คอร์ดเพลง ขนมลาคนลืม – รัชนก ศรีโลพันธุ์

  
Text   

ขนมลาคนลืม – รัชนก ศรีโลพันธุ์


INTRO | Am | Am | Am | Am |
INTRO | C | Em | Am | Am |

 
ลืมแล้
Am 
วไหม 
 
คนรู้ใจในกาลครั้ง
C 
หนึ่ง
 
ไม่เหลือแม้ความคิด
Am 
ถึง 
 
ไม่คำนึง
G 
ถึงใจอา
Em 
ทร
 
หนุ่มกรุงคน
Am 
ไกล 
 
มาลักใจสาวทุ่งเมือ
Dm 
งคอน
 
เมื่อ
Am 
บุญเดือนสิบปี
C 
ก่อน 
 
ค้างเมือง
G 
คอนอ้อนฝากดิน
Em 
ฟ้า

 
แวว
Am 
ตา 
 
คำสัญญายังคาหัว
C 
ใจ
 
ก่อนขึ้นรถทัวร์จา
Am 
กไป 
 
ของฝากแท
G 
นใจชื่อขนม
Em 
ลา
 
เกี่ยวกันไหม
Am 
หนอ 
 
กับการรอคนลืมสัญ
Dm 
ญา
 
เงียบ
Am 
หายไม่ยอมโทร
C 
หา 
 
หรือขนม
G 
ลาเป็นลางบอ
C 
กใจ

 
พิธีส่งต
Em 
ายาย 
 
เดือนสิบปีนี้ยิ่งใหญ่เหลื
Am 
อเกิน
 
แต่คนที่ควงเง
Dm 
าเดิน 
 
เที่ยวงานมัน
Am 
เขินมันเหงา
C 
มันอ
Em 
าย
 
ขอพรพระ
Dm 
ธาตุ 
 
เป่ามนต์ไป
Am 
มัดคนจรกลั
Dm 
บใจ
 
หลบ
Am 
มาเมืองคอนได้
C 
ไหม 
 
อย่าทิ้ง
G 
ใจให้อยู่เหว่
Em 
ว้า

 
* ร
Am 
อมา 
 
รินน้ำตากลบรอยน้อ
C 
ยใจ
 
คิดถึงครั้งที่เท่
Am 
าใด 
 
คนทิ้ง
G 
ใจคงไม่คื
Em 
นมา
 
ขนมล
Am 
าเช็ด 
 
ความหมายคือเช็ดรอยเว
Dm 
ลา
 
ขนมลา
Am 
กรอบตอบใจแล้ว
C 
ว่า 
 
เขาคง
G 
ลาเหมือน
C 
ชื่อขนม

INSTRU | Am | Am | Am | Em | Dm | Am Em | Am | Am |

( * )

OUTRO | Am | Am | Am | Am |

เนื้อเพลง
ลืมแล้วไหม คนรู้ใจในกาลครั้งหนึ่ง
ไม่เหลือแม้ความคิดถึง ไม่คำนึงถึงใจอาทร
หนุ่มกรุงคนไกล มาลักใจสาวทุ่งเมืองคอน
เมื่อบุญเดือนสิบปีก่อน
ค้างเมืองคอนอ้อนฝากดินฟ้า

แววตา คำสัญญายังคาหัวใจ
ก่อนขึ้นรถทัวร์จากไป
ของฝากแทนใจชื่อขนมลา
เกี่ยวกันไหมหนอ กับการรอคนลืมสัญญา
เงียบหายไม่ยอมโทรหา
หรือขนมลาเป็นลางบอกใจ

พิธีส่งตายาย เดือนสิบปีนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกิน
แต่คนที่ควงเงาเดิน เที่ยวงานมันเขินมันเหงามันอาย
ขอพรพระธาตุ เป่ามนต์ไปมัดคนจรกลับใจ
หลบมาเมืองคอนได้ไหม อย่าทิ้งใจให้อยู่เหว่ว้า

* รอมา รินน้ำตากลบรอยน้อยใจ
คิดถึงครั้งที่เท่าใด คนทิ้งใจคงไม่คืนมา
ขนมลาเช็ด ความหมายคือเช็ดรอยเวลา
ขนมลากรอบตอบใจแล้วว่า
เขาคงลาเหมือนชื่อขนม

(ซ้ำ *)
ชื่อเพลง : ขนมลาคนลืม
ศิลปิน : รัชนก ศรีโลพันธุ์
คำร้อง : สลา คุณวุฒิ
ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : ศิลาแลง อาจสาลี
Digital Download : *1237029
รัชนก ศรีโลพันธุ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend