คอร์ดเพลง รักเจ้าเอย – แต้ ศิลา

  
Text   

คอร์ดเพลง รักเจ้าเอย แต้ ศิลา

แต้ ศิลา

คอร์ดเพลง รักเจ้าเอย

ศิลปิน : แต้ ศิลา

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง รักเจ้าเอย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

รักเจ้าเอย - แต้ ศิลา
คอร์ด

INTRO | G A | F#m  Bm | G A | D | D |

 
ความรัก
Em 
.. 
 
เจ้าเอย
Bm 
..
 
ใยหนอ
จึงไม่เข้าใจเ
ลยซักอย่าง
 
เหตุใดค
นที่เรารัก
 เขาจึง
F#m 
ไม่รักเรา
Bm 
 
แล้วทำ
Em 
ไม 
 
เรายัง
รักเขาอยู่

 
ผิด
มากไหม 
 
ที่ทำอะไรไ
Em 
ม่เคยเข้าตา
 
เธอ
ก็หาว่า
ฉันไม่ดี
 
รู้ตั
วอยู่แล้ว 
 
ว่าเป็น
Em 
คนแบบนี้
 
ไม่มีอ
ะไรให้เธอ
สนใจ

 
* ทำ
ดีแค่ไหน
ไม่เคย
F#m 
จะเห็นค่า
Bm 
 
สุดท้าย
Em 
อะไรอะไร
ก็เป็นเขา
 
ถึง
เขาจะร้าย
 ยังไงเ
F#m 
ธอก็เอา
Bm 
 
ยังพร้อม
Em 
 ยอมอภัย
ให้ทุกอย่าง

 
** ใจ..
Em 
 เอ๋ยหนอ
Bm 
ใจ
 
สับสน
จนฉันแทบตาม
ไม่ทัน
 
ทั้งรู้เ
ขาไม่รัก
 ก็ยัง
F#m 
จะเพ้อฝัน
Bm 
 
นี่เรา
Em 
มันเป็น
อะไร

INSTRU | D | Em | G A | D | ( 2 Times )

( * ) ( ** )

 
ความรัก
Em 
.. 
 
เจ้าเอย
Bm 
..
 
ใยหนอ
จึงไม่เข้าใจเ
ลยซักอย่าง
 
เหตุใดค
นที่เรารัก
เขาจึง
F#m 
ไม่รักเรา
Bm 
 
แล้วทำ
Em 
ไม 
 
เรายัง
รักเขาอยู่

( * )

 
ทั้งรู้เ
ขาไม่รัก
 ก็ยัง
F#m 
จะเพ้อฝัน
Bm 
 
นี่เรา
Em 
มันเป็น
อะไร

OUTRO | Em | Bm | G A | D |
OUTRO | G A | F#m  Bm | Em A | D |
OUTRO ( 2 Times )

เนื้อเพลง
ความรัก.. เจ้าเอย..
ใยหนอจึงไม่เข้าใจเลยซักอย่าง
เหตุใดคนที่เรารัก เขาจึงไม่รักเรา
แล้วทำไม เรายังรักเขาอยู่
ผิดมากไหม ที่ทำอะไรไม่เคยเข้าตา
เธอก็หาว่าฉันไม่ดี
รู้ตัวอยู่แล้ว ว่าเป็นคนแบบนี้
ไม่มีอะไรให้เธอสนใจ

* ทำดีแค่ไหนไม่เคยจะเห็นค่า
สุดท้ายอะไรอะไรก็เป็นเขา
ถึงเขาจะร้าย ยังไงเธอก็เอา
ยังพร้อม ยอมอภัยให้ทุกอย่าง

** ใจ.. เอ๋ยหนอใจ
สับสนจนฉันแทบตามไม่ทัน
ทั้งรู้เขาไม่รัก ก็ยังจะเพ้อฝัน
นี่เรามันเป็นอะไร

( ดนตรี )

( * ) ( ** )

ความรัก.. เจ้าเอย..
ใยหนอจึงไม่เข้าใจเลยซักอย่าง
เหตุใดคนที่เรารักเขาจึงไม่รักเรา
แล้วทำไม เรายังรักเขาอยู่

( * )

ทั้งรู้เขาไม่รัก ก็ยังจะเพ้อฝัน
นี่เรามันเป็นอะไร
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : รักเจ้าเอย – แต้ ศิลา
คำร้อง/ทำนอง : ศิลา สมนาค
เรียบเรียง : เจษฎา กงจักร์ (ปอง ฟีดแบค)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend