คอร์ดเพลง จำบ่ลืม – กี้ พงษ์ศักดิ์ (คอร์ดง่ายๆ)

  
Text   

คอร์ดเพลง จำบ่ลืม
ศิลปิน กี้ พงษ์ศักดิ์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง จำบ่ลืม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | C |

 
คันน้องสิ
C 
ไป 
 
ให้ถามใจเจ้าเบิ่งไ
Em 
ด้บ่
 
อ้ายอยากสิ
Dm 
ขอให้คิดฮอดเมื่อเฮาฮั
G 
กกัน
 
ก่อนเ
F 
จ้าสิไปกับเ
G 
ขา 
 
ก่อนสิ
Em 
เว้าคำว่าเลิ
Am 
กกัน
 
บอกว่า
Dm 
ฮักคำเดียวสั้นๆ 
 
จั่งไปไ
G 
ด้บ่
 
ฮักสำ
Dm 
ได๋ก็ได้แต่โต 
 
เฮ็ดจัง
Em 
ได๋กะบ่ได้หัวใจ
 
ขาดเ
F 
จ้าไป 
 
อ้ายใ
G 
จสิขาด

 
* อย่าฟ้าวถิ่มไปไ
F 
ด้บ่ 
 
ให้กลับ
Em 
มาก่อน
 
น้อง
Dm 
คือส่วนห
G 
นึ่งของหัวใ
C 
จอ้าย
 
บ่ฮักกันแล้วบ่
F 
น้อ 
 
อ้ายบ่มีแฮงสิหายใ
Em 
จต่อ
 
คือสิจ
Ebm 
บแล้ว
Dm 
น้อ 
 
คน
G 
ฮักคนฮู้ขอ
C 
งใจ..

INSTRU | G |

 
ก็ฮู้ว่า
C 
ดึงบ่อยู่ 
 
แต่ตั๋วเจ้าขอ
Em 
งซือๆ
 
ว่าเขายั
Dm 
งฮัก 
 
ว่าเฮายังบ่เลิ
G 
กกัน
 
แต่ก็ต้
F 
องยอมรับความจริง 
 
ว่าน้
C 
องได้เบิดฮั
Am 
กกัน
 
ถึงสิ
Dm 
เป็นเวลาสั้น
G 
ๆ 
 
แต่อ้ายจำ
C 
บ่ลืม

 
ฮักส่ำ
Dm 
ได๋ก็ได้แต่โต 
 
เฮ็ดจั่ง
Em 
ได๋กะบ่ได้หัวใจ
 
ขาดเ
F 
จ้าไป 
 
อ้ายใ
G 
จสิขาด

( * )

 
อย่าฟ้าวถิ่มไปไ
F 
ด้บ่.. 
 
Em 
ฮ…
 
น้อง
Dm 
คือส่วนห
G 
นึ่งของหัวใ
C 
จอ้าย
 
บ่ฮักกันแล้วบ่
F 
น้อ 
 
อ้ายบ่มีแฮงสิหายใ
Em 
จต่อ
 
คือสิจบแล้
Dm 
วน้อ 
 
G 
นฮักคนฮู้..ขอ
C 
งใจ…

เนื้อเพลง
คันน้องสิไป ให้ถามใจเจ้าเบิ่งได้บ่
อ้ายอยากสิขอ ให้คิดฮอดเมื่อเฮาฮักกัน
ก่อนเจ้าสิไปกับเขา ก่อนสิเว้าคำว่าเลิกกัน
บอกว่าฮักคำเดียวสั้นๆ จั่งไปได้บ่
ฮักสำไดฮักส่ำใดก็ได้แต่โต เฮ็ดจังได๋กะบ่ได้หัวใจ
ขาดเจ้าไป อ้ายใจสิขาด

* อย่าฟ้าวถิ่มไปได้บ่ ให้กลับมาก่อน
น้องคือส่วนหนึ่งของหัวใจอ้าย
บ่ฮักกันแล้วบ่น้อ อ้ายบ่มีแฮงสิหายใจต่อ
คือสิจบแล้วน้อ คนฮักคนฮู้ของใจ

ก็ฮู้ว่าดึงบ่อยู่ แต่ตั๋วเจ้าของซือๆ
ว่าเขายังฮัก ว่าเฮายังบ่เลิกกัน
แต่ก็ต้องยอมรับความจริง
ว่าน้องได้เบิดฮักกัน
ถึงสิเป็นเวลาสั้นๆ แต่อ้ายจำบ่ลืม

ฮักส่ำได๋ก็ได้แต่โต เฮ็ดจั่งได๋กะบ่ได้หัวใจ
ขาดเจ้าไป อ้ายใจสิขาด

( * )

อย่าฟ้าวถิ่มไปได้บ่.. โฮ…
น้องคือส่วนหนึ่งของหัวใจอ้าย
บ่ฮักกันแล้วบ่น้อ อ้ายบ่มีแฮงสิหายใจต่อ
คือสิจบแล้วน้อ คนฮักคนฮู้ของใจ
เพลง จำบ่ลืม (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน กี้ พงษ์ศักดิ์
คำร้องทำนอง กี้พงษ์ศักดิ์
กี้ พงษ์ศักดิ์ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend