คอร์ดเพลง ฉันเสียเธอไปหรือยัง วงสหาย & สหายโตนแพรทอง

  
Text   
คอร์ดเพลง ฉันเสียเธอไปหรือยัง ศิลปิน วงสหาย & สหายโตนแพรทอง คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Dm | C | Bb C | F |
INTRO | Dm | C | Bb C | F |

Dm 
  และเป็นฉันเองที่ต้องเสี
C 
ยใจ
Bb 
  และเป็นฉันเ
C 
องที่ต้องร้อ
F 
งไห้
 
  
Dm 
ท้ายที่สุดก็เป็นฉันเ
C 
องที่ทำมันพลาดไป
 
  ที่
Bb 
ทำร้ายให้เ
C 
ธอเสียความ
F 
รู้สึก

 
พูดอะไรออ
Gm 
กไปโดยที่ใจฉันไม่ทั
Dm 
นคิด
 
กว่าจะรู้ว่า
Gm 
ผิด 
 
คิดได้ต
C 
อนที่มันสา
F 
ยไป
 
ตอนที่ไม่มี
Gm 
เธออยู่ข้าง
C 
กัน
 
รู้ไหมว่า
Am 
ฉัน 
 
คิดถึงเธอ
Dm 
แทบขาดใจ
 
อยากจะ
Bb 
ขอโทษเธอกับสิ่งที่ฉัน
C 
ทำไป
 
เพียงเพราะอารมณ์แค่
F 
วูบเดียว

Am 
  อยากจะขอโอกาสจา
Dm 
กเธอเพื่อเริ่มใหม่
Am 
  ก็เพราะฉันเองก็เสี
Dm 
ยใจ 
 
ฉันขอโทษ
Bb 
  ให้โอกาสฉันอีกสักค
C 
รั้งเถิดที่รัก
 
  กลับมาได้ไ
F 
หมอย่าทิ้งฉัน
C/E 
ไปเถิดได้โ
Dm 
ปรด
 
  ยกโทษให้
Bb 
ฉันที 
 
แค่
C 
อีกครั้ง 
 
โว้โว..

 
วันนี้ฉันเ
Bb 
สียเธอไ
C 
ปแล้วหรื
Dm 
อยัง
 
วันนี้เรา
Bb 
นั้นยังคงรัก
C 
กันอยู่อีกไ
F 
หม
 
วันนี้ถ้าฉันจะ
Bb 
ขอโอก
C 
าส 
 
จาก
Am 
เธอเพื่อเริ่มใ
Dm 
หม่
 
เธอจะ
Bb 
ให้อภัยกันไ
C 
หม
 
เธอจะ
Bb 
ยกโทษให้ฉันไ
C 
หมแค่อีก
Dm 
ครั้ง

INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | Dm C |

Am 
  อยากจะขอโอกาสจา
Dm 
กเธอเพื่อเริ่มใหม่
Am 
  ก็เพราะฉันเองก็เสี
Dm 
ยใจ 
 
ฉันขอโทษ
Bb 
  ให้โอกาสฉันอีกสักค
C 
รั้งเถิดที่รัก
 
  กลับมาได้ไ
F 
หมอย่าทิ้งฉัน
C/E 
ไปเถิดได้โ
Dm 
ปรด
 
  ยกโทษให้
Bb 
ฉันที 
 
แค่
C 
อีกครั้ง 
 
โว้โว..

 
วันนี้ฉันเ
Bb 
สียเธอไ
C 
ปแล้วหรื
Dm 
อยัง
 
วันนี้เรา
Bb 
นั้นยังคงรัก
C 
กันอยู่อีกไ
F 
หม
 
วันนี้ถ้าฉันจะ
Bb 
ขอโอก
C 
าส 
 
จาก
Am 
เธอเพื่อเริ่มใ
Dm 
หม่
 
เธอจะ
Bb 
ให้อภัยกันไ
C 
หม

 
วันนี้ฉันเ
Bb 
สียเธอไ
C 
ปแล้วหรื
Dm 
อยัง
 
วันนี้เรา
Bb 
นั้นยังคงรัก
C 
กันอยู่อีกไ
F 
หม
 
วันนี้ถ้าฉันจะ
Bb 
ขอโอก
C 
าส 
 
จาก
Am 
เธอเพื่อเริ่มใ
Dm 
หม่
 
เธอจะ
Bb 
ให้อภัยกันไ
C 
หม
 
เธอจะ
Bb 
ยกโทษให้ฉันไ
C 
หมแค่อีก
Dm 
ครั้ง

INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |

Bb 
วันนี้ 
 
ฉันเ
C 
สียเธอไปแล้วหรือยัง.. 
 
 
F 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ฉันเสียเธอไปหรือยัง


และเป็นฉันเองที่ต้องเสียใจ
และเป็นฉันเองที่ต้องร้องไห้
ท้ายที่สุดก็เป็นฉันเองที่ทำมันพลาดไป
ที่ทำร้ายให้เธอเสียความรู้สึก

พูดอะไรออกไปโดยที่ใจฉันไม่ทันคิด
กว่าจะรู้ว่าผิด คิดได้ตอนที่มันสายไป
ตอนที่ไม่มีเธออยู่ข้างกัน
รู้ไหมว่าฉัน คิดถึงเธอแทบขาดใจ
อยากจะขอโทษเธอกับสิ่งที่ฉันทำไป
เพียงเพราะอารมณ์แค่วูบเดียว

อยากจะขอโอกาสจากเธอเพื่อเริ่มใหม่
ก็เพราะฉันเองก็เสียใจ ฉันขอโทษ
ให้โอกาสฉันอีกสักครั้งเถิดที่รัก
กลับมาได้ไหมอย่าทิ้งฉันไปเถิดได้โปรด
ยกโทษให้ฉันที แค่อีกครั้ง โว้โว..

วันนี้ฉันเสียเธอไปแล้วหรือยัง
วันนี้เรานั้นยังคงรักกันอยู่อีกไหม
วันนี้ถ้าฉันจะขอโอกาส จากเธอเพื่อเริ่มใหม่
เธอจะให้อภัยกันไหม
เธอจะยกโทษให้ฉันไหมแค่อีกครั้ง

( ดนตรี )

อยากจะขอโอกาสจากเธอเพื่อเริ่มใหม่
ก็เพราะฉันเองก็เสียใจ ฉันขอโทษ
ให้โอกาสฉันอีกสักครั้งเถิดที่รัก
กลับมาได้ไหมอย่าทิ้งฉันไปเถิดได้โปรด
ยกโทษให้ฉันที แค่อีกครั้ง โว้โว..

วันนี้ฉันเสียเธอไปแล้วหรือยัง
วันนี้เรานั้นยังคงรักกันอยู่อีกไหม
วันนี้ถ้าฉันจะขอโอกาส จากเธอเพื่อเริ่มใหม่
เธอจะให้อภัยกันไหม

วันนี้ฉันเสียเธอไปแล้วหรือยัง
วันนี้เรานั้นยังคงรักกันอยู่อีกไหม
วันนี้ถ้าฉันจะขอโอกาส จากเธอเพื่อเริ่มใหม่
เธอจะให้อภัยกันไหม
เธอจะยกโทษให้ฉันไหมแค่อีกครั้ง

( ดนตรี )

วันนี้ ฉันเสียเธอไปแล้วหรือยัง..

มิวสิควิดีโอ ฉันเสียเธอไปหรือยัง วงสหาย & สหายโตนแพรทอง

เพลง : ฉันเสียเธอไปหรือยัง (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : สหายโตนแพรทอง
เรียบเรียง : เรียบเรียง : บอยพาโล
ติดต่องานศิลปิน : สหาย มิวสิค
คอร์ดเพลง ฉันเสียเธอไปหรือยัง วงสหาย & สหายโตนแพรทอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend