คอร์ดเพลง ดีกรีลบความจำ มาย ตะวันแดง

  
Text   
คอร์ดเพลง ดีกรีลบความจำ ศิลปิน มาย ตะวันแดง คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A |

 
กะมีเเต่ดี
D 
กรีที่ส่อยลบความ
A 
จำ
 
บ่ต้องคิดฮอด
Bm 
เขา 
 
ยามเหงาแค่
F#m 
ชั่วคราว
 
เป็น
G 
หมู่ยามเพ้อ 
 
เป็น
F#m 
เพื่อนยามส่าง
 
เป็น
Em 
ที่ระบายหั
A 
วใจ

INSTRU | D | A | Bm | F#m |
INSTRU | G | F#m | Em | A | A |

 
เป็นบัก
D 
โง่ 
 
ยอมใจให้
F#m 
เขาตั๋ว
 
เป็นบัก
Bm 
ซั่ว 
 
มอบใจให้
F#m 
เขาหลอก
 
ทำ
G 
ถ่าบ่ฮู้ 
 
หู
F#m 
หนวกตาบอด
 
กะ
Em 
ย้อนว่ามันเจ้าฮักห
A 
ลาย

 
เเล้วเป็นห
D 
ยัง 
 
เจ้าคือมา
F#m 
ถิ่มกัน
 
ให้ความสัม
Bm 
พันธุ์สองเฮาต้อง
F#m 
จบลง
 
ผู้เ
G 
จ็บคืออ้าย 
 
หลีก
F#m 
หนีบ่ม้ม
 
ยัง
Em 
จมอยู่กับหม่องเ
A 
ก่า

 
จำได้
Em 
บ่ว่ามื้อที่เจ้าบอกฮัก
Bm 
อ้าย
 
ฮักอ้ายห
G 
ลายบ่จางว่า
D 
ซั่นว่า
 
เเล้วเป็น
Em 
หยังมื้อนี้เจ้า
Bm 
บ่หัวซา
 
ถิ่มอ้
G 
ายคือหมา 
 
บ่มีเ
A 
จ้าของ

 
กะมีเเต่ดี
D 
กรีที่ส่อยลบความ
A 
จำ
 
บ่ต้องคิดฮอด
Bm 
เขา 
 
ยามเหงาแค่
F#m 
ชั่วคราว
 
เป็น
G 
หมู่ยามเพ้อ 
 
เป็นเ
F#m 
พื่อนยามส่าง
 
เป็น
Em 
ที่ระบายหัว
A 
ใจ
 
ขาดเหล้ากะบ่
D 
ได้ 
 
ขาดใจยังพอ
A 
ว่า
 
ให้มันตายโล
Bm 
ดสา 
 
ถ่ายังคิด
F#m 
ฮอดเขา
 
เเนมเ
G 
บิ่งอีเกิ้ง 
 
อ่วย
F#m 
ขึ้นทางเก่า
 
คือ
Em 
จั่งกับใจของเ
A 
ฮา 
 
ยังลืมเขา
D 
บ่ได้ 
 
 
A 

INSTRU | D | F#m | Bm | F#m |
INSTRU | G | F#m | Em | A | A |

 
จำได้
Em 
บ่ว่ามื้อที่เจ้าบอกฮัก
Bm 
อ้าย
 
ฮักอ้ายห
G 
ลายบ่จางว่า
D 
ซั่นว่า
 
เเล้วเป็น
Em 
หยังมื้อนี้เจ้า
Bm 
บ่หัวซา
 
ถิ่มอ้
G 
ายคือหมา 
 
บ่มีเ
A 
จ้าของ

 
กะมีเเต่ดี
D 
กรีที่ส่อยลบความ
A 
จำ
 
บ่ต้องคิดฮอด
Bm 
เขา 
 
ยามเหงาแค่
F#m 
ชั่วคราว
 
เป็น
G 
หมู่ยามเพ้อ 
 
เป็นเ
F#m 
พื่อนยามส่าง
 
เป็น
Em 
ที่ระบายหัว
A 
ใจ
 
ขาดเหล้ากะบ่
D 
ได้ 
 
ขาดใจยังพอ
A 
ว่า
 
ให้มันตายโล
Bm 
ดสา 
 
ถ่ายังคิด
F#m 
ฮอดเขา
 
เเนมเ
G 
บิ่งอีเกิ้ง 
 
อ่วย
F#m 
ขึ้นทางเก่า
 
คือ
Em 
จั่งกับใจของเ
A 
ฮา

 
กะมีเเต่ดี
D 
กรีที่ส่อยลบความ
A 
จำ
 
บ่ต้องคิดฮอด
Bm 
เขา 
 
ยามเหงาแค่
F#m 
ชั่วคราว
 
เป็น
G 
หมู่ยามเพ้อ 
 
เป็นเ
F#m 
พื่อนยามส่าง
 
เป็น
Em 
ที่ระบายหัว
A 
ใจ
 
ขาดเหล้ากะบ่
D 
ได้ 
 
ขาดใจยังพอ
A 
ว่า
 
ให้มันตายโล
Bm 
ดสา 
 
ถ่ายังคิด
F#m 
ฮอดเขา
 
เเนมเ
G 
บิ่งอีเกิ้ง 
 
อ่วย
F#m 
ขึ้นทางเก่า
 
คือ
Em 
จั่งกับใจของเ
A 
ฮา 
 
ยังลืมเขา
D 
บ่ได้

 
เเนมเ
G 
บิ่งอีเกิ้ง 
 
อ่วย
F#m 
ขึ้นทางเก่า
 
คือ
Em 
จั่งกับใจของเ
A 
ฮา.. 
 
ยังลืมเขาบ่ได้..

OUTRO | D | F#m | Bm | F#m |
OUTRO | G | F#m | Em | A | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ดีกรีลบความจำ


กะมีเเต่ดีกรีที่ส่อยลบความจำ
บ่ต้องคิดฮอดเขา ยามเหงาแค่ชั่วคราว
เป็นหมู่ยามเพ้อ เป็นเพื่อนยามส่าง
เป็นที่ระบายหัวใจ

( ดนตรี )

เป็นบักโง่ ยอมใจให้เขาตั๋ว
เป็นบักซั่ว มอบใจให้เขาหลอก
ทำถ่าบ่ฮู้ หูหนวกตาบอด
กะย้อนว่ามันเจ้าฮักหลาย

เเล้วเป็นหยัง เจ้าคือมาถิ่มกัน
ให้ความสัมพันธุ์สองเฮาต้องจบลง
ผู้เจ็บคืออ้าย หลีกหนีบ่ม้ม
ยังจมอยู่กับหม่องเก่า

จำได้บ่ว่ามื้อที่เจ้าบอกฮักอ้าย
ฮักอ้ายหลายบ่จางว่าซั่นว่า
เเล้วเป็นหยังมื้อนี้เจ้าบ่หัวซา
ถิ่มอ้ายคือหมา บ่มีเจ้าของ

กะมีเเต่ดีกรีที่ส่อยลบความจำ
บ่ต้องคิดฮอดเขา ยามเหงาแค่ชั่วคราว
เป็นหมู่ยามเพ้อ เป็นเพื่อนยามส่าง
เป็นที่ระบายหัวใจ
ขาดเหล้ากะบ่ได้ ขาดใจยังพอว่า
ให้มันตายโลดสา ถ่ายังคิดฮอดเขา
เเนมเบิ่งอีเกิ้ง อ่วยขึ้นทางเก่า
คือจั่งกับใจของเฮา ยังลืมเขาบ่ได้

( ดนตรี )

จำได้บ่ว่ามื้อที่เจ้าบอกฮักอ้าย
ฮักอ้ายหลายบ่จางว่าซั่นว่า
เเล้วเป็นหยังมื้อนี้เจ้าบ่หัวซา
ถิ่มอ้ายคือหมา บ่มีเจ้าของ

กะมีเเต่ดีกรีที่ส่อยลบความจำ
บ่ต้องคิดฮอดเขา ยามเหงาแค่ชั่วคราว
เป็นหมู่ยามเพ้อ เป็นเพื่อนยามส่าง
เป็นที่ระบายหัวใจ
ขาดเหล้ากะบ่ได้ ขาดใจยังพอว่า
ให้มันตายโลดสา ถ่ายังคิดฮอดเขา
เเนมเบิ่งอีเกิ้ง อ่วยขึ้นทางเก่า
คือจั่งกับใจของเฮา

กะมีเเต่ดีกรีที่ส่อยลบความจำ
บ่ต้องคิดฮอดเขา ยามเหงาแค่ชั่วคราว
เป็นหมู่ยามเพ้อ เป็นเพื่อนยามส่าง
เป็นที่ระบายหัวใจ
ขาดเหล้ากะบ่ได้ ขาดใจยังพอว่า
ให้มันตายโลดสา ถ่ายังคิดฮอดเขา
เเนมเบิ่งอีเกิ้ง อ่วยขึ้นทางเก่า
คือจั่งกับใจของเฮา ยังลืมเขาบ่ได้

เเนมเบิ่งอีเกิ้ง อ่วยขึ้นทางเก่า
คือจั่งกับใจของเฮา ยังลืมเขาบ่ได้

มิวสิควิดีโอ ดีกรีลบความจำ มาย ตะวันแดง

เพลง : ดีกรีลบความจำ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ดิว ธนะชัย
เรียบเรียง : อั๋น หมาหลง
ติดต่องานศิลปิน : อิสานตะวันแดง เรคคอร์ด
คอร์ดเพลง ดีกรีลบความจำ มาย ตะวันแดง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend