คอร์ดเพลง ยืนก้มหน้า – ทีที T_T

  
Text   

คอร์ดเพลง ยืนก้มหน้า
ศิลปิน ทีที T_T
อัลบั้ม Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง ยืนก้มหน้า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | F | C | Bb | Bbm |

 
ให้เธอเป็น
F 
คนของเขา 
 
เพื่อวันพรุ่ง
C 
นี้ของเธอ
 
ยอมรับโ
Bb 
ดยดีแม้ต้อง
Bbm 
ฝืนใจ
 
ทำเหมือนว่าโ
F 
ลกทั้งใบ 
 
ยังคงยิ้มใ
C 
ห้เหมือนเดิม
 
ส่งเธอที่
Bb 
ทางเดิน 
 
กล่าวคำว่า
Bbm 
ยินดี

 
* เพรา
Dm 
ะรู้ 
 
รัก
Am 
ที่มีแต่ใจ 
 
เป็นไปไม่
Bb 
ได้ในชีวิตจ
F 
ริง
F/A 
 
เพรา
Dm 
ะฉัน 
 
คน
Am 
ที่มีแต่ตัว 
 
เธอคงไม่ก
Bb 
ล้าจะฝากชี
C 
วิต

 
** ได้แต่
F 
ยืนก้มหน้า 
 
รอเ
C 
ธอจากไป
 
ไม่
Dm 
กล้าร้องไห้ 
 
กลัวเ
C 
ธอจะเห็น
 
น้ำ
Bb 
ตาของคนที่มันอ่อน
F 
แอ
 
น้ำ
Gm 
ตาของคนที่มันพ่าย
C 
แพ้

 
ให้เธอจากไ
F 
ปเพราะรู้ฉันมันก็แ
C 
ค่คนหนึ่ง
 
ไม่ควรไ
Bb 
ด้คู่เธอ 
 
หลีกทางใ
Bbm 
ห้เขาโดยดี
 
แม้ยากเ
F 
กินตัดใจปากบอกว่า
C 
ฉันยินดี
 
แต่ใจไ
Bb 
ม่ใช่เลย 
 
Bbm 
ม่ใช่เลย

( *, ** )

INSTRU | F | C | Dm | C |
INSTRU | Bb | F | Gm | C |

( **, ** )

เนื้อเพลง
ให้เธอเป็นคนของเขา เพื่อวันพรุ่งนี้ของเธอ
ยอมรับโดยดีแม้ต้องฝืนใจ
ทำเหมือนว่าโลกทั้งใบยังคงยิ้มให้เหมือนเดิม
ส่งเธอที่ทางเดิน กล่าวคำว่ายินดี

เพราะรู้รักที่มีแต่ใจ เป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริง
เพราะฉันคนที่มีแต่ตัว เธอคงไม่กล้าจะฝากชีวิต

ได้แต่ยืนก้มหน้า รอเธอจากไป
ไม่กล้าร้องไห้ กลัวเธอจะเห็น
น้ำตาของคนที่มันอ่อนแอ
น้ำตาของคนที่มันพ่ายแพ้

ให้เธอจากไปเพราะรู้ฉันมันก็แค่คนหนึ่ง
ไม่ควรไม่คู่เธอ หลีกทางให้เขาโดยดี
แม้ยากเกินตัดใจปากบอกว่าฉันยินดี
แต่ใจไม่ใช่เลย ไม่ใช่เลย

เพราะรู้รักที่มีแต่ใจ เป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริง
เพราะฉันคนที่มีแต่ตัว เธอคงไม่กล้าจะฝากชีวิต

ได้แต่ยืนก้มหน้ารอเธอจากไป
ไม่กล้าร้องไห้ กลัวเธอจะเห็น
น้ำตาของคนที่มันอ่อนแอ
น้ำตาของคนที่มันพ่ายแพ้

ได้แต่ยืนก้มหน้ารอเธอจากไป
ไม่กล้าร้องไห้ กลัวเธอจะเห็น
น้ำตาของคนที่มันอ่อนแอ
น้ำตาของคนที่มันพ่ายแพ้

ได้แต่ยืนก้มหน้ารอเธอจากไป
ไม่กล้าร้องไห้ กลัวเธอจะเห็น
น้ำตาของคนที่มันอ่อนแอ
น้ำตาของคนที่มันพ่ายแพ้
?ติดต่องานแสดง
โทร 02-234-6669 , 080-0740925 (คุณพลอย)
PR 097-3394551 (คุณเนย)
คอร์ดเพลง ยืนก้มหน้า - ทีที T_T
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend