คอร์ดเพลง ของตายที่ยังหายใจ เอ ณภัทร Feat. ออมดาว ธนาภา

  
Text   
คอร์ดเพลง ของตายที่ยังหายใจ ศิลปิน เอ ณภัทร Feat. ออมดาว ธนาภา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Bm | G | D | A | A |

Bm 
ใจเอ๋ยใจ 
 
เป็นหยังคือบอกบ่
G 
ได้
 
หนอใจเป็นหยังคือเว้าบ่
D 
ฟัง 
 
จั
A 
กเถื่อ
Bm 
เหตุผลใดเป็นหยังคือยอมเจ็บบ
G 
อกกะบ่เชื่อ
 
มาเหลือใจเจ้าข
D 
อง 
 
หลา
A 
ยเด้

G 
อยากเป็นคนแสนดี 
 
มีฮักดีๆ
 
ได้อยู่นำกัน
F#m 
ดนๆ 
 
ซื่อๆ
 
แต่ใน
G 
ใจมันเจ็บมันจำ 
 
มันไหม้มันจื่อ
 
จักสิทนฮอดมื้อ
A 
ใด๋

 
เห็นว่าเฮา
D 
ฮัก 
 
กะ
A/C# 
เฮ็ดกันคักโ
Bm 
พดดอก
 
มีแต่
A 
ตั๋ว 
 
มีแต่ห
G 
ลอก 
 
เห็นเ
A 
ฮานั้นโง่คักห
D 
ลาย 
 
 
A 
 
มันเจ็บอยู่เ
D 
ด้อ 
 
แต่
A/C# 
ย้านต้องเสียเ
Bm 
ธอไป 
 
 
A 
 
กะย้อนว่าฮัก
Em 
หลาย 
 
เลยยอมเป็นของต
A 
าย
 
ที่ยังหา
D 
ยใจ

INSTRU | D A/C# | Bm A |
INSTRU | G F#m | Em A |

G 
อยากเป็นคนแสนดี 
 
มีฮักดีๆ
 
ได้อยู่นำกัน
F#m 
ดนๆ 
 
ซื่อๆ
 
แต่ใน
G 
ใจมันเจ็บมันจำ 
 
มันไหม้มันจื่อ
 
จักสิทนฮอดมื้อ
A 
ใด๋

 
เห็นว่าเฮา
D 
ฮัก 
 
กะ
A/C# 
เฮ็ดกันคักโ
Bm 
พดดอก
 
มีแต่
A 
ตั๋ว 
 
มีแต่ห
G 
ลอก 
 
เห็นเ
A 
ฮานั้นโง่คักห
D 
ลาย 
 
 
A 
 
มันเจ็บอยู่เ
D 
ด้อ 
 
แต่
A/C# 
ย้านต้องเสียเ
Bm 
ธอไป 
 
 
A 
 
กะย้อนว่าฮัก
Em 
หลาย 
 
เลยยอมเป็นของต
A 
าย
 
ที่ยังหา
D 
ยใจ

INSTRU | D A/C# | Bm A | G F#m | Em A |
INSTRU | D A/C# | Bm A | G F#m | Em A |

 
เห็นว่าเฮา
D 
ฮัก 
 
กะ
A/C# 
เฮ็ดกันคักโ
Bm 
พดดอก
 
มีแต่
A 
ตั๋ว 
 
มีแต่ห
G 
ลอก 
 
เห็นเ
A 
ฮานั้นโง่คักห
D 
ลาย 
 
 
A 
 
มันเจ็บอยู่เ
D 
ด้อ 
 
แต่
A/C# 
ย้านต้องเสียเ
Bm 
ธอไป 
 
 
A 
 
กะย้อนว่าฮัก
Em 
หลาย 
 
เลยยอมเป็นของต
A 
าย
 
ที่ยังหา
D 
ยใจ

 
กะย้อนว่าฮัก
Em 
หลาย 
 
เลยยอมเป็นของต
A 
าย
 
ที่ยังหา
D 
ยใจ

OUTRO | D A/C# | Bm A |
OUTRO | G F#m | Em A | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ของตายที่ยังหายใจ


ใจเอ๋ยใจ เป็นหยังคือบอกบ่ได้
หนอใจเป็นหยังคือเว้าบ่ฟัง จักเถื่อ
เหตุผลใดเป็นหยังคือยอมเจ็บบอกกะบ่เชื่อ
มาเหลือใจเจ้าของ หลายเด้

อยากเป็นคนแสนดี มีฮักดีๆ
ได้อยู่นำกันดนๆ ซื่อๆ
แต่ในใจมันเจ็บมันจำ มันไหม้มันจื่อ
จักสิทนฮอดมื้อใด๋

เห็นว่าเฮาฮัก กะเฮ็ดกันคักโพดดอก
มีแต่ตั๋ว มีแต่หลอก เห็นเฮานั้นโง่คักหลาย
มันเจ็บอยู่เด้อ แต่ย้านต้องเสียเธอไป
กะย้อนว่าฮักหลาย เลยยอมเป็นของตาย
ที่ยังหายใจ

( ดนตรี )

อยากเป็นคนแสนดี มีฮักดีๆ
ได้อยู่นำกันดนๆ ซื่อๆ
แต่ในใจมันเจ็บมันจำ มันไหม้มันจื่อ
จักสิทนฮอดมื้อใด๋

เห็นว่าเฮาฮัก กะเฮ็ดกันคักโพดดอก
มีแต่ตั๋ว มีแต่หลอก เห็นเฮานั้นโง่คักหลาย
มันเจ็บอยู่เด้อ แต่ย้านต้องเสียเธอไป
กะย้อนว่าฮักหลาย เลยยอมเป็นของตาย
ที่ยังหายใจ

( ดนตรี )

เห็นว่าเฮาฮัก กะเฮ็ดกันคักโพดดอก
มีแต่ตั๋ว มีแต่หลอก เห็นเฮานั้นโง่คักหลาย
มันเจ็บอยู่เด้อ แต่ย้านต้องเสียเธอไป
กะย้อนว่าฮักหลาย เลยยอมเป็นของตาย
ที่ยังหายใจ

กะย้อนว่าฮักหลาย เลยยอมเป็นของตาย
ที่ยังหายใจ

มิวสิควิดีโอ ของตายที่ยังหายใจ เอ ณภัทร Feat. ออมดาว ธนาภา

เพลง : ของตายที่ยังหายใจ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : จอห์น ขวัญชัย
เรียบเรียง : เอ ณภัทร
Mixdown & Mastered : ไอดิน อภินันท์
คอร์ดเพลง ของตายที่ยังหายใจ เอ ณภัทร Feat. ออมดาว ธนาภา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend