หน้าแรก » อพิศาล ลมพัด » คอร์ดเพลง บ่เป็นหยังเขาเข้าใจ (Ost.ไทบ้านเดอะซีรี่ส์) – อพิศาล ลมพัด

คอร์ดเพลง บ่เป็นหยังเขาเข้าใจ (Ost.ไทบ้านเดอะซีรี่ส์) – อพิศาล ลมพัด

บ่เป็นหยังเค้าเข้าใจ (Ost.ไทบ้านเดอะซีรี่ส์) – อพิศาล ลมพัด


INTRO | C | Em | Dm G | C |


เจ็บคักอยู่ 
 
แต่เขาบ่
Em 
ฮู้ว่าสิเฮ็ดจั่งใด๋
 
กะเจ้าของ
Am 
ฮักเพิ่นจนเบิดหัวใจ 
 
คงเฮ็ดได้แค่
เอาใจซ่อย 
 
 
เรื่องเขานั้น 
 
เขาสิเก็
Em 
บให้ลึกสุดใจ 
 
 
สิจือ 
 
สิจำเบิดสู่อย่างเอาไว้
 
บ่ให้
ลบให้เลือนจากใจ 
 
ให้เจ้าของโช
คดี


 
* บ่เป็นห
ยัง เขาเข้าใจ ไปโล
Em 
ดไปบ่ต้องห่วง
 
อย่างห
Dm 
ลายกะบ้าป่
วง 
 
คงบ่ฮอดต
ายดอกติ้ 
 
 
E7 
 
บ่เป็นห
ยัง เขาเข้าใจ ที่เจ้าของไป
Em 
ในมื้อนี้
Am 
ขอบใจหล
Dm 
ายที่ย่างเข้ามา
 
ฮ้องเอิ้น
ใจที่มันมิดซี่ลี่ 
 
ให้เคยมีความฮัก

INSTRU | C | Em | Am | F G | C |

เรื่องเฮานั้น 
 
เขาสิเก็
Em 
บให้ลึกสุดใจ สิจือ สิ
จำเบิดสู่อย่างเอาไว้
 
บ่ให้
ลบให้เลือนจากใจ 
 
ให้เจ้าของโช
คดี


( * , * )


Dm 
เจ้าของไปโลด
ไป 
 
บ่เป็น
Dm 
หยัง
 เขาเข้า
ใจ

เนื้อเพลง
เจ็บคักอยู่ แต่เขาบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจั่งใด๋
กะเจ้าของฮักเพิ่นจนเบิดหัวใจ
คงเฮ็ดได้แค่เอาใจซ่อย
เรื่องเขานั้น เขาสิเก็บให้ลึกสุดใจ
สิจือ สิจำเบิดสู่อย่างเอาไว้
บ่ให้ลบให้เลือนจากใจ ให้เจ้าของโชคดี


* บ่เป็นหยัง เขาเข้าใจ ไปโลดไปบ่ต้องห่วง
อย่างหลายกะบ้าป่วง คงบ่ฮอดตายดอกติ้
บ่เป็นหยัง เขาเข้าใจ ที่เจ้าของไปในมื้อนี้
ขอบใจหลายที่ย่างเข้ามา
ฮ้องเอิ้นใจที่มันมิดซี่ลี่ ให้เคยมีความฮัก
เรื่องเฮานั้น เขาสิเก็บให้ลึกสุดใจ
สิจือ สิจำเบิดสู่อย่างเอาไว้
บ่ให้ลบให้เลือนจากใจ ให้เจ้าของโชคดี


( * , * )


เจ้าของไปโลดไป บ่เป็นหยัง เขาเข้าใจ
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :