คอร์ดเพลง คนเว้าบ่จำ คนฟังบ่ลืม – กี้ พงษ์ศักดิ์

  
Text   

INTRO | G | C | G | C |
INTRO | Em D | C | D | D |

 
มันทรม
านเหลือเกิน
 
คิด
Bm 
ฮอดเจ้าแฮงหลาย
 
ฮู้อ
Em 
ยู่ 
 
คงบ่ไ
ด้พ้อกันอีก
แล้ว
 
แต่อ้ายยัง
ทำใจบ่ได้
 
ตั้งแต่มื้อ
Bm 
ที่เจ้าจากอ้ายไป
 
ยัง
Em 
คิดฮอด 
 
อ้าย
ยังฮักเจ้าอยู่ 
 
 
 
ฮื้อ ฮือ..   

 
ว่าฮัก
ที่เจ้าเคยบอกฮัก
Bm 
หลาย
 
สัญญาหยังไว้.
Am 
.       เ
จ้าลืมแล้วบ่ 
 
 

 
คำบางคำ
คนเว้าบ่เคย
จำ
 
แต่คนฟัง
Bm 
มันจำบ่เคยลืม
Em 
 
คิดฮอด
Am 
กะแฮงเจ็บตื่ม
 
เจ้าคือลืม
ได้..       
       
Em 
 
ที่ผ่านมา
มันคืออิหยัง
 
มีบ่จักอย่าง
Bm 
ที่เว้าออกมาจาก
Em 
ใจ
 
บ่ฮู้อีกดน
Am 
ส่ำได๋ 
 
 
อ้ายจั่งสิ
ลืม

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C Cm | Bm Em | Am D | G |

 
ว่าฮัก
ที่เจ้าเคยบอกฮัก
Bm 
หลาย
 
สัญญาหยังไว้.
Am 
.       เ
จ้าลืมแล้วบ่ 
 
 

 
คำบางคำ
คนเว้าบ่เคย
จำ
 
แต่คนฟัง
Bm 
มันจำบ่เคยลืม
Em 
 
คิดฮอด
Am 
กะแฮงเจ็บตื่ม
 
เจ้าคือลืม
ได้..       
       
Em 
 
ที่ผ่านมา
มันคืออิหยัง
 
มีบ่จักอย่าง
Bm 
ที่เว้าออกมาจาก
Em 
ใจ
 
บ่ฮู้อีกดน
Am 
ส่ำได๋..  โฮ้.. โฮ..  

 
คำบางคำ
คนเว้าบ่เคย
จำ
 
แต่คนฟัง
Bm 
มันจำบ่เคยลืม
Em 
 
คิดฮอด
Am 
กะแฮงเจ็บตื่ม
เจ้าคือลืม
ได้..
 
ที่ผ่านมา
มันคืออิหยัง
 
มีบ่จักอย่าง
Bm 
ที่เว้าออกมาจาก
Em 
ใจ
 
บ่ฮู้อีกดน
Am 
ส่ำได๋  
 
โฮ้วว.
.
 
ที่ผ่านมา
มันคืออิหยัง
 
มีบ่จักอย่าง
Bm 
ที่เว้าออกมาจาก
Em 
ใจ
 
คนฮัก
Am 
นี่ตี๊มันสิตาย
มันลืมบ่
ได้

 
คนฮัก
Am 
นี่ตี๊สิตาย
.. 
 
มันลืมบ่ได้

OUTRO | G | C | G | C | G |


มันทรมานเหลือเกิน
คิดฮอดเจ้าแฮงหลาย
ฮู้อยู่ คงบ่ได้พ้อกันอีกแล้ว
แต่อ้ายยังทำใจบ่ได้
ตั้งแต่มื้อที่เจ้าจากอ้ายไป
ยังคิดฮอด อ้ายยังฮักเจ้าอยู่
ฮื้อ ฮือ.. 

ว่าฮัก ที่เจ้าเคยบอกฮักหลาย
สัญญาหยังไว้..       เจ้าลืมแล้วบ่

คำบางคำคนเว้าบ่เคยจำ
แต่คนฟังมันจำบ่เคยลืม
คิดฮอดกะแฮงเจ็บตื่ม
เจ้าคือลืมได้..              
ที่ผ่านมามันคืออิหยัง
มีบ่จักอย่างที่เว้าออกมาจากใจ
บ่ฮู้อีกดนส่ำได๋ อ้ายจั่งสิลืม

( ดนตรี )

ว่าฮัก ที่เจ้าเคยบอกฮักหลาย
สัญญาหยังไว้..       เจ้าลืมแล้วบ่

คำบางคำคนเว้าบ่เคยจำ
แต่คนฟังมันจำบ่เคยลืม
คิดฮอดกะแฮงเจ็บตื่ม
เจ้าคือลืมได้..              
ที่ผ่านมามันคืออิหยัง
มีบ่จักอย่างที่เว้าออกมาจากใจ
บ่ฮู้อีกดนส่ำได๋..  โฮ้.. โฮ..

คำบางคำคนเว้าบ่เคยจำ
แต่คนฟังมันจำบ่เคยลืม
คิดฮอดกะแฮงเจ็บตื่ม เจ้าคือลืมได้..
ที่ผ่านมามันคืออิหยัง
มีบ่จักอย่างที่เว้าออกมาจากใจ
บ่ฮู้อีกดนส่ำได๋  โฮ้วว..
ที่ผ่านมามันคืออิหยัง
มีบ่จักอย่างที่เว้าออกมาจากใจ
คนฮักนี่ตี๊มันสิตาย มันลืมบ่ได้

คนฮักนี่ตี๊สิตาย.. มันลืมบ่ได้..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
คอร์ดเพลง คนเว้าบ่จำ คนฟังบ่ลืม - กี้ พงษ์ศักดิ์
เพลง คนเว้าบ่จำ คนฟังบ่ลืม (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง
ติดต่องานแสดง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend