คอร์ดเพลง เธอทำอะไรลงไป THE STUDIO PROJECT

  
Text   
คอร์ดเพลง เธอทำอะไรลงไป ศิลปิน THE STUDIO PROJECT คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | Em | G | D | A |

 
ฉันก็คนๆ  
Em 
หนี่ง 
 
คนที่ไม่ส
G 
บาย
 
คนที่มีร่างก
D 
าย 
 
มีลมหาย
A 
ใจ
 
เป็นแค่คนๆ  
Em 
หนึ่ง 
 
คนที่โดนทำล
G 
าย
 
คนที่ทั้งหัว
D 
ใจสลายหาย
A 
ไป

 
แต่ละ
Em 
คืนที่เธอได้น
G 
อนหลับฝัน
 
แต่
D 
ฉันก็ยังได้แค่น
A 
อนหลับตา
 
อยู่กับ
Em 
ความเสียใจที่เ
G 
ธอฝากไว้
 
เมื่อค
D 
รั้งหนึ่ง 
 
เพียงค
A 
รั้งเดียว

Em 
รู้หรือเปล่า.. 
 
ว่าเ
G 
ธอได้ทำอะไ
D 
รลงไป 
 
 
A 
 
เธอเคยอยากจ
Em 
ะรู้หรือเปล่า
 
ชี
G 
วิตฉันพังท
D 
ลายเพราะใคร 
 
 
A 

 
ก็เพราะ
Em 
เธอ.. 
 
ก็เพราะเ
G 
ธอ..
 
ก็เพราะเ
D 
ธอที่ทำร้าย
A 
กัน
 
ก็เพราะ
Em 
เธอ.. 
 
ก็เพราะเ
G 
ธอ..
 
ก็เพราะเ
D 
ธอที่ฆ่าฉัน 
 
 
A 

 
เธอก็คนๆ  
Em 
หนึ่ง 
 
คนที่ไม่มี
G 
ใจ
 
คนที่มาเปลี่ยนไ
D 
ป 
 
ไม่มีเยื่อ
A 
ใย
 
ไม่เหลือความ
Em 
รู้สึก 
 
ไม่สนใจอะ
G 
ไร
 
คนที่เธอทำร้
D 
ายก็คือฉัน
A 
ไง

 
ตั้งแต่
Em 
วันที่เธอได้เ
G 
ดินจากไป
 
หัวใ
D 
จของฉันมันก็เ
A 
ริ่มหยุดลง
 
มีแต่
Em 
ความมืดมน 
 
ที่เ
G 
ธอให้ไว้
 
เมื่อค
D 
รั้งหนึ่ง 
 
เพียงค
A 
รั้งเดียว

Em 
รู้หรือเปล่า.. 
 
ว่าเ
G 
ธอได้ทำอะไ
D 
รลงไป 
 
 
A 
 
เธอเคยอยากจ
Em 
ะรู้หรือเปล่า
 
ชี
G 
วิตฉันพังท
D 
ลายเพราะใคร 
 
 
A 

 
ก็เพราะ
Em 
เธอ.. 
 
ก็เพราะเ
G 
ธอ..
 
ก็เพราะเ
D 
ธอที่ทำร้าย
A 
กัน
 
ก็เพราะ
Em 
เธอ.. 
 
ก็เพราะเ
G 
ธอ..
 
ก็เพราะเ
D 
ธอที่ฆ่าฉัน 
 
 
A 

INSTRU | Em | G | D | A |
INSTRU | Em | G | D | A |

Bm 
ไม่ขอเริ่มใ
G 
หม่ 
 
ไม่ขอมีใ
A 
คร 
 
ถ้าฉัน..
 
ตื่นจาก
Em 
ฝันร้ายที่มันลวงหลอก
G 
ได้รู้ทุก
Em 
สิ่ง 
 
ได้รู้ความจ
A 
ริง 
 
ที่คอยตอกย้ำ..

Em 
รู้หรือเปล่า.. 
 
ว่าเ
G 
ธอได้ทำอะไ
D 
รลงไป 
 
 
A 
 
เธอเคยอยากจ
Em 
ะรู้หรือเปล่า
 
ชี
G 
วิตฉันพังท
D 
ลายเพราะใคร 
 
 
A 

 
ก็เพราะ
Em 
เธอ.. 
 
ก็เพราะเ
G 
ธอ..
 
ก็เพราะเ
D 
ธอที่ทำร้าย
A 
กัน
 
ก็เพราะ
Em 
เธอ.. 
 
ก็เพราะเ
G 
ธอ..
 
ก็เพราะเ
D 
ธอที่ฆ่าฉัน 
 
 
A 

INSTRU | Em |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เธอทำอะไรลงไป


ฉันก็คนๆ หนี่ง คนที่ไม่สบาย
คนที่มีร่างกาย มีลมหายใจ
เป็นแค่คนๆ หนึ่ง คนที่โดนทำลาย
คนที่ทั้งหัวใจสลายหายไป

แต่ละคืนที่เธอได้นอนหลับฝัน
แต่ฉันก็ยังได้แค่นอนหลับตา
อยู่กับความเสียใจที่เธอฝากไว้
เมื่อครั้งหนึ่ง เพียงครั้งเดียว

รู้หรือเปล่า.. ว่าเธอได้ทำอะไรลงไป
เธอเคยอยากจะรู้หรือเปล่า
ชีวิตฉันพังทลายเพราะใคร

ก็เพราะเธอ.. ก็เพราะเธอ..
ก็เพราะเธอที่ทำร้ายกัน
ก็เพราะเธอ.. ก็เพราะเธอ..
ก็เพราะเธอที่ฆ่าฉัน

เธอก็คนๆ หนึ่ง คนที่ไม่มีใจ
คนที่มาเปลี่ยนไป ไม่มีเยื่อใย
ไม่เหลือความรู้สึก ไม่สนใจอะไร
คนที่เธอทำร้ายก็คือฉันไง

ตั้งแต่วันที่เธอได้เดินจากไป
หัวใจของฉันมันก็เริ่มหยุดลง
มีแต่ความมืดมน ที่เธอให้ไว้
เมื่อครั้งหนึ่ง เพียงครั้งเดียว

รู้หรือเปล่า.. ว่าเธอได้ทำอะไรลงไป
เธอเคยอยากจะรู้หรือเปล่า
ชีวิตฉันพังทลายเพราะใคร

ก็เพราะเธอ.. ก็เพราะเธอ..
ก็เพราะเธอที่ทำร้ายกัน
ก็เพราะเธอ.. ก็เพราะเธอ..
ก็เพราะเธอที่ฆ่าฉัน

( ดนตรี )

ไม่ขอเริ่มใหม่ ไม่ขอมีใคร ถ้าฉัน..
ตื่นจากฝันร้ายที่มันลวงหลอก
ได้รู้ทุกสิ่ง ได้รู้ความจริง ที่คอยตอกย้ำ..

รู้หรือเปล่า.. ว่าเธอได้ทำอะไรลงไป
เธอเคยอยากจะรู้หรือเปล่า
ชีวิตฉันพังทลายเพราะใคร

ก็เพราะเธอ.. ก็เพราะเธอ..
ก็เพราะเธอที่ทำร้ายกัน
ก็เพราะเธอ.. ก็เพราะเธอ..
ก็เพราะเธอที่ฆ่าฉัน

มิวสิควิดีโอ เธอทำอะไรลงไป THE STUDIO PROJECT

เพลง : เธอทำอะไรลงไป (คอร์ด)
ศิลปิน : THE STUDIO PROJECT
เนื้อร้อง/ทำนอง : THE STUDIO PROJECT
Mix & Mastered : A:TIP
Label : N.Y.U.Club
คอร์ดเพลง เธอทำอะไรลงไป THE STUDIO PROJECT
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend