คอร์ดเพลง บ่เป็นหยังเขาเข้าใจ (Ost.ไทบ้านเดอะซีรี่ส์) – อพิศาล ลมพัด

  
Text   

บ่เป็นหยังเค้าเข้าใจ (Ost.ไทบ้านเดอะซีรี่ส์) – อพิศาล ลมพัด


INTRO | C | Em | Dm G | C |


C 
เจ็บคักอยู่ 
 
แต่เขาบ่
Em 
ฮู้ว่าสิเฮ็ดจั่งใด๋
 
กะเจ้าของ
Am 
ฮักเพิ่นจนเบิดหัวใจ 
 
คงเฮ็ดได้แค่
F 
เอาใจซ่อย 
 
 
G 
C 
เรื่องเขานั้น 
 
เขาสิเก็
Em 
บให้ลึกสุดใจ 
 
 
F 
สิจือ 
 
สิจำเบิดสู่อย่างเอาไว้
 
บ่ให้
G 
ลบให้เลือนจากใจ 
 
ให้เจ้าของโช
C 
คดี


 
* บ่เป็นห
F 
ยัง เขาเข้าใจ ไปโล
Em 
ดไปบ่ต้องห่วง
 
อย่างห
Dm 
ลายกะบ้าป่
G 
วง 
 
คงบ่ฮอดต
C 
ายดอกติ้ 
 
 
E7 
 
บ่เป็นห
F 
ยัง เขาเข้าใจ ที่เจ้าของไป
Em 
ในมื้อนี้
Am 
ขอบใจหล
Dm 
ายที่ย่างเข้ามา
 
ฮ้องเอิ้น
G 
ใจที่มันมิดซี่ลี่ 
 
ให้เคยมีความฮัก
C 

INSTRU | C | Em | Am | F G | C |

C 
เรื่องเฮานั้น 
 
เขาสิเก็
Em 
บให้ลึกสุดใจ สิจือ สิ
F 
จำเบิดสู่อย่างเอาไว้
 
บ่ให้
G 
ลบให้เลือนจากใจ 
 
ให้เจ้าของโช
C 
คดี


( * , * )


Dm 
เจ้าของไปโลด
G 
ไป 
 
บ่เป็น
Dm 
หยัง
G 
 เขาเข้า
C 
ใจ

เนื้อเพลง
เจ็บคักอยู่ แต่เขาบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจั่งใด๋
กะเจ้าของฮักเพิ่นจนเบิดหัวใจ
คงเฮ็ดได้แค่เอาใจซ่อย
เรื่องเขานั้น เขาสิเก็บให้ลึกสุดใจ
สิจือ สิจำเบิดสู่อย่างเอาไว้
บ่ให้ลบให้เลือนจากใจ ให้เจ้าของโชคดี


* บ่เป็นหยัง เขาเข้าใจ ไปโลดไปบ่ต้องห่วง
อย่างหลายกะบ้าป่วง คงบ่ฮอดตายดอกติ้
บ่เป็นหยัง เขาเข้าใจ ที่เจ้าของไปในมื้อนี้
ขอบใจหลายที่ย่างเข้ามา
ฮ้องเอิ้นใจที่มันมิดซี่ลี่ ให้เคยมีความฮัก
เรื่องเฮานั้น เขาสิเก็บให้ลึกสุดใจ
สิจือ สิจำเบิดสู่อย่างเอาไว้
บ่ให้ลบให้เลือนจากใจ ให้เจ้าของโชคดี


( * , * )


เจ้าของไปโลดไป บ่เป็นหยัง เขาเข้าใจ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend