คอร์ดเพลง พรุ่งนี้ไม่มีใครแล้ว นอนไหน

  
Text   
คอร์ดเพลง พรุ่งนี้ไม่มีใครแล้ว ศิลปิน นอนไหน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | E | F#m | D |
INTRO | A | E | F#m | D |

A 
  ในความมื
E 
ดมิด 
 
ที่
F#m 
ฉันต้องเผ
D 
ชิญ
A 
  เรื่องราวที่เล
E 
วร้าย 
 
กัด
F#m 
กิน..จิตใ
D 
จ..

A 
  จนเจอเธอค
E 
นนั้น 
 
ที่ทำใ
F#m 
ห้ฉัน..เห็นโลกใ
D 
หม่
A 
  พบเจอกับควา
E 
มหวัง 
 
ที่
F#m 
แสน..สดใ
D 
ส..

 
แต่ทำ
F#m 
ไม..ไม่รักษา
E 
น้ำใจ 
 
 
C#m 
คนที่คอยห่วง
D 
ใย..
 
ก็สม
F#m 
ควร..ที่จะเสี
E 
ยใจ 
 
ปล่อย
C#m 
เธอจากไ
D 
ป..

A 
  พรุ่งนี้ไม่มีใ
E 
ครแล้ว 
 
มีแต่
F#m 
เราที่อยู่กับตัวเ
D 
อง
A 
  พรุ่งนี้ไม่มีเ
E 
ธอแล้ว 
 
จงสัญ
F#m 
ญาจะดูแลตัวเ
D 
อง
A 
  คำคืนที่เหน็
E 
บหนาว 
 
มีแสง
F#m 
ดาวโอบกอดเร
D 
าเอง
A 
  เช้าวันใหม่ม
E 
าแล้ว 
 
ฉันสัญ
F#m 
ญาจะดูแลตัวเ
D 
อง..ให้ดี..

INSTRU | A | E | F#m | D |
INSTRU | A | E | F#m | D |

 
แต่ทำ
F#m 
ไม..ไม่รักษา
E 
น้ำใจ 
 
 
C#m 
คนที่คอยห่วง
D 
ใย..
 
ก็สม
F#m 
ควร..ที่จะเสี
E 
ยใจ 
 
ปล่อย
C#m 
เธอจากไ
D 
ป..

A 
  พรุ่งนี้ไม่มีใ
E 
ครแล้ว 
 
มีแต่
F#m 
เราที่อยู่กับตัวเ
D 
อง
A 
  พรุ่งนี้ไม่มีเ
E 
ธอแล้ว 
 
จงสัญ
F#m 
ญาจะดูแลตัวเ
D 
อง
A 
  คำคืนที่เหน็
E 
บหนาว 
 
มีแสง
F#m 
ดาวโอบกอดเร
D 
าเอง
A 
  เช้าวันใหม่ม
E 
าแล้ว 
 
ฉันสัญ
F#m 
ญาจะดูแลตัวเ
D 
อง..ให้ดี..

OUTRO | A | E | F#m | D |
OUTRO | A | E | F#m | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง พรุ่งนี้ไม่มีใครแล้ว


ในความมืดมิด ที่ฉันต้องเผชิญ
เรื่องราวที่เลวร้าย กัดกิน..จิตใจ..

จนเจอเธอคนนั้น ที่ทำให้ฉัน..เห็นโลกใหม่
พบเจอกับความหวัง ที่แสน..สดใส..

แต่ทำไม..ไม่รักษาน้ำใจ คนที่คอยห่วงใย..
ก็สมควร..ที่จะเสียใจ ปล่อยเธอจากไป..

พรุ่งนี้ไม่มีใครแล้ว มีแต่เราที่อยู่กับตัวเอง
พรุ่งนี้ไม่มีเธอแล้ว จงสัญญาจะดูแลตัวเอง
คำคืนที่เหน็บหนาว มีแสงดาวโอบกอดเราเอง
เช้าวันใหม่มาแล้ว ฉันสัญญาจะดูแลตัวเอง..ให้ดี..

( ดนตรี )

แต่ทำไม..ไม่รักษาน้ำใจ คนที่คอยห่วงใย..
ก็สมควร..ที่จะเสียใจ ปล่อยเธอจากไป..

พรุ่งนี้ไม่มีใครแล้ว มีแต่เราที่อยู่กับตัวเอง
พรุ่งนี้ไม่มีเธอแล้ว จงสัญญาจะดูแลตัวเอง
คำคืนที่เหน็บหนาว มีแสงดาวโอบกอดเราเอง
เช้าวันใหม่มาแล้ว ฉันสัญญาจะดูแลตัวเอง..ให้ดี..

มิวสิควิดีโอ พรุ่งนี้ไม่มีใครแล้ว นอนไหน

เพลง : พรุ่งนี้ไม่มีใครแล้ว (คอร์ด)
ศิลปิน : นอนไหน
Lyrics by นอนไหน…?
Vocals by นอนไหน…?
Mixed / Mastered by Isara Chareonpon
คอร์ดเพลง พรุ่งนี้ไม่มีใครแล้ว นอนไหน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend