หน้าแรก » แอน มาริษา » คอร์ดเพลง นางร้าย – แอน มาริษา

คอร์ดเพลง นางร้าย – แอน มาริษา

คอร์ดเพลง นางร้าย
ศิลปิน แอน มาริษา
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง นางร้าย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
เป็
Dm 
นคนดีแล้วเจ็บ 
 
น้องสิเก็
บกดไปเฮ็
Dm 
ดหยัง
 
ความผิ
Bb 
ดหวัง 
 
เฮ็
Am 
ดให้ต้องเป็นนา
Dm 
งร้าย…

INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | Dm | Dm |

 
*  
Dm 
เป็นคนดีมานานอ้ายบ่เคยส
งสารดูแลหั
Dm 
วใจ
 
บ่ตื่นเต้นสำหรับชีวิตอ้าย รสชาติขา
ดไปอ้ายเลยมีค
Dm 
นอื่น
 
ไปเที่ยวกับเขาเบิ๊ดคืนตั๊วน้องให้
ยืนแสนดีถ่
Dm 
าคอย
 
กะเจ็บบ่น้อย ที่อ้ายหลอยไปคบกั
Gm 
บเขา
 
กะเจ็บ
Bb 
บ่เบา 
 
น้องสิ
Am 
เซา เซา เซาแส
Dm 
นดี

 
** ขอโทษ
Dm 
อิพ่อแม่จักคราว
 
มื้อนี้ลูกสาวขอเป็นคนใหม่
 
 
แต่งหน้าจักหน่อยปัดแก้มใสๆ
 
 
คนซื่อๆ ขอ
Gm 
งอ้าย.
.. 
 
มือนี้สิไปห
Dm 
าเลาะ

 
***  
Bb 
ขอชนแก้วสักหน่อย 
 
 
Dm 
ขอสุดซอยถี่ๆ
Bb 
เป็นคนดีแล้วบ่มีใ
ครหัวซามันบ่น่าค้
Am 
นหา..
 
มันต้องร้ายจักหน่อย
 

INSTRU | Dm |

 
อ้า
Dm 
ยมักแบบนี้แม่นบ่
 
กะบ่บอกกันเ
นาะปล่อยน้องโง่ตั้
Dm 
งนาน
 
มื้อนี่น้องสิโสดมันส์ ๆ  
 
 
อ้ายอย่ามาห้า
มกัน 
 
อ้ายอย่ามาส
Dm 
นใจ
 
จั
Dm 
ดไป 
 
สิแรงใ
ห้พอ 
 
สิร้ายใ
Bb 
ห้พอ
 
บ่
Am 
ขอทนเป็นขอ
Dm 
งตาย

INSTRU | Dm | C Dm | Dm | C Am |
INSTRU | Dm C | Bb Am | Dm | Dm |

( *, **, *** )

INSTRU | Dm C | Bb Am | Dm |

( **, *** )

OUTRO | Bb C | Am Dm | Bb C | Dm | Dm |

เนื้อเพลง นางร้าย
เป็นคนดีแล้วเจ็บ น้องสิเก็บกดไปเฮ็ดหยัง
ความผิดหวัง เฮ็ดให้ต้องเป็นนางร้าย…

( ดนตรี )

* เป็นคนดีมานานอ้ายบ่เคยสงสารดูแลหัวใจ
บ่ตื่นเต้นสำหรับชีวิตอ้าย รสชาติขาดไปอ้ายเลยมีคนอื่น
ไปเที่ยวกับเขาเบิ๊ดคืนตั๊วน้องให้ยืนแสนดีถ่าคอย
กะเจ็บบ่น้อย ที่อ้ายหลอยไปคบกับเขา
กะเจ็บบ่เบา น้องสิเซา เซา เซาแสนดี

** ขอโทษที่พ่อแม่จักคราว
มื้อนี้ลูกสาวขอเป็นคนใหม่
แต่งหน้าจักหน่อยปัดแก้มใสๆ
คนซื่อๆ ของอ้าย มือนี้สิไปหาเลาะ

*** ขอชนแก้วสักหน่อย ขอสุดซอยถี่ๆ
เป็นคนดีแล้วบ่มีใครหัวซามันบ่น่าค้นหา
มันต้องร้ายจักหน่อยๆ

อ้ายมักแบบนี้แม่นบ่
กะบ่บอกกันเนาะปล่อยน้องโง่ตั้งนาน
มื้อนี่น้องสิโสดมันส์ ๆ
อ้ายอย่ามาห้ามกัน อ้ายอย่ามาสนใจ
จัดไป สิแรงให้พอ สิร้ายให้พอ
บ่ขอทนเป็นของตาย

(ดนตรี)

( *, **, *** )

(ดนตรี)

( **, *** )
เพลง : นางร้าย
ศิลปิน : แอน มาริษา
คำร้อง/ทำนอง : ซอ เกษตรวิสัย
เรียบเรียง : เธค คอนสาร
ห้องบันทึกเสียง : แฮปปี้สตูดิโอ
กราฟิก : บอล เกฎษดา
ติดต่อคิวงานโชว์ โทร : 08 0055 6696 (ผจก.พี่ตุ๊ด นาฬิกา)
แอน มาริษา - คอร์ด เนื้อเพลง
 โฆษณา