คอร์ดเพลง มากกว่าฝูงหมา – วงกางเกง

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง มากกว่าฝูงหมา
วงกางเกง

INTRO | F#m | D | ( 2 Times )

 
ฟ้ามันไ
F#m 
กล 
 
แต่ก็
D 
ใจยังอยากจะเจอ
 
สิ่งท
A 
ี่สูงค่าสิ่งที่
E 
ล้ำค่า
 
ต้อง
D 
ทนไป 
 
ในเมื่อ
C# 
ใจอยากจะ
F#m 
เจอ        

 
ก็ต้องทน
F#m 
ไป 
 
ก็สิ่งที่เ
D 
ธอหวังมันไม่สูงไป
 
คงมี
A 
สักวัน 
 
สิ่งที่เ
E 
ธอลำบากมานาน 
 
เธอจ
D 
ะเจอ 
 
คน
C#m 
ที่เธออยากจะ
F#m 
เจอ
Bm 
  รู้ก็รู้อยู่ฟ้ายังไ
F#m 
กลอยู่ 
 
แต่คง
D 
มีสักวัน 
 
เธอจะ
Bm 
เจอ 
 
คน
D 
ที่เธออยากจะ
C#7 
เจอ 

 
* เพราะผู้ชายมีมากกว่าฝูงห
D 
มา 
 
เธอจะเสียเว
E 
ลากับคนคนนั้นทำไ
A 
ม  
 
มองออกไปให้ไ
D 
กล
 
ไปหาคนใ
E 
หม่ ยังมีคนที่ดีก
A 
ว่า   

 
** ชีวิตเป็นของเ
D 
ธอเก็บไว้ที่เ
E 
ธอ   
 
อย่า
C#m 
เอาฝากไว้กับใ
F#m 
คร  
 
ปล่อยเขาไ
D 
ป ถ้าเ
E 
ขาไม่เต็มใจจะ
F#m 
อยู่

INSTRU | F#m | D | ( 2 Times )

Bm 
  อย่าร้องไห้เลย 
 
ก็เพราะว่ามันไม่
F#m 
มีประโยชน์  
Bm 
  ร้องไห้ไป ก็คงไม่มีใครเขา
F#m 
มาขอโทษ
Bm 
  จงอดทนไว้ 
 
เพราะความอดทนนั้น
F#m 
มีประโยชน์
 
จงอดทน
D 
ไว้ จงอดทน
Bm 
ไว้  จงอดทน
C#7 
ไว้ 
 
 

( *, ** )

INSTRU | F#m | Bm A | F#m | Bm A |
INSTRU | D | A | Bm | C# | C#7 |

( *, **, *, ** )

 
ปล่อยเขา
D 
ไป ถ้าเ
E 
ขาไม่เต็มใจจะ
F#m 
อยู่   
 
ปล่อยเขา
D 
ไป ถ้าเ
E 
ขาไม่เต็มใจจะ
F#m 
อยู่

เนื้อเพลง
ฟ้ามันไกล แต่ก็ใจยังอยากจะเจอ
สิ่งที่สูงค่าสิ่งที่ล้ำค่า
ต้องทนไป ในเมื่อใจอยากจะเจอ        

ก็ต้องทนไป ก็สิ่งที่เธอหวังมันไม่สูงไป
คงมีสักวัน สิ่งที่เธอลำบากมานาน 
เธอจะเจอคนที่เธออยากจะเจอ
รู้ก็รู้อยู่ฟ้ายังไกลอยู่ 
แต่คงมีสักวัน 
เธอจะเจอ คนที่เธออยากจะเจอ 

* เพราะผู้ชายมีมากกว่าฝูงหมา 
เธอจะเสียเวลากับคนคนนั้นทำไม  
มองออกไปให้ไกล
ไปหาคนใหม่ ยังมีคนที่ดีกว่า   

** ชีวิตเป็นของเธอเก็บไว้ที่เธอ   
อย่าเอาฝากไว้กับใคร  
ปล่อยเขาไป ถ้าเขาไม่เต็มใจจะอยู่

( ดนตรี )

 อย่าร้องไห้เลย 
ก็เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์  
ร้องไห้ไป ก็คงไม่มีใครเขามาขอโทษ
 จงอดทนไว้ เพราะความอดทนนั้นมีประโยชน์
จงอดทนไว้ จงอดทนไว้  จงอดทนไว้  

( *, ** )

( ดนตรี )

( *, **, *, ** )

ปล่อยเขาไป ถ้าเขาไม่เต็มใจจะอยู่   
ปล่อยเขาไป ถ้าเขาไม่เต็มใจจะอยู่
เพลง : มากกว่าฝูงมหมา
ศิลปิน : วงกางเกง
อัลบั้ม : กางเกงตัวที่4
Digital Download กด *4922 95
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend