คอร์ดเพลง รู้ดีว่าไม่ดี – Getsunova feat. Youngohm

  
Text   

คอร์ดเพลง รู้ดีว่าไม่ดี
ศิลปิน Getsunova
feat. Youngohm

คีย์คอร์ดเพลง รู้ดีว่าไม่ดี คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am | F | G | Em |

Am 
..ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็น
F 
..ฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เด่น
G 
..จะให้เธ
Em 
อ สนใจ คงไม่ง่าย
Am 
..ฉันเข้าใจว่าเราห่างกันแค่ไหน
F 
..ฉันเข้าใจว่าเธออยู่สูงเท่าไหร่
G 
จะรักเธ
Em 
อ คงเป็น ไปได้ยาก

 
*  
F 
..ทั้งทั้งที่รู้ตั
G 
ว 
 
ว่าควรยอมตัดใจ
Em 
ทั้งทั้งที่รู้ตั
Am 
วว่า 
 
เธอนั้นแสนไกล
F 
..แต่ใ
G 
จ 
 
ยังอยากให้เธอรัก

 
** รู้ดีไม่ดีสักอ
F 
ย่าง 
 
รู้
G 
ดีว่าเรามันต่าง
Em 
..แต่ฉั
Am 
นอยากขอโอก
F 
าส 
 
โปรดเ
G 
ธออย่าจา
C 
กไป
 
เพรา
Em 
ะคนไม่ดีสักอ
F 
ย่าง 
 
อยาก
G 
ขอสัญญาจ
Em 
ะทำทุก
Am 
ทาง
 
ให้เธอ
F 
รู้คนคนนี้ 
 
ว่ามันมี
G 
ค่ามากพอที่จะรักเธอ

INSTRU | F G | Em Am | F G | C Em |
INSTRU | F G | Em Am | F | G |

Am 
แม้ไม่มีข้อดีอย่างใครที่ไหน
F 
แม้ไม่มีคำคมบอกเธอเท่าไ
G 
หร่
 
แต่หั
Em 
วใจ ที่ฉันมี พร้อมให้เธอ
Am 
ขอเวลาให้ฉันได้ทำให้รู้
F 
ขอเวลาให้ฉันได้ลองพิ
G 
สูจน์
 
อย่าพึ่ง
Em 
เมิน 
 
แล้วเดินจากฉันไป

( *, ** )

 
เธอไม่
Am 
แคร์ เธอไม่สน เธอไม่เอา
 
ถ้าดูแค่ภายน
F 
อก ยังไม่ลึก ไม่ใช่เรา
 
เธออย่าพึ่งตัด
G 
สินกันไปก่อน
 
ขอแค่ได้คุยแค่ได้บ
Em 
อก
 
ถ้ามันไม่ใช่เราค่อยว่ากันใ
Am 
หม่
 
ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เ
F 
ห็น
 
ฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เ
G 
ด่น
 
แต่ฉันก็รู้ตัวดี ว่าฉันไม่
Em 
ได้ดี
 
แต่เธอต้องลองซักที คน
G 
ดี

( **, ** )

OUTRO | F G | Em Am | F G | C Em |
OUTRO | F G | Em Am | F | G |

เนื้อเพลง
ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็น
ฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เด่น
จะให้เธอ สนใจ คงไม่ง่าย
ฉันเข้าใจว่าเราห่างกันแค่ไหน
ฉันเข้าใจว่าเธออยู่สูงเท่าไหร่
จะรักเธอ คงเป็น ไปได้ยาก

* ทั้งทั้งที่รู้ตัว ว่าควรยอมตัดใจ
ทั้งทั้งที่รู้ตัวว่า เธอนั้นแสนไกล
แต่ใจยังอยากให้เธอรัก

** รู้ดีไม่ดีสักอย่าง รู้ดีว่าเรามันต่าง
แต่ฉันอยากขอโอกาส โปรดเธออย่าจากไป
เพราะคนไม่ดีสักอย่าง อยากขอสัญญาจะทำทุกทาง
ให้เธอรู้คนคนนี้ ว่ามันมีค่ามากพอที่จะรักเธอ

แม้ไม่มีข้อดีอย่างใครที่ไหน
แม้ไม่มีคำคมบอกเธอเท่าไหร่
แต่หัวใจ ที่ฉันมี พร้อมให้เธอ
ขอเวลาให้ฉันได้ทำให้รู้
ขอเวลาให้ฉันได้ลองพิสูจน์
อย่าพึ่งเมิน แล้วเดินจากฉันไป

Rap
เธอไม่แคร์ เธอไม่สน เธอไม่เอา
ถ้าดูแค่ภายนอก ยังไม่ลึก ไม่ใช่เรา
เธออย่าพึ่งตัดสินกันไปก่อน
ขอแค่ได้คุยแค่ได้บอก
ถ้ามันไม่ใช่เราค่อยว่ากันใหม่
ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็น
ฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เด่น
แต่ฉันก็รู้ตัวดี ว่าฉันไม่ได้ดี
แต่เธอต้องลองซักที คนดี
เพลง รู้ดีว่าไม่ดี
ศิลปิน GETSUNOVA feat. YOUNGOHM
คำร้อง ปณต คุณประเสริฐ
คำร้อง RAP YOUNGOHM
ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง Getsunova & พูนศักดิ์ จตุระบุล
getsunova - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend