คอร์ดเพลง แพ้ก็แค่พอ MEAN feat. PUN

  
Text   
คอร์ดเพลง แพ้ก็แค่พอ MEAN feat. PUN

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : MEAN feat. PUN
Lyrics : Piyawat Meekruea
คอร์ด : A,Bm,C#m,D,E,F#m


INTRO | A | C#m | D | Dm |

A 
ฝืนแค่ไหนก็คงต้องลา
 
ไม่มี
C#m 
ทางขอร้องให้เธอกลับมา
 
ไม่เ
D 
ห็นทางออก.. 
 
ตั้งแต่
Dm 
รู้คำตอบ

 
ต่อให้
A 
รั้งเธอไว้ก็ไปอยู่ดี 
 
ไม่มี
C#m 
คำว่ารักที่เคยมี
 
จบแ
D 
ล้วทุกอย่าง 
 
คงไม่มี
Dm 
แสงสว่าง

 
หัว
C#m 
ใจสร้างไว้ให้ใครทำ
F#m 
ร้ายหรือเปล่า
 
หรือว่า
Bm 
เป็นแค่บทพิสูจน์ของ
E 
มัน
 
หยดน้ำ
C#m 
ตาที่ไหลก็มีความ
F#m 
หมายเช่นกัน
 
เอาไว้เ
Bm 
ตือน 
 
เอาไว้บอกฉัน..ให้ย
E 
อม

 
คนที่มัน
A 
แพ้ก็แค่ต้องพอ 
 
ไม่
C#m 
มีใครขอให้รอ
 
จบแ
D 
ล้วก็แค่ต้องยอม 
 
แค่เ
Dm 
ช็ดน้ำตา
 
ต่อจาก
A 
นี้ต้องใช้เวลาให้มัน
C#m 
ฟื้น ให้มันเยียวยา
 
คงจะไ
D 
ม่เป็นไรหรอก
 
ถ้ามันเ
Dm 
หงาก็แค่ต้องกอดน้ำตา

INSTRU | A | F#m | Bm | D |

A 
ถึงเวลาต้องยอมรับความเป็นจริง
 
ถึงเวลาที่ฉันต้อง
C#m 
เรียนรู้ที่จะยิ้มให้ความพ่ายแพ้
 
แม้จะไม่ชินเท่า
D 
ไร 
 
ที่ต้องกลับไปเริ่มใหม่
 
ทำเหมือนว่าเธอหาย
Dm 
ไป
 
ทั้ง ๆ ที่เมื่อก่อนนี้เราเคยมีกันเป็นลมหายใจ
 

A 
  และใช่เธอจำได้ไหม 
 
หรือว่ามันไม่เคยคล้าย
C#m 
  ฉันพยายามจะทำทุกวิธี 
 
แต่มันไม่มีความหมาย..
D 
  ทำได้เพียงแค่กอดใจ 
 
ใน
Dm 
วันที่เธอไปกอดใคร
 
  จนบางทีมันก็สงสัยว่า..
 

 
หัว
C#m 
ใจสร้างไว้ให้ใครทำ
F#m 
ร้ายหรือเปล่า
 
หรือว่า
Bm 
เป็นแค่บทพิสูจน์ของ
E 
มัน
 
หยดน้ำ
C#m 
ตาที่ไหลก็มีความ
F#m 
หมายเช่นกัน
 
เอาไว้เ
Bm 
ตือน 
 
เอาไว้บอกฉัน..ให้ย
E 
อม

 
คนที่มัน
A 
แพ้ก็แค่ต้องพอ 
 
ไม่
C#m 
มีใครขอให้รอ
 
จบแ
D 
ล้วก็แค่ต้องยอม 
 
แค่เ
Dm 
ช็ดน้ำตา
 
ต่อจาก
A 
นี้ต้องใช้เวลาให้มัน
C#m 
ฟื้น ให้มันเยียวยา
 
คงจะไ
D 
ม่เป็นไรหรอก
 
ถ้ามันเ
Dm 
หงาก็แค่ต้องกอดน้ำตา

A 
ถึงเวลาต้องยอมรับความเป็นจริง
 
ถึงเวลาที่ฉันต้อง
C#m 
เรียนรู้ที่จะยิ้มให้ความพ่ายแพ้
 
แม้จะไม่ชินเท่าไร
 
 
จบแ
D 
ล้วก็แค่ต้องยอม 
 
แค่
Dm 
เช็ดน้ำตา
 
ต่อจาก
A 
นี้ 
 
ใช่เธอจำได้ไหม
 
หรือว่ามันไม่เคย
C#m 
คล้าย
 
แต่มันไม่มีความห
D 
มาย
 
ถ้ามัน
Dm 
เหงา 
 
ก็แค่ต้องกอดน้ำ
A 
ตา..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แพ้ก็แค่พอ


ฝืนแค่ไหนก็คงต้องลา
ไม่มีทางขอร้องให้เธอกลับมา
ไม่เห็นทางออก.. ตั้งแต่รู้คำตอบ

ต่อให้รั้งเธอไว้ก็ไปอยู่ดี ไม่มีคำว่ารักที่เคยมี
จบแล้วทุกอย่าง คงไม่มีแสงสว่าง

หัวใจสร้างไว้ให้ใครทำร้ายหรือเปล่า
หรือว่าเป็นแค่บทพิสูจน์ของมัน
หยดน้ำตาที่ไหลก็มีความหมายเช่นกัน
เอาไว้เตือน เอาไว้บอกฉัน..ให้ยอม

คนที่มันแพ้ก็แค่ต้องพอ ไม่มีใครขอให้รอ
จบแล้วก็แค่ต้องยอม แค่เช็ดน้ำตา
ต่อจากนี้ต้องใช้เวลาให้มันฟื้น ให้มันเยียวยา
คงจะไม่เป็นไรหรอก
ถ้ามันเหงาก็แค่ต้องกอดน้ำตา

( ดนตรี )

ถึงเวลาต้องยอมรับความเป็นจริง
ถึงเวลาที่ฉันต้องเรียนรู้ที่จะยิ้มให้ความพ่ายแพ้
แม้จะไม่ชินเท่าไร ที่ต้องกลับไปเริ่มใหม่
ทำเหมือนว่าเธอหายไป
ทั้ง ๆ ที่เมื่อก่อนนี้เราเคยมีกันเป็นลมหายใจ

และใช่เธอจำได้ไหม หรือว่ามันไม่เคยคล้าย
ฉันพยายามจะทำทุกวิธี แต่มันไม่มีความหมาย..
ทำได้เพียงแค่กอดใจ ในวันที่เธอไปกอดใคร
จนบางทีมันก็สงสัยว่า..

หัวใจสร้างไว้ให้ใครทำร้ายหรือเปล่า
หรือว่าเป็นแค่บทพิสูจน์ของมัน
หยดน้ำตาที่ไหลก็มีความหมายเช่นกัน
เอาไว้เตือน เอาไว้บอกฉัน..ให้ยอม

คนที่มันแพ้ก็แค่ต้องพอ ไม่มีใครขอให้รอ
จบแล้วก็แค่ต้องยอม แค่เช็ดน้ำตา
ต่อจากนี้ต้องใช้เวลาให้มันฟื้น ให้มันเยียวยา
คงจะไม่เป็นไรหรอก
ถ้ามันเหงาก็แค่ต้องกอดน้ำตา

ถึงเวลาต้องยอมรับความเป็นจริง
ถึงเวลาที่ฉันต้องเรียนรู้ที่จะยิ้มให้ความพ่ายแพ้
แม้จะไม่ชินเท่าไร
จบแล้วก็แค่ต้องยอม แค่เช็ดน้ำตา
ต่อจากนี้ ใช่เธอจำได้ไหม
หรือว่ามันไม่เคยคล้าย
แต่มันไม่มีความหมาย
ถ้ามันเหงา ก็แค่ต้องกอดน้ำตา..

มิวสิควิดีโอ แพ้ก็แค่พอ MEAN feat. PUN

เพลง : แพ้ก็แค่พอ
ศิลปิน : MEAN feat. PUN
Rap : PUN
Melody : Guntapich Yavirach
Arranged : Prateep Siri-issranan
ติดต่องานแสดง : 093-192-9669, 08-12345-966
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend