หน้าแรก » วงกางเกง » คอร์ดเพลง มากกว่าฝูงหมา – วงกางเกง

คอร์ดเพลง มากกว่าฝูงหมา – วงกางเกง

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง มากกว่าฝูงหมา
วงกางเกง

INTRO | F#m | D | ( 2 Times )

 
ฟ้ามันไ
F#m 
กล 
 
แต่ก็
ใจยังอยากจะเจอ
 
สิ่งท
ี่สูงค่าสิ่งที่
ล้ำค่า
 
ต้อง
ทนไป 
 
ในเมื่อ
C# 
ใจอยากจะ
F#m 
เจอ        

 
ก็ต้องทน
F#m 
ไป 
 
ก็สิ่งที่เ
ธอหวังมันไม่สูงไป
 
คงมี
สักวัน 
 
สิ่งที่เ
ธอลำบากมานาน 
 
เธอจ
ะเจอ 
 
คน
C#m 
ที่เธออยากจะ
F#m 
เจอ
Bm 
  รู้ก็รู้อยู่ฟ้ายังไ
F#m 
กลอยู่ 
 
แต่คง
มีสักวัน 
 
เธอจะ
Bm 
เจอ 
 
คน
ที่เธออยากจะ
C#7 
เจอ 

 
* เพราะผู้ชายมีมากกว่าฝูงห
มา 
 
เธอจะเสียเว
ลากับคนคนนั้นทำไ
ม  
 
มองออกไปให้ไ
กล
 
ไปหาคนใ
หม่ ยังมีคนที่ดีก
ว่า   

 
** ชีวิตเป็นของเ
ธอเก็บไว้ที่เ
ธอ   
 
อย่า
C#m 
เอาฝากไว้กับใ
F#m 
คร  
 
ปล่อยเขาไ
ป ถ้าเ
ขาไม่เต็มใจจะ
F#m 
อยู่

INSTRU | F#m | D | ( 2 Times )

Bm 
  อย่าร้องไห้เลย 
 
ก็เพราะว่ามันไม่
F#m 
มีประโยชน์  
Bm 
  ร้องไห้ไป ก็คงไม่มีใครเขา
F#m 
มาขอโทษ
Bm 
  จงอดทนไว้ 
 
เพราะความอดทนนั้น
F#m 
มีประโยชน์
 
จงอดทน
ไว้ จงอดทน
Bm 
ไว้  จงอดทน
C#7 
ไว้ 
 
 

( *, ** )

INSTRU | F#m | Bm A | F#m | Bm A |
INSTRU | D | A | Bm | C# | C#7 |

( *, **, *, ** )

 
ปล่อยเขา
ไป ถ้าเ
ขาไม่เต็มใจจะ
F#m 
อยู่   
 
ปล่อยเขา
ไป ถ้าเ
ขาไม่เต็มใจจะ
F#m 
อยู่

เนื้อเพลง
ฟ้ามันไกล แต่ก็ใจยังอยากจะเจอ
สิ่งที่สูงค่าสิ่งที่ล้ำค่า
ต้องทนไป ในเมื่อใจอยากจะเจอ        

ก็ต้องทนไป ก็สิ่งที่เธอหวังมันไม่สูงไป
คงมีสักวัน สิ่งที่เธอลำบากมานาน 
เธอจะเจอคนที่เธออยากจะเจอ
รู้ก็รู้อยู่ฟ้ายังไกลอยู่ 
แต่คงมีสักวัน 
เธอจะเจอ คนที่เธออยากจะเจอ 

* เพราะผู้ชายมีมากกว่าฝูงหมา 
เธอจะเสียเวลากับคนคนนั้นทำไม  
มองออกไปให้ไกล
ไปหาคนใหม่ ยังมีคนที่ดีกว่า   

** ชีวิตเป็นของเธอเก็บไว้ที่เธอ   
อย่าเอาฝากไว้กับใคร  
ปล่อยเขาไป ถ้าเขาไม่เต็มใจจะอยู่

( ดนตรี )

 อย่าร้องไห้เลย 
ก็เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์  
ร้องไห้ไป ก็คงไม่มีใครเขามาขอโทษ
 จงอดทนไว้ เพราะความอดทนนั้นมีประโยชน์
จงอดทนไว้ จงอดทนไว้  จงอดทนไว้  

( *, ** )

( ดนตรี )

( *, **, *, ** )

ปล่อยเขาไป ถ้าเขาไม่เต็มใจจะอยู่   
ปล่อยเขาไป ถ้าเขาไม่เต็มใจจะอยู่
เพลง : มากกว่าฝูงมหมา
ศิลปิน : วงกางเกง
อัลบั้ม : กางเกงตัวที่4
Digital Download กด *4922 95

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา