หน้าแรก » เล็ก วีรชัย » คอร์ดเพลง เมื่อไหร่จะเข้าใจ – เล็ก วีรชัย

คอร์ดเพลง เมื่อไหร่จะเข้าใจ – เล็ก วีรชัย

คอร์ดเพลง เมื่อไหร่จะเข้าใจ – เล็ก วีรชัย

เล็ก วีรชัย

คอร์ดเพลง เมื่อไหร่จะเข้าใจ

ศิลปิน : เล็ก วีรชัย

แนวเพลง : #สตริง

อัลบั้ม : Acoustic Project

คีย์คอร์ดเพลง เมื่อไหร่จะเข้าใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

เล็ก วีรชัย - เมื่อไหร่จะเข้าใจ
คอร์ด

INTRO | C F | Em Am | Dm7 G |

 ฉันมัน
คนไม่มีสิทธิ์ 
 
 
Em 
 จะไปคิดรัก
Am 
เธอ
Dm7 
ย้ำตัวเองเส
มอ 
 
ว่าเธอนั้นรั
กใคร
 ฉันมัน
คนไม่เอาถ่าน 
 
 
Em 
 ที่เธอมองข้า
Am 
มไป
Dm7 
แม้ทำดีแค่ไหน 
 
สุดท้
ายก็คงไม่พอ

 
ได้โปร
Em 
ดรู้ตัวสั
Am 
กที 
 
ฉันค
Dm7 
นนี้ต้องยืนที่ใ
 
ได้โปร
Em 
ดรู้ตัวสัก
Am 
ที 
 
ย้ำเ
Dm7 
ตือนตัวเองเข้า
ไว้
 
ได้โปร
Em 
ดรู้ตัวสั
Am 
กที
 
ทุ่
Dm7 
มเทให้เขาเท่
าไรก็หมดความห
Em 
มาย
Am 
 
เมื่อไหร่จ
Dm7 
ะเข้าใจ?
 
ว่า
ฉันเป็นได้แค่ไหน.. 
 
ในสายตาเธอ

INSTRU | C F | Em Am | Dm7 | G |

 ฉันมัน
คนที่แพ้พ่าย 
 
 
Em 
 ตั้งแต่ยังไม่แข่
Am 
งเลย
Dm7 
เขาแค่อยู่เฉ
ยๆ 
 
เธอเองก็ให้
ใจ
 ฉันมัน
คนไม่เอาถ่าน 
 
 
Em 
 ที่เธอมองข้า
Am 
มไป
Dm7 
แม้ทำดีแค่ไหน 
 
สุดท้
ายเขาก็ได้ใจเธอ

 
ได้โปร
Em 
ดรู้ตัวสั
Am 
กที 
 
ฉันคนนี้ต้องยืนที่ใด
 
ได้โปร
Em 
ดรู้ตัวสั
Am 
กที 
 
ย้ำเ
Dm7 
ตือนตัวเองเเอ
าไว้
 
ได้โปร
Em 
ดรู้ตัวสั
Am 
กที
 
ทุ่
Dm7 
มเทให้เธอเท่
าไรก็หมดความห
Em 
มาย
Am 
 
เมื่อไหร่จ
Dm7 
ะเข้าใจ?
 
ว่า
ฉันเป็นได้แค่ไหน..ในสายตาเธอ

INSTRU | Em Am | Dm7 G |
INSTRU | Em Am | Dm7 G |

 
ได้โปร
Em 
ดรู้ตัวสั
Am 
กที 
 
ฉันค
Dm7 
นนี้ต้องยืนที่ใ
 
ได้โปร
Em 
ดรู้ตัวสัก
Am 
ที 
 
ย้ำเ
Dm7 
ตือนตัวเองเอา
ไว้
 
ได้โปร
Em 
ดรู้ตัวสั
Am 
กที
 
ทุ่
Dm7 
มเทให้เขาเท่
าไรก็หมดความห
Em 
มาย
Am 
 
เมื่อไหร่จ
Dm7 
ะเข้าใจ? 
 
เมื่อไหร่จะเข้
Em 
าใจ?
Am 
 
ก็คงต้องเข้
Dm7 
าใจ 
 
ว่า
ฉันเป็นได้แค่ไหน..
 
ในชีวิตเธอ…
 

INSTRU | C F | Em Am | Dm7 G |

 ฉันมัน
คนไม่มีสิทธิ์ 
 
 
Em 
 จะไปคิดรักเธอเนื้อเพลง
ฉันมันคนไม่มีสิทธิ์ จะไปคิดรักเธอ
ย้ำตัวเองเสมอ ว่าเธอนั้นรักใคร
ฉันมันคนไม่เอาถ่าน ที่เธอมองข้ามไป
แม้ทำดีแค่ไหน สุดท้ายก็คงไม่พอ

ได้โปรดรู้ตัวสักที ฉันคนนี้ต้องยืนที่ใด
ได้โปรดรู้ตัวสักที ย้ำเตือนตัวเองเข้าไว้
ได้โปรดรู้ตัวสักที
ทุ่มเทให้เขาเท่าไรก็หมดความหมาย
เมื่อไหร่จะเข้าใจ?
ว่าฉันเป็นได้แค่ไหน..ในสายตาเธอ

( ดนตรี )

ฉันมันคนที่แพ้พ่าย ตั้งแต่ยังไม่แข่งเลย
เขาแค่อยู่เฉยๆ เธอเองก็ให้ใจ
ฉันมันคนไม่เอาถ่าน ที่เธอมองข้ามไป
แม้ทำดีแค่ไหน สุดท้ายเขาก็ได้ใจเธอ

ได้โปรดรู้ตัวสักที ฉันคนนี้ต้องยืนที่ใด
ได้โปรดรู้ตัวสักที ย้ำเตือนตัวเองเเอาไว้
ได้โปรดรู้ตัวสักที
ทุ่มเทให้เธอเท่าไรก็หมดความหมาย
เมื่อไหร่จะเข้าใจ?
ว่าฉันเป็นได้แค่ไหน..ในสายตาเธอ

( ดนตรี )

ได้โปรดรู้ตัวสักที ฉันคนนี้ต้องยืนที่ใด
ได้โปรดรู้ตัวสักที ย้ำเตือนตัวเองเเอาไว้
ได้โปรดรู้ตัวสักที
ทุ่มเทให้เธอเท่าไรก็หมดความหมาย
เมื่อไหร่จะเข้าใจ?
เมื่อไหร่จะเข้าใจ?
ก็คงต้องเข้าใจ
ว่าฉันเป็นได้แค่ไหน..ในชีวิตเธอ

ฉันมันคนไม่มีสิทธิ์ จะไปคิดรักเธอ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : เมื่อไหร่จะเข้าใจ? (Acoustic Project)
เนื้อร้อง : วีรชัย รุจิตร
ทำนอง : วีรชัย รุจิตร
เรียบเรียง : วีรชัย รุจิตร / Frienddada
 โฆษณา