คอร์ดเพลง เสียงสูง – ศิต โมทีฟ

  
Text   

คอร์ดเพลง เสียงสูง
ศิลปิน ศิต โมทีฟ
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง เสียงสูง สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bm G | D A | ( 4 Times )

 
มี
Bm 
ไหม 
 
 
G 
..กับคำที่เ
D 
ธอพูดไว้
A 
..มันเคยมีจริงคำ
Bm 
ไหน 
 
 
G 
..มีบ้างไหม
 
ที่
D 
ปากเธอตรงกั
A 
บใจ 
 
ฉันเองก็ไ
Bm 
ม่รู้
G 
..แต่ใจเธ
D 
อเองที่รู้ 
 
 
A 
..แอบปิดอ
Bm 
ะไรฉันอยู่
G 
..เปิดใ
D 
ห้ดูได้ไหม 
 
ฉั
A 
นสงสัย

 
* ก็เห็นเธ
Bm 
อพูดแแห
G 
ลงดังๆ
 
เหมือ
D 
นเธอกำลังปิ
A 
ดบังอะไร
 
ถ้าไม่โ
Bm 
กหก 
 
เสีย
G 
งสูงทำไม
 
ทำใ
D 
ห้ฉันสับสนเธ
A 
อรู้ไหม

 
** พอเถอะไอ้คำว่
Bm 
าไม่ 
 
 
G 
ไม่
D 
ฉันได้ฟังทำไมมันเห
A 
มือนยิ่งทำให้ฉัน
Bm 
รู้สึก
 
เหมือ
G 
นมีอะไร 
 
ปิด
D 
บังฉันเอ
A 
าไว้
Bm 
ไม่ 
 
เอะอะ
G 
ก็ไม่ 
 
ถ้าเ
D 
ธอไม่ผิดก็อย่
A 
าร้อนใจ
Bm 
เสียงสูงไปทำ
G 
ไม
 
ถ้าคำที่
D 
พูดมันออกมาจา
A 
กใจ 
 
ขอ
Bm 
งเธอ(จริง)

 
จริ
Bm 
งไหม 
 
 
G 
..ที่ฉันแอบไ
D 
ปรู้มา
 
เธอมีใครอี
Bm 
กคนคบหา
G 
..แล้วมาแสร้งมา
D 
รยา 
 
ตบ
A 
ตาฉัน
 
แล้วมันจริ
Bm 
งไหม 
 
 
G 
..ถ้าไม่ก็อย่าห
D 
ลบสายตา
A 
.พูดกันตร
Bm 
งตรงเถิดหนา
G 
..ต่างคนก็ต่างโ
D 
ตโต 
 
กั
A 
นแล้ว

( *, ** )

INSTRU | G | A |

( ** )

INSTRU | Bm G | D A | Bm G |

 
ถ้าคำที่
D 
พูดมันออกจา
A 
กใจ..ของเธอจริง

OUTRO | Bm G | D A | ( 2 Times )

เนื้อเพลง เสียงสูง
มีไหม กับคำที่เธอพูดไว้
มันเคยมีจริงคำไหน มีบ้างไหม
ที่ปากเธอตรงกับใจ ฉันเองก็ไม่รู้
แต่ใจเธอเองที่รู้ แอบปิดอะไรฉันอยู่
เปิดให้ดูได้ไหม ฉันสงสัย
ก็เห็นเธอพูดอะไรแรงชอบแรงดังๆ

* เหมือนเธอกำลังปิดบังอะไร
ถ้าไม่โกหก เสียงสูงทำไม
ทำให้ฉันสับสนเธอรู้ไหม

** พอเถอะไอ้คำว่าไม่ ไม่
ฉันได้ฟังทำไมมันเหมือนยิ่งทำให้ฉันรู้สึก
เหมือนมีอะไร ปิดบังฉันเอาไว้
ไม่ เอะอะก็ไม่ ถ้าเธอไม่ผิดก็อย่าร้อนใจ
เสียงสูงไปทำไม
ถ้าคำที่พูดมันออกมาจากใจของเธอ(จริง)

จริงไหม ที่ฉันแอบไปรู้มา
เธอมีใครอีกคนคบหา
แล้วมาแสร้งมารยา ตบตาฉัน
แล้วมันจริงไหม ถ้าไม่ก็อย่าหลบสายตา
พูดกันตรงตรงเถิดหนา
ต่างคนก็ต่างโตโต กันแล้ว
ก็เห็นเธอพูดแรงๆ ชอบแหลงดังๆ

( *, ** )

INSTRU |

( ** )

INSTRU |

ถ้าคำที่พูดมันออกจากใจของเธอจริง
เพลง เสียงสูง (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน ศิต โมทีฟ
ติดต่องานแสดง โทร 08-1082-6999

คอร์ดเพลง เสียงสูง - ศิต โมทีฟ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend