คอร์ดเพลง รอยยิ้มนักสู้ – เสก โลโซ (LOSO)

  
Text   

คอร์ดเพลง รอยยิ้มนักสู้
ศิลปิน เสก โลโซ (LOSO)
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง รอยยิ้มนักสู้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INSTRU | Gm | C | F | C |

 
หากเหนื่อย
F 
นักขอ
C 
จงหยุดพักเสีย
Dm 
ก่อน
 
อย่าใจ
Bb 
ร้อนรีบ
C 
ไปเดี๋ยวไม่เข้า
F 
ที
 
หยุดเรื่อง
Bb 
รักที่ทร
C 
มาน
 
เรื่อง
Am 
งานเรื่องเงิน
Dm 
ก็ดี
 
พักซัก
Gm 
ทีเดี๋ยวค่อย
C 
ไป

 
อย่าไป
F 
คิดเรื่องเ
C 
ดิมให้มันปวด
Dm 
ใจ
 
ซ่อนเอา
Bb 
ไว้ไม่ให้ใ
C 
ครเห็นความพ่ายแ
F 
พ้
 
เก็บให้
Bb 
ลึกลงข้าง
C 
ใน 
 
หัว
Am 
ใจที่อ่อน
Dm 
แอ
 
เหลือเพียง
Gm 
แค่ 
 
รอยยิ้
C 
มของนัก
F 
สู้

 
* ฉันก็เ
Bb 
คยเสียใ
C 
จไม่น้อยกว่าเ
F 
ธอ
 
ฉันก็เ
Bb 
จอเรื่อง
C 
ราวร้ายร้ายเข้า
F 
มา
 
แต่ทุก
Bb 
ทุกทีฉันก็
C 
ทำ 
 
ให้เ
F 
ป็นเห
Am 
มือนดั
Dm 
งว่า
C 
แข็งแรง
Gm 
กว่าไม่ย
C 
อมพ่ายแพ้
F 
มัน

INSTRU | Fm | Eb | Fm | Bb |
INSTRU | Fm | Eb | C# C | F |
INSTRU | Ab Bb F | Ab Bb C |

 
กว่าจะ
F 
ถึงฝั่งฝั
C 
นนั้นมันยาก
Dm 
เย็น
 
อย่าพึ่ง
Bb 
เห็นฉันเ
C 
ดินเข้ามาง่า
F 
ยง่าย
 
กว่าจะ
Bb 
ถึงที่ฉัน
C 
ยืน 
 
กล้ำก
Am 
ลืนฝืนทนเกือบ
Dm 
ตาย
 
น้ำตาผู้
Gm 
ชายเคยไ
C 
หลไม่ใช่เรื่องแป
F 
ลก

( *,*,*,* )

เนื้อเพลง
หากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียก่อน
อย่าใจร้อนรีบไปเดี๋ยวไม่เข้าที
หยุดเรื่องรักที่ทรมาน
เรื่องงานเรื่องเงินก็ดี
พักซักทีเดี๋ยวค่อยไป

อย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มันปวดใจ
ซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นความพ่ายแพ้
เก็บให้ลึกลงข้างใน หัวใจที่อ่อนแอ
เหลือเพียงแค่ รอยยิ้มของนักสู้

* ฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอ
ฉันก็เจอเรื่องราวร้ายร้ายเข้ามา
แต่ทุกทุกทีฉันก็ทำ ให้เป็นเหมือนดังว่า
แข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มัน

( ดนตรี )

กว่าจะถึงฝั่งฝันนั้นมันยากเย็น
อย่าพึ่งเห็นฉันเดินเข้ามาง่ายง่าย
กว่าจะถึงที่ฉันยืน กล้ำกลืนฝืนทนเกือบตาย
น้ำตาผู้ชายเคยไหลไม่ใช่เรื่องแปลก

( *,*,*,* )
เพลง : รอยยิ้มนักสู้
ศิลปิน : LOSO
เนื้อร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
Digital Download : *123 1007971 3
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend