หน้าแรก » อ้อย กะท้อน » คอร์ดเพลง นึกเสียว่าสงสาร – อ้อย กะท้อน (คอร์ดง่ายๆ)

คอร์ดเพลง นึกเสียว่าสงสาร – อ้อย กะท้อน (คอร์ดง่ายๆ)

คอร์ดเพลง นึกเสียว่าสงสาร – อ้อย กะท้อน

อ้อย กะท้อน

คอร์ดเพลง นึกเสียว่าสงสาร

ศิลปิน : อ้อย กะท้อน

แนวเพลง : #ลูกทุ่งเพื่อชีวิต

อัลบั้ม : รวมเพลงฮิต อ้อย กะท้อน

คีย์คอร์ดเพลง นึกเสียว่าสงสาร คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ เพื่อให้เล่นได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง
เช่น ใช้ Capo เฟรตที่ 3 แล้วกดลดคีย์มาเป็นคีย์ Em ก็จะทำให้เล่นได้ง่ายๆ

นึกเสียว่าสงสาร - อ้อย กะท้อน รถไฟดนตรี
คอร์ด

INTRO | Gm | Gm |
INTRO | Bb | Bb | Dm | Dm |
INTRO | Gm | Dm | Cm Dm | Gm | Gm |

Bb 
ถามว่ารักแค่ไ
Gm 
หน 
 
นับเม็ด
Eb 
ทรายทั้งทะเลก็
รู้
 
ลมหาย
Bb 
ใจ 
 
ที่มี
Gm 
อยู่ 
 
คือค
Eb 
วามคิดถึงจาก
ฉัน
Bb 
ถามจะเจ็บแค่
Gm 
ไหน 
 
หากเธอ
Eb 
ไปรักใครสัก
วัน
 
ก็ลอง
Bb 
นับดูสายฝ
Gm 
นนั้น 
 
นั่น
Eb 
คือน้ำตาจากใ

 
*  
Gm 
..ก็เลยอยากใ
Bb 
ห้รู้ 
 
ก็เ
Gm 
ลยอยากให้เ
ห็น
 
ก่อนจะ
Eb 
ทำร้ายกันกว่
านี้

 
** เพราะโลกนี้มี
Bb 
เธอ 
 
เพียงคนเ
Cm 
ดียว
 
ฉัน
Dm 
จึงเสียเธอไม่
Gm 
ได้
 
ถ้าเธออยากทำ
Eb 
ร้าย 
 
ก็เ
ชิญ
 
แต่อย่าเ
Bb 
ดินหนีไปจาก
Gm 
ฉัน
 
นึกเสียว่าสง
Eb 
สาร 
 
อย่าลง
ทัณฑ์ด้วยการล
Gm 
าจาก

INSTRU | Cm | Dm | Gm | Dm |
INSTRU | Cm | Dm | C7 | F |

Bb 
ถามกันสักกี่
Gm 
ครั้ง 
 
ก็
Eb 
ยังบอกเธออย่าง
นี้
Bb 
ฟ้าทุกวันเปลี่ย
Gm 
นสี 
 
แต่
Eb 
ฉันไม่เคยเปลี่ยน
ใจ

( * , ** )

 
นึกเสียว่าสง
Eb 
สาร
 
อย่าลงทั
ณฑ์ด้วยคำว่าล
Gm 
าก่อนเนื้อเพลง
ถามว่ารักแค่ไหน
นับเม็ดทรายทั้งทะเลก็รู้
ลมหายใจ ที่มีอยู่
คือความคิดถึงจากฉัน

ถามจะเจ็บแค่ไหน
หากเธอไปรักใครสักวัน
ก็ลองนับดูสายฝนนั้น
นั่นคือน้ำตาจากใจ

ก็เลยอยากให้รู้
ก็เลยอยากให้เห็น
ก่อนจะทำร้ายกันกว่านี้

เพราะโลกนี้มีเธอเพียงคนเดียว
ฉันจึงเสียเธอไม่ได้
ถ้าเธออยากทำร้าย ก็เชิญ
แต่อย่าเดินหนีไปจากฉัน
นึกเสียว่าสงสาร
อย่าลงทัณฑ์ด้วยการลาจาก

( ดนตรี )

ถามกันสักกี่ครั้ง
ก็ยังบอกเธออย่างนี้
ฟ้าทุกวันเปลี่ยนสี
แต่ฉันไม่เคยเปลี่ยนใจ

ก็เลยอยากให้รู้
ก็เลยอยากให้เห็น
ก่อนจะทำร้ายกันกว่านี้

เพราะโลกนี้มีเธอเพียงคนเดียว
ฉันจึงเสียเธอไม่ได้
ถ้าเธออยากทำร้าย ก็เชิญ
แต่อย่าเดินหนีไปจากฉัน
นึกเสียว่าสงสาร
อย่าลงทัณฑ์ด้วยการลาจาก

นึกเสียว่าสงสาร
อย่าลงทัณฑ์ด้วยคำว่าลาก่อน
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง นึกเสียว่าสงสาร
ศิลปิน อ้อย กะท้อน
อัลบั้ม รวมเพลงฮิต อ้อย กะท้อน
ติดต่อสอบถาม
โทร.02-318-6565….รถไฟดนตรี
 โฆษณา