คอร์ดเพลง คนสำคัญของคนไม่สำคัญ – รัชนก ศรีโลพันธุ์

  
Text   

คอร์ดเพลง คนสำคัญของคนไม่สำคัญ
รัชนก ศรีโลพันธุ์
เพลงใหม่ 2017/2560


INTRO | Dm F | Bb | ( 3 Times )

Dm 
..ก็รู้สา
F 
ยน้ำไม่เคยย้อนคื
Bb 
นมา
Dm 
..ก็รู้ว่า
F 
ย้อนเวลาไ
Bb 
ม่ได้
Dm 
..ก็รู้ว่าเร
F 
าสองคน 
 
กลับมา
Bb 
รักกันไม่ไ
F 
หว
 
แต่ทำ
Gm 
ไม 
 
ทำไมยังต้องห
A7 
วัง

 
* ฉันควร
Bb 
ลืมทุกอย่าง
 
เหมือนเธอ
F 
ลืมทุกอย่าง
Bb 
ลืมง่ายง่ายเห
F 
มือนเธอ
 
ฉันควร
Bb 
ลืมทุกอย่าง
 
เหมือนเธอ
F 
ลืมทุกอย่าง
 
แต่ห
Bb 
มดหนทาง 
 
ฉัน
C 
หาวิธีไม่เจอ

 
** เธอยังเ
F 
ป็นคนสำ
C 
คัญ 
 
ขอ
Am 
งคนที่ไม่สำ
Dm 
คัญ
 
ยังคิ
Bb 
ดถึง 
 
คิดถึงทุ
C 
กวัน 
 
คิดถึงเส
F 
มอ
 
เธอยังเ
Bb 
ป็นความ
C 
รัก 
 
 
F 
ฉันยัง
C 
รัก
Dm 
เธอ
 
ก็ยังเ
Bb 
ป็น 
 
เห
C 
มือนที่เคยเป็น
F 
มา

Dm 
..ก็รู้ว่าเ
F 
ธอนั้นคงพบค
Bb 
นใหม่
Dm 
..ก็รู้ฉั
F 
นรู้ 
 
เรื่องธรร
Bb 
มดา
Dm 
..ก็รู้เป็นก
F 
ารเฝ้ารอ 
 
รอ
Bb 
คนที่ไม่กลั
F 
บมา
 
แต่ทำ
Gm 
ไม 
 
ทำไมยังต้องห
A7 
วัง

( *, **, ** )

OUTRO | Dm F | Bb | ( 2 Times )

เนื้อเพลง
ก็รู้สายน้ำไม่เคยย้อนคืนมา
ก็รู้ว่าย้อนเวลาไม่ได้
ก็รู้ว่าเราสองคน กลับมารักกันไม่ไหว
แต่ทำไม ทำไมยังต้องหวัง

* ฉันควรลืมทุกอย่าง
เหมือนเธอลืมทุกอย่าง
ลืมง่ายง่ายเหมือนเธอ
ฉันควรลืมทุกอย่าง
เหมือนเธอลืมทุกอย่าง
แต่หมดหนทาง ฉันหาวิธีไม่เจอ

** เธอยังเป็นคนสำคัญ ของคนที่ไม่สำคัญ
ยังคิดถึง คิดถึงทุกวัน คิดถึงเสมอ
เธอยังเป็นความรัก ฉันยังรักเธอ
ก็ยังเป็น เหมือนที่เคยเป็นมา

ก็รู้ว่าเธอนั้นคงพบคนใหม่
ก็รู้ฉันรู้ เรื่องธรรมดา
ก็รู้เป็นการเฝ้ารอ รอคนที่ไม่กลับมา
แต่ทำไม ทำไมยังต้องหวัง

*/**/**
คอร์ด คนสำคัญของคนไม่สำคัญ – รัชนก ศรีโลพันธุ์
คอร์ดเพลง คนสำคัญของคนไม่สำคัญ - รัชนก ศรีโลพันธุ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend