หน้าแรก » อพิศาล ลมพัด » คอร์ดเพลง บ่เป็นหยังเขาเข้าใจ (Ost.ไทบ้านเดอะซีรี่ส์) – อพิศาล ลมพัด

คอร์ดเพลง บ่เป็นหยังเขาเข้าใจ (Ost.ไทบ้านเดอะซีรี่ส์) – อพิศาล ลมพัด

บ่เป็นหยังเค้าเข้าใจ (Ost.ไทบ้านเดอะซีรี่ส์) – อพิศาล ลมพัด


INTRO | C | Em | Dm G | C |


เจ็บคักอยู่ 
 
แต่เขาบ่
Em 
ฮู้ว่าสิเฮ็ดจั่งใด๋
 
กะเจ้าของ
Am 
ฮักเพิ่นจนเบิดหัวใจ 
 
คงเฮ็ดได้แค่
เอาใจซ่อย 
 
 
เรื่องเขานั้น 
 
เขาสิเก็
Em 
บให้ลึกสุดใจ 
 
 
สิจือ 
 
สิจำเบิดสู่อย่างเอาไว้
 
บ่ให้
ลบให้เลือนจากใจ 
 
ให้เจ้าของโช
คดี


 
* บ่เป็นห
ยัง เขาเข้าใจ ไปโล
Em 
ดไปบ่ต้องห่วง
 
อย่างห
Dm 
ลายกะบ้าป่
วง 
 
คงบ่ฮอดต
ายดอกติ้ 
 
 
E7 
 
บ่เป็นห
ยัง เขาเข้าใจ ที่เจ้าของไป
Em 
ในมื้อนี้
Am 
ขอบใจหล
Dm 
ายที่ย่างเข้ามา
 
ฮ้องเอิ้น
ใจที่มันมิดซี่ลี่ 
 
ให้เคยมีความฮัก

INSTRU | C | Em | Am | F G | C |

เรื่องเฮานั้น 
 
เขาสิเก็
Em 
บให้ลึกสุดใจ สิจือ สิ
จำเบิดสู่อย่างเอาไว้
 
บ่ให้
ลบให้เลือนจากใจ 
 
ให้เจ้าของโช
คดี


( * , * )


Dm 
เจ้าของไปโลด
ไป 
 
บ่เป็น
Dm 
หยัง
 เขาเข้า
ใจ

เนื้อเพลง
เจ็บคักอยู่ แต่เขาบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจั่งใด๋
กะเจ้าของฮักเพิ่นจนเบิดหัวใจ
คงเฮ็ดได้แค่เอาใจซ่อย
เรื่องเขานั้น เขาสิเก็บให้ลึกสุดใจ
สิจือ สิจำเบิดสู่อย่างเอาไว้
บ่ให้ลบให้เลือนจากใจ ให้เจ้าของโชคดี


* บ่เป็นหยัง เขาเข้าใจ ไปโลดไปบ่ต้องห่วง
อย่างหลายกะบ้าป่วง คงบ่ฮอดตายดอกติ้
บ่เป็นหยัง เขาเข้าใจ ที่เจ้าของไปในมื้อนี้
ขอบใจหลายที่ย่างเข้ามา
ฮ้องเอิ้นใจที่มันมิดซี่ลี่ ให้เคยมีความฮัก
เรื่องเฮานั้น เขาสิเก็บให้ลึกสุดใจ
สิจือ สิจำเบิดสู่อย่างเอาไว้
บ่ให้ลบให้เลือนจากใจ ให้เจ้าของโชคดี


( * , * )


เจ้าของไปโลดไป บ่เป็นหยัง เขาเข้าใจ

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา