คอร์ดเพลง ปลิดปลิว – Bodyslam ft. เมธี Labanoon

  
Text   

INTRO | G | F | Em | C |

 
จน
วันนี้ยังเจ็บปวด
 ยังต้องเสียนํ้าตา
 
ยัง
Em 
ดูเหมือนคําภาวนา
ไม่มีค่าอันใด
 
วัน
พรุ่งนี้ยังเลือนราง
 เกินจะหวังอะไร
 
แต่หั
Em 
วใจยังพยายาม
เชื่อในความหวัง

 
ปลิด
Em 
ปลิวดังใบไม้
ร่วง
 
ร้อง
ครํ่าครวญถึงความรัก หัว
Cm 
ใจแหลกสลาย
 
วัน
Em 
เวลา 
 
ถูกพลัด
พราก
 
ภาพ
สวยงามที่เคยฝัน 
 
เหลือ
Cm 
เพียงความเสียใจ

 
อีก
กี่หยดนํ้าตา
D/F# 
 ที่ยังต้องไหล
Am 
ริน
 
ทุก
นาทีมันยัง
โหดร้าย
 
อีก
Em 
กี่คืนและวัน
 ที่มันยังต้องเสียไป 
Am 
 
เพื่อรัก
ษาใจที่มัน
ร้าวราน

INSTRU | G | F | Em | C |

 
เมื่อ
คําว่ารักเคยดีพ
อ 
 
และหล่อเลี้ยงใจคน
 
เหตุ
Em 
และผลที่ทําให้โลก
นี้ยังมีความหมาย
 
คํา
ว่ารักยังพอมี 
 
ยัง
คงเหลือในใจ
 
คง
Em 
ไม่นานที่วันร้ายร้าย
มันจะผ่านพ้น

 
ปลิด
Em 
ปลิวดังใบไม้ร่
วง
 
ร้อง
ครํ่าครวญถึงความรัก 
 
หัว
Cm 
ใจแหลกสลาย
 
เพียง
Em 
แต่ยังมีลมหาย
ใจ
 
ฟ้า
อย่างไรต้องสดใส 
 
เริ่ม
Cm 
วันใหม่อีกครั้ง

 
* อีก
กี่หยดนํ้าตา
D/F# 
 ที่ยังต้องไหล
Am 
ริน
 
ขอ
ให้มันเป็นหยด
สุดท้าย
 
อีก
Em 
กี่คืนและวัน
 ที่มันยังต้องเสียไป
Am 
 
อยากขอ
ให้มันจบลง
เสียที

INSTRU | C D/F# | G G/B | C D/F# | Em |
INSTRU ( 2 Times )

( * )

 
วัน
ที่สวยงาม
D/F# 
เดินทางมาสู่หัวใจ 
Am 
 
ความรัก
ได้ 
 
ย้อน
คืนมา
 
อาจ
Em 
จะเนิ่นนาน
ยาวไกลจนสุดสาย
Am 
ตา
 
ยังหวัง
ว่าคงจะมีซั
กวัน

INSTRU | C D/F# | G G/B | C D/F# | Em |

 
ยังหวังว่าคงจะมีซักวัน
 

INSTRU | C D/F# | G G/B | C D G/B | C |
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend