หน้าแรก » กี้ พงษ์ศักดิ์ » คอร์ดเพลง อ้ายพ้อเจ้าก่อนเขา – กี้ พงษ์ศักดิ์

คอร์ดเพลง อ้ายพ้อเจ้าก่อนเขา – กี้ พงษ์ศักดิ์

คอร์ดเพลง : อ้ายพ้อเจ้าก่อนเขา กี้ พงษ์ศักดิ์

คอร์ดเพลง อ้ายพ้อเจ้าก่อนเขา - กี้ พงษ์ศักดิ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Guide Version กี้ พงษ์ศักดิ์ : อ้ายพ้อเจ้าก่อนเขา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง อ้ายพ้อเจ้าก่อนเขา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
แนมเบิ่งกระ
จก 
 
ยังเห็นเงาเจ้
Bm 
าของ
 
แต่หัวใจ
Am 
เจ้า.
.. 
 
อ้ายแนม
บ่เห็น
 
แต่พอสิ
ฮู้อยู่ดอก
 
ว่าสิ่งที่
Bm 
น้องกำลัง
Em 
เป็น
 
เจ้า
Am 
เริ่มเบิดฮัก เจ้าบ่คือเก่า เจ้าเป
ลี่ยนไป

Bm 
ปากเว้าว่าฮัก 
 
แต่
Em 
ใจเจ้าคิดฮอดไผ
 
บอกอ้าย
แน 
 
อ้ายบ่อยากเ
จ็บ

 
อ้ายพ้อเ
จ้าก่อนเ
ขา
 
แต่เป็น
Bm 
หยังคือบ่ได้
Em 
ใจ
 
เขา
Am 
ดีหม่องใด๋ 
 
จ้าคือจั่งฮักเ
ขา
 
แล้วคนที่
อยู่นำกันสุ
Cm 
มื้อ
 
บ่เห็น
Bm 
ใจแนบ้อ 
 
Em 
นเฮา
 
จั่งถิ่ม
Am 
อ้ายไปเลือกเ
ขา
 
ตัดอ้
ายออกจากใจเ
จ้า 
 
เหลือแต่น้ำ
ตา

INSTRU | C | Bm | Am D | G |

Bm 
ปากเว้าว่าฮัก 
 
แต่
Em 
ใจเจ้าคิดฮอดไผ
 
บอกอ้าย
แน 
 
อ้ายบ่อยากเ
จ็บ

 
อ้ายพ้อเ
จ้าก่อนเ
ขา
 
แต่เป็น
Bm 
หยังคือบ่ได้
Em 
ใจ
 
เขา
Am 
ดีหม่องใด๋ 
 
จ้าคือจั่งฮักเ
ขา
 
แล้วคนที่
อยู่นำกันสุ
Cm 
มื้อ
 
บ่เห็น
Bm 
ใจแนบ้อ 
 
Em 
นเฮา
 
จั่งถิ่ม
Am 
อ้ายไปเลือกเขา… 
 
 
Dsus4 
 

 
อ้ายพ้อเ
จ้าก่อนเ
ขา
 
แต่เป็น
Bm 
หยังคือบ่ได้
Em 
ใจ
 
เขา
Am 
ดีหม่องใด๋ 
 
จ้าคือจั่งฮักเ
ขา
 
แล้วคนที่
อยู่นำกันสุ
Cm 
มื้อ
 
บ่เห็น
Bm 
ใจแนบ้อ 
 
Em 
นเฮา
 
จั่งถิ่ม
Am 
อ้ายไปเลือกเ
ขา
 
ตัดอ้
ายออกจากใจเ
จ้า 
 
เหลือแต่น้ำ
ตา

 
ตัดอ้
ายออกจากใจเ
จ้า 
 
เหลือแต่น้ำ
ตา…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อ้ายพ้อเจ้าก่อนเขา


แนมเบิ่งกระจกยังเห็นเงาเจ้าของ
แต่หัวใจเจ้าอ้ายแนมบ่เห็น
แต่พอสิฮู้อยู่ดอก
ว่าสิ่งที่น้องกำลังเป็น
เจ้าเริ่มเบิดฮัก เจ้าบ่คือเก่า เจ้าเปลี่ยนไป

ปากเว้าว่าฮัก แต่ใจเจ้าคิดฮอดไผ
บอกอ้ายแน อ้ายบ่อยากเจ็บ

อ้ายพ้อเจ้าก่อนเขา
แต่เป็นหยังคือบ่ได้ใจ
เขาดีหม่องใด๋ เจ้าคือจั่งฮักเขา
แล้วที่อยู่นำกันสุมื้อ
บ่เห็นใจแนบ้อ คนเฮา
จั่งถิ่มอ้ายไปเลือกเขา
ตัดอ้ายออกจากใจเจ้า เหลือแต่น้ำตา

( ดนตรี )

ปากเว้าว่าฮัก แต่ใจเจ้าคิดฮอดไผ
บอกอ้ายแน อ้ายบ่อยากเจ็บ

อ้ายพ้อเจ้าก่อนเขา
แต่เป็นหยังคือบ่ได้ใจ
เขาดีหม่องใด๋ เจ้าคือจั่งฮักเขา
แล้วที่อยู่นำกันสุมื้อ
บ่เห็นใจแนบ้อ คนเฮา
จั่งถิ่มอ้ายไปเลือกเขา

อ้ายพ้อเจ้าก่อนเขา
แต่เป็นหยังคือบ่ได้ใจ
เขาดีหม่องใด๋ เจ้าคือจั่งฮักเขา
แล้วที่อยู่นำกันสุมื้อ
บ่เห็นใจแนบ้อ คนเฮา
จั่งถิ่มอ้ายไปเลือกเขา
ตัดอ้ายออกจากใจเจ้า เหลือแต่น้ำตา

ตัดอ้ายออกจากใจเจ้า เหลือแต่น้ำตา


รูปภาพคอร์ด อ้ายพ้อเจ้าก่อนเขา – กี้ พงษ์ศักดิ์

คอร์ดเพลง อ้ายพ้อเจ้าก่อนเขา - กี้ พงษ์ศักดิ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อ้ายพ้อเจ้าก่อนเขา (คอร์ด)

คำร้อง:ทำนอง:กี้ พงษ์ศักดิ์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :