คอร์ดเพลง ตัดจบ (ถึงแม้ว่ามันเจ็บ) Bigfuse

  
Text   
คอร์ดเพลง ตัดจบ (ถึงแม้ว่ามันเจ็บ) ศิลปิน Bigfuse คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m E | D E |
INTRO | F#m E | D | E |

 
อด
F#m 
ทนมาตั้งเท่า
E 
ไร
 
วันนี้ผิดห
D 
ม้ายที่ฉันไม่
A 
ทน
 
กับ
Bm 
ความรักที่สับ
E 
สน 
 
วกวนกับ
A 
น้ำตา
 
ในเมื่อ
F#m 
รักที่ฉันให้
E 
ไป 
 
เธอไม่เคยม
D 
องว่ามัน
A 
มีค่า
 
มันก็
Bm 
ถึงเวลา.. 
 
ที่
A 
ฉันต้อง
E 
ไป

 
ในเมื่อ
F#m 
ความรัก 
 
ที่
C#m 
ฉันมี 
 
D 
ธอไม่เคยสน
A 
ใจ
 
เมื่อมัน
F#m 
เกินฝืน 
 
ก็
C#m 
ต้องไป
 
ยอม
D 
จบยอมเจ็บตัดใจ 
 
แค่
E 
นี้

 
ยอมตัด
D 
จบถึงแม้ว่า
E 
มันเจ็บ
 
แต่ดีกว่า
C#m 
เจ็บแบบไม่มี
F#m 
วันจบ
 
ให้เ
D 
ธอนั้นได้ไป
E 
พบเจอคนที่
A 
ดีกว่า
 
ยอมถูกมองเ
D 
ลวในสายตา
E 
คน
 
ดีกว่าต้อง
C#m 
ทนเจ็บช้ำทน
F#m 
เสียน้ำตา
 
ยอมใ
D 
จดำตัดเอ่ย
E 
คำบอกลา
 
ถอดถ
D 
อนหัวใจกลับ
E 
มา 
 
รักษา
A 
ตัวเอง

INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |

 
ในเมื่อ
F#m 
ความรัก 
 
ที่
C#m 
ฉันมี 
 
D 
ธอไม่เคยสน
A 
ใจ
 
เมื่อมัน
F#m 
เกินฝืน 
 
ก็
C#m 
ต้องไป
 
ยอม
D 
จบยอมเจ็บตัดใจ 
 
แค่
E 
นี้

 
ยอมตัด
D 
จบถึงแม้ว่า
E 
มันเจ็บ
 
แต่ดีกว่า
C#m 
เจ็บแบบไม่มี
F#m 
วันจบ
 
ให้เ
D 
ธอนั้นได้ไป
E 
พบเจอคนที่
A 
ดีกว่า
 
ยอมถูกมองเ
D 
ลวในสายตา
E 
คน
 
ดีกว่าต้อง
C#m 
ทนเจ็บช้ำทน
F#m 
เสียน้ำตา
 
ยอมใ
D 
จดำตัดเอ่ย
E 
คำบอกลา
 
ถอดถ
D 
อนหัวใจกลับ
E 
มา 
 
รักษา
A 
ตัวเอง

 
ยอมตัด
D 
จบถึงแม้ว่า
E 
มันเจ็บ
 
แต่ดีกว่า
C#m 
เจ็บแบบไม่มี
F#m 
วันจบ
 
ให้เ
D 
ธอนั้นได้ไป
E 
พบเจอคนที่
A 
ดีกว่า
 
ยอมถูกมองเ
D 
ลวในสายตา
E 
คน
 
ดีกว่าต้อง
C#m 
ทนเจ็บช้ำทน
F#m 
เสียน้ำตา
 
ยอมใ
D 
จดำตัดเอ่ย
E 
คำบอกลา
 
ถอดถ
D 
อนหัวใจกลับ
E 
มา 
 
รักษา
A 
ตัวเอง

INSTRU | D E | C#m F#m |

 
ยอมใจ
Bm 
ดำตัดเอ่ยคำบอ
E 
กลา
 
ถอดถ
D 
อนหัวใจกลับ
E 
มา 
 
รักษาใจ
A 
ตัวเอง
 
ถอดถ
D 
อนหัวใจกลับ
E 
มา.. 
 
รักษาตัวเอง..

OUTRO | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ตัดจบ (ถึงแม้ว่ามันเจ็บ)


อดทนมาตั้งเท่าไร
วันนี้ผิดหม้ายที่ฉันไม่ทน
กับความรักที่สับสน วกวนกับน้ำตา
ในเมื่อรักที่ฉันให้ไป เธอไม่เคยมองว่ามันมีค่า
มันก็ถึงเวลา.. ที่ฉันต้องไป

ในเมื่อความรัก ที่ฉันมี เธอไม่เคยสนใจ
เมื่อมันเกินฝืนก็ต้องไป
ยอมจบยอมเจ็บตัดใจแค่นี้

ยอมตัดจบถึงแม้ว่ามันเจ็บ
แต่ดีกว่าเจ็บแบบไม่มีวันจบ
ให้เธอนั้นได้ไปพบเจอคนที่ดีกว่า
ยอมถูกมองเลวในสายตาคน
ดีกว่าต้องทนเจ็บช้ำทนเสียน้ำตา
ยอมใจดำตัดเอ่ยคำบอกลา
ถอดถอนหัวใจกลับมา รักษาตัวเอง

( ดนตรี )

ในเมื่อความรัก ที่ฉันมี เธอไม่เคยสนใจ
เมื่อมันเกินฝืนก็ต้องไป
ยอมจบยอมเจ็บตัดใจแค่นี้

ยอมตัดจบถึงแม้ว่ามันเจ็บ
แต่ดีกว่าเจ็บแบบไม่มีวันจบ
ให้เธอนั้นได้ไปพบเจอคนที่ดีกว่า
ยอมถูกมองเลวในสายตาคน
ดีกว่าต้องทนเจ็บช้ำทนเสียน้ำตา
ยอมใจดำตัดเอ่ยคำบอกลา
ถอดถอนหัวใจกลับมา รักษาตัวเอง

ยอมตัดจบถึงแม้ว่ามันเจ็บ
แต่ดีกว่าเจ็บแบบไม่มีวันจบ
ให้เธอนั้นได้ไปพบเจอคนที่ดีกว่า
ยอมถูกมองเลวในสายตาคน
ดีกว่าต้องทนเจ็บช้ำทนเสียน้ำตา
ยอมใจดำตัดเอ่ยคำบอกลา
ถอดถอนหัวใจกลับมา รักษาตัวเอง

( ดนตรี )

ยอมใจดำตัดเอ่ยคำบอกลา
ถอดถอนหัวใจกลับมา รักษาตัวเอง
ถอดถอนหัวใจกลับมา.. รักษาตัวเอง

มิวสิควิดีโอ ตัดจบ (ถึงแม้ว่ามันเจ็บ) Bigfuse

เพลง : ตัดจบ (ถึงแม้ว่ามันเจ็บ) (คอร์ด)
ศิลปิน : Bigfuse
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังซัก ก้าวร้าว
เรียบเรียง : Golden Bells Music
ค่ายโคนายและโจรมิวสิค
คอร์ดเพลง ตัดจบ (ถึงแม้ว่ามันเจ็บ) Bigfuse
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend