คอร์ดเพลง ถ้าฉันหายไป THE STUDIO PROJECT

  
Text   
คอร์ดเพลง ถ้าฉันหายไป ศิลปิน THE STUDIO PROJECT คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C G Am B7 Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C | Am | G | D |
INTRO | C | Am | G | D |

 
เงียบเห
C 
งาจัง
 
อยู่กับ
Am 
ตัวฉันเองไม่มีใครมา
G 
ยุ่งเกี่ยว
 
นั่งเพ้อไ
D 
ปคนเดียว
 
ก็เศ
C 
ร้าจริง 
 
แต่ละ
Am 
วันไม่ค่อยได้พูด
 
ได้คุยกับใ
G 
ครเขา 
 
เป็นแค่เ
D 
งา

 
ถ้าฉันได้ห
G 
ายได้จากกัน
D 
ไป
 
จะมีคนสง
C 
สัยบ้างไหม 
 
จะ
B7 
มีใครที่สนใจ
 
กับ
G 
คนที่มันไม่มีความสำ
D 
คัญ
 
แม้จะอยู่ตร
C 
งนั้น 
 
ก็แค่ค
D 
วามว่างเปล่า

INSTRU | C | Am | G | D |

 
ไม่
C 
สนใจ..
Am 
ปล่อยเวลาให้มันล่วงเลย
 
ไปโดยเสี
G 
ยเปล่า
 
อีกแป๊ปเ
D 
ดียวก็เช้า
 
แต่ช่
C 
างเหอะ
Am 
กับชีวิตที่มันไม่มีตัวตน
 
ก็แ
G 
ค่นั้น 
 
ก็ช่าง
D 
มัน

 
ถ้าฉันได้ห
G 
ายได้จากกัน
D 
ไป
 
จะมีคนสง
C 
สัยบ้างไหม 
 
จะ
B7 
มีใครที่สนใจ
 
กับ
G 
คนที่มันไม่มีความสำ
D 
คัญ
 
แม้จะอยู่ตร
C 
งนั้น 
 
ก็แค่ค
D 
วามว่างเปล่า

 
ที่
Bm 
มันไม่จำเป็น 
 
 
Em 
ไม่เคยมีใครเห็น
 
และแ
C 
ม้มันจะอยู่ที่เ
D 
ดิม

INSTRU | C | Am | G | D |
INSTRU | C | Am | G | D |

 
ถ้าฉันได้ห
G 
ายได้จากกัน
D 
ไป
 
จะมีคนสง
C 
สัยบ้างไหม 
 
จะ
B7 
มีใครที่สนใจ
 
กับ
G 
คนที่มันไม่มีความสำ
D 
คัญ
 
แม้จะอยู่ตร
C 
งนั้น 
 
ก็แค่ควา
B7 
มว่างเปล่า

 
เมื่อฉันได้ห
G 
ายได้จากกัน
D 
ไปแล้ว
 
จะมีคนสง
C 
สัยบ้างไหม 
 
จะ
B7 
มีใครที่สนใจ
 
กับ
G 
คนที่มันไม่มีความสำ
D 
คัญ
 
แม้จะอยู่ตร
C 
งนั้น 
 
ก็แค่ควา
D 
มว่างเปล่า
 
ที่ไม่มีใค
C 
รเห็น..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ถ้าฉันหายไป


เงียบเหงาจัง
อยู่กับตัวฉันเองไม่มีใครมายุ่งเกี่ยว
นั่งเพ้อไปคนเดียว
ก็เศร้าจริง แต่ละวันไม่ค่อยได้พูด
ได้คุยกับใครเขา เป็นแค่เงา

ถ้าฉันได้หายได้จากกันไป
จะมีคนสงสัยบ้างไหม จะมีใครที่สนใจ
กับคนที่มันไม่มีความสำคัญ
แม้จะอยู่ตรงนั้น ก็แค่ความว่างเปล่า

( ดนตรี )

ไม่สนใจ..
ปล่อยเวลาให้มันล่วงเลย
ไปโดยเสียเปล่า
อีกแป๊ปเดียวก็เช้า
แต่ช่างเหอะ
กับชีวิตที่มันไม่มีตัวตน
ก็แค่นั้น ก็ช่างมัน

ถ้าฉันได้หายได้จากกันไป
จะมีคนสงสัยบ้างไหม จะมีใครที่สนใจ
กับคนที่มันไม่มีความสำคัญ
แม้จะอยู่ตรงนั้น ก็แค่ความว่างเปล่า

ที่มันไม่จำเป็น ไม่เคยมีใครเห็น
และแม้มันจะอยู่ที่เดิม

( ดนตรี )

ถ้าฉันได้หายได้จากกันไป
จะมีคนสงสัยบ้างไหม จะมีใครที่สนใจ
กับคนที่มันไม่มีความสำคัญ
แม้จะอยู่ตรงนั้น ก็แค่ความว่างเปล่า

เมื่อฉันได้หายได้จากกันไปแล้ว
จะมีคนสงสัยบ้างไหม จะมีใครที่สนใจ
กับคนที่มันไม่มีความสำคัญ
แม้จะอยู่ตรงนั้น ก็แค่ความว่างเปล่า
ที่ไม่มีใครเห็น..

มิวสิควิดีโอ ถ้าฉันหายไป THE STUDIO PROJECT

เพลง : ถ้าฉันหายไป (คอร์ด)
ศิลปิน : THE STUDIO PROJECT
เนื้อร้อง/ทำนอง : THE STUDIO PROJECT
Mix & Mastered : A:TIP
Label : N.Y.U.Club
คอร์ดเพลง ถ้าฉันหายไป THE STUDIO PROJECT
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend