คอร์ดเพลง ฮักส่ำหมา (คอร์ดง่ายๆ) – แสบ มณีวงศ์

  
Text   

คอร์ดเพลง ฮักส่ำหมา
ศิลปิน แสบ มณีวงศ์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ฮักส่ำหมา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am | F | G | Am |
INTRO | F G | Em Am | F G | C |

 
ส่ำ
C 
อ้าย.. 
 
 
Em 
คนหน้าตาอย่า
Am 
งนี้
F 
มีก็มีแต่
G 
ตัวและหั
C 
วใจ
 
น้องบ่
F 
ฮักก็บ่ต้องเ
G 
ว้า
 
อยากใ
Em 
ห้อ้ายนั้นเหมือนใค
Am 
รๆ
 
อ้
F 
ายก็คืออ้ายละหนอ 
 
น้อ
G 
งเอย

 
* ความ
C 
ฮัก 
 
อ้
Em 
ายก็มีแ
Am 
ค่นี้
 
กี่เ
F 
ดือนกี่ปีก็
G 
ฮักน้องหมดหั
C 
วใจ
 
แต่ว่า
F 
มันก็คงบ่
G 
พอ 
 
น้องว่
Em 
าคงสิรอ
Am 
บ่ได้
F 
มันบ่มีความหมาย 
 
ส่ำน้อง
G 
ฮักเขา

 
** ฮักอ้าย
F 
นั้นนั้นมันส่ำห
G 
มา 
 
บ่มี
Em 
ค่าราคาใ
Am 
ดๆ
 
น้
F 
องถึงถิ่มอ้า
G 
ยไป 
 
ไปมี
C 
ผู้อื่น
 
ส่ำหมา
F 
วัด 
 
ส่ำหม
G 
าบ้า 
 
ส่ำ
Em 
คนหน้าตาพื้
Am 
นๆ
 
บ่มีแ
F 
นวให้น้องได้
G 
ยืนแล้วภู
C 
มิใจ
G 

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

( *, ** )

โอ้ย..
Em 
…คนส่ำหมาอย่า
Am 
งอ้ายก็มีหัวใจ
 
แต่สิเ
F 
ฮ็ดจังได๋ให้น้องนั้นคืนกลั
G 
บมา.. 
 
โว..

( ** )

 
ส่ำหมา
F 
วัด 
 
ส่ำหม
G 
าบ้า 
 
ซัง
Em 
คนหน้าตาฮ้า
Am 
งๆ
 
น้
F 
องถึงคิดแย
G 
กทางแล้ว
C 
มีใหม่

OUTRO | Am G | C |

เนื้อเพลง
ส่ำอ้าย.. คนหน้าตาอย่างนี้
มีก็มีแต่ตัวและหัวใจ
น้องบ่ฮักก็บ่ต้องเว้า
อยากให้อ้ายนั้นเหมือนใครๆ
อ้ายก็คืออ้ายละหนอน้องเอย

* ความฮักอ้ายก็มีแค่นี้
กี่เดือนกี่ปีก็ฮักน้องหมดหัวใจ
แต่ว่ามันก็คงบ่พอ น้องว่าคงสิรอบ่ได้
มันบ่มีความหมายส่ำน้องฮักเขา

** ฮักอ้ายนั้นนั้นมันส่ำหมา บ่มีค่าราคาใดๆ
น้องถึงถิ่มอ้ายไป ไปมีผู้อื่น
ส่ำหมาวัด ส่ำหมาบ้า ส่ำคนหน้าตาพื้นๆ
บ่มีแนวให้น้องได้ยืนแล้วภูมิใจ

( ดนตรี )

( *, ** )

ความฮักอ้ายก็มีแค่นี้กี่เดือนกี่ปีน้องหมดหัวใจ

คนส่ำหมาอย่างอ้ายก็มีหัวใจ
แต่สิเฮ็ดจังได๋ให้น้องทั้งคืนกลับมา

( * )

ส่ำหมาวัด ส่ำหมาบ้า ส่ำคนหน้าตาฮ้างๆ
น้องถึงคิดแยกทางแล้วมีใหม่
เพลง ฮักส่ำหมา (คอร์ด เนื้อเพลง)
คำร้อง/ทำนอง แสบ คุณสอง,สุเทพ ทองเหลืองสุข
เรียบเรียง / จินนี่ ภูไท
บันทึกเสียง ภูไทเร็คคอร์ด
ห้องบันทึกเสียง ภูไทเร็คคอร์ด 087-8131877
คอร์ดเพลง ฮักส่ำหมา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend