หน้าแรก » เสก โลโซ (LOSO) » คอร์ดเพลง เจ็บใจ – เสก โลโซ (LOSO)

คอร์ดเพลง เจ็บใจ – เสก โลโซ (LOSO)

คอร์ดเพลง เจ็บใจ
ศิลปิน เสก โลโซ (LOSO)
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง เจ็บใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | F#m | B C# | F#m | B C# |

F#m 
ในความเป็นจริงชีวิตคนเ
ราต้องก้าวไป
F#m 
บนทางยาวไกลที่ใครต้อง
เดินต้องผ่าน
F#m 
จงไปต่อไปเพื่อวันพรุ่ง
นี้ลืมวันวาน 
 
ที่ปวด
ร้าวที่เจ็บ
ช้ำ
F#m 
มีเธอคนเดียวที่ทำให้
ใจนายไหวหวั่น
F#m 
อยู่มานานวันเธอปันใจใ
ห้ใครคนอื่น
F#m 
ทางออกสุดท้ายทั้งทั้งที่น
ายทนกล้ำกลืน
 
ไม่อยากทน
ฝืนฝืนใจเก็
บเอาไว้

 
* เจ็
บใ
C#m 
จก็ร้อง
ไห้อ
อกมา
 
หาก
น้ำต
Cm 
ามันช่ว
ยให้บ
รรเทา
 
ปล่อยให้
C# 
เธอไปไปกับใ
F#m 
ครเขา
 
ให้นาย
Bm 
รู้ว่ายังมีเ
ราเป็นเพื่อ
นนาย

F#m 
ลืมวันเวลาที่เธอทำดี
ให้
F#m 
เก็บความจริงใจเอาไว้ให้ใ
ครดีกว่า
F#m 
แค่คนคนเดียวที่ทำให้เ
สียน้ำตา
 
เรื่องที่แ
ล้วมาอย่าไป
จำเอาไว้

( * )

ที่เธอทำก็
ช้ำเจียนตาย
อย่าทำลายทำร้
ายตัวเองนักเลย

INSTRU | F#m E | Bm | ( 3 Times ) | D | E |

( *, *, * )

เนื้อเพลง
ในความเป็นจริงชีวิตคนเราต้องก้าวไป
บนทางยาวไกลที่ใครต้องเดินต้องผ่าน
จงไปต่อไปเพื่อวันพรุ่งนี้ลืมวันวาน
ที่ปวดร้าวที่เจ็บช้ำ
มีเธอคนเดียวที่ทำให้ใจนายไหวหวั่น
อยู่มานานวันเธอปันใจให้ใครคนอื่น
ทางออกสุดท้ายทั้งทั้งที่นายทนกล้ำกลืน
ไม่อยากทนฝืนฝืนใจเก็บเอาไว้

* เจ็บใจก็ร้องไห้ออกมา
หากน้ำตามันช่วยให้บรรเทา
ปล่อยให้เธอไปไปกับใครเขา
ให้นายรู้ว่ายังมีเราเป็นเพื่อนนาย

ลืมวันเวลาที่เธอทำดีให้
เก็บความจริงใจเอาไว้ให้ใครดีกว่า
แค่คนคนเดียวที่ทำให้เสียน้ำตา
เรื่องที่แล้วมาอย่าไปจำเอาไว้

( * )

ที่เธอทำก็ช้ำเจียนตาย
อย่าทำลายทำร้ายตัวเองนักเลย

( ดนตรี )

( *, *, * )
เพลง : เจ็บใจ
ศิลปิน : LOSO
เนื้อร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เสก โลโซ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา