
แค่ 
 
อยาก
รู้ ก็เรา
อยู่ 
 
ใก
ล้ๆ 
 
กัน
 
เอาเป็น
ว่า
G#m 
… 
 
ว่าตั
C#m 
วฉันนั้นชอบ
F#m 
เธอ 
 
โอ้เ
ย้

 
ถ้า
พบกับเธออีกทีจะลุย จะเข้าไป
D#m 
คุยให้รู้กัน
 
ก็เก
รงว่าเธอจะ
รำคาญ พาลหลบห
ายหน้าไ

 
* มันไม่ก
ล้าสัก
ที 
 
เอาไง
ดี 
 
นะใ
 
ได้เพียงป
ล่อยให้
G#m 
เธอเดินลั
C#m 
บตาไป
 
ก็หั
F#m 
วใจ 
 
มันขี้ก
ลัว 
 
โว้โอ่ะโอ

 
**  
รักเธอ 
 
บอกว่า
F#m 
ชอบเธอ
 
บอกว่าคิ
G#m 
ดถึง 
 
บอกว่าไ
ม่เคยจะเป็นอย่าง
งี้เลย
ไม่เคย 
 
บอกว่า
F#m 
ไม่เคย 
 
บอกเธอไ
G#m 
ด้เลย
 
บอกใช่เ
ลย 
 
ใช่เธอคน
นี้ 
 
(คนเ
ดียว 
 
โอ้เย้)

INSTRU | A | E | A | E | A |
INSTRU | G#m C#m | F#m | B |

( *, ** )

 
**  
รักเธอ 
 
บอกว่า
F#m 
ชอบเธอ
 
บอกว่าคิ
G#m 
ดถึง 
 
บอกว่าไม่เ
คยจะเป็นอย่าง
งี้เลย
ไม่เคย 
 
บอกว่าไ
F#m 
ม่เคย 
 
บอกเธอไ
G#m 
ด้เลย
 
บอกใช่เ
ลย 
 
ใช่เธอคน
นี้คนเดียว

OUTRO | E | F#m | G#m | A B | ( 4 Times ) | E |

 โฆษณา