คอร์ดเพลง ส่ำนั่นตั๊ว – แอน มาริษา

  
Text   

INTRO | Bb F | Gm F | ( 2 Times )
INTRO | Eb | F | Bb |

 
Bb 
อมๆ 
 
เบิ่งอยู่เด้อที่เธอหา
F 
ยไป
 
อ้ายไ
Bb 
ปคบผู้สาวค
F 
นใหม่แทนน้องแม่
Gm 
นบ่
 
Bb 
อมๆ 
 
เบิ่งในเฟสอ้ายมีเขาเคลี
F 
ยคลอ
 
สิเอ
Bb 
าน้องไว้ไสล
F 
ะน้อในใจขอ
Gm 
งอ้าย

 
กะอ้ายเอ
Cm 
าเขาเข้ามาทั้
F 
งคน
 
แคร์เข
Dm 
าจนออกหน้าออ
Gm 
กตา
 
อยากไ
Cm 
ด้หยังอ้ายกะแลนห
F 
าให้ว่าแม่
Bb 
นแม่

 
* ง่ายๆ แ
Gm 
ม้อ้าย 
 
แค่คำว่
Bb 
าลา
 
กะอ้ายเอ
Eb 
าเขาเข้ามาสิให้น้องไปอยู่หม่อ
F 
งใด๋

 
** บ่มี
Bb 
ที่ให้ยืนบ่มีเ
F 
บาะให้นั่ง 
 
Dm 
ต๊ะข้างอ้ายเข
Gm 
าจองไปแล้ว
 
สิเอ
Cm 
าคำสวยหรูเห
Dm 
ตุผลแจ๋วๆ 
 
Cm 
ายื้อมารั้งน้อ
F 
งเพื่ออะไร
 
ฮั
Bb 
กเขากะบอก 
 
ฮั
F 
กเฮาสลาย
 
ถ้
Cm 
าอ้ายมีใหม่ 
 
น้องกะสิห
F 
าใหม่ 
 
ส่ำนั้
Bb 
นตั๊ว

 
อ้
Bb 
ายบ่ต้องมากลัวว่าน้องสิเจ็
F 
บหยัง
 
เพื่อศั
Bb 
กดิ์ศรีน้องสิห
F 
าทางก้าวเดินต่
Gm 
อไป
 
บ่ได้
Bb 
ขี้ฮ้าย 
 
พอสิง้
Gm 
อไผ
 
ถ้าอ้า
Eb 
ยมีใหม่ 
 
น้องก
Gm 
ะสิหาใหม่ 
 
ส่ำนั้
F 
นตั๊ว 
 
ส่ำนั้
Bb 
นตั๊ว

INSTRU | Bb | F | Bb | Cm F | Bb |
INSTRU | Bb F | Dm Gm | Cm F | Bb |

( *, ** )

 
ถ้
Cm 
าอ้ายมีใหม่ 
 
น้องก
F 
ะสิหาใหม่.. 
 
ส่ำนั้
Bb 
นตั๊ว

OUTRO | Bb F | Gm F | Eb | F | Bb | Bb |

เนื้อเพลง
ซอมๆ เบิ่งอยู่เด้อที่เธอหายไป
อ้ายไปคบผู้สาวคนใหม่แทนน้องแม่นบ่
ซอมๆ เบิ่งในเฟสอ้ายมีเขาเคลียคลอ
สิเอาน้องไว้ไสละน้อในใจของอ้าย

กะอ้ายเอาเขาเข้ามาทั้งคน
แคร์เขาจนออกหน้าออกตา
อยากได้หยังอ้ายกะแลนหาให้ว่าแม่นแม่

* ง่ายๆ แม้อ้าย แค่คำว่าลา
กะอ้ายเอาเขาเข้ามาสิให้น้องไปอยู่หม่องใด๋

** บ่มีที่ให้ยืนบ่มีเบาะให้นั่ง โต๊ะข้างอ้ายเขาจองไปแล้ว
สิเอาคำสวยหรูเหตุผลแจ๋วๆ มายื้อมารั้งน้องเพื่ออะไร
ฮักเขากะบอก ฮักเฮาสลาย
ถ้าอ้ายมีใหม่ น้องกะสิหาใหม่ ส่ำนั้นตั๊ว

อ้ายบ่ต้องมากลัวว่าน้องสิเจ็บหยัง
เพื่อศักดิ์ศรีน้องสิหาทางก้าวเดินต่อไป
บ่ได้ขี้ฮ้าย พอสิง้อไผ
ถ้าอ้ายมีใหม่ น้องกะสิหาใหม่ ส่ำนั้นตั๊ว ส่ำนั้นตั๊ว

ดนตรี

( *, ** )

ถ้าอ้ายมีใหม่ น้องกะสิหาใหม่ ส่ำนั้นตั๊ว

ดนตรี
เพลง ส่ำนั้นตั๊ว
ศิลปิน แอน มาริษา
คำร้องทำนอง ซอ เกษตรวิสัย
ดนตรี ธน ธนันธร
แอน มาริษา - ส่ำนั่นตั๊ว
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend