คอร์ดเพลง เรากลับมาเป็นเหมือนเดิม The BESTS feat. SARAN

  
Text   


INTRO | A | Amaj7 | Bm | D |

A 
  ทำไมสายตาเย็
Amaj7 
นชา.. 
 
เวลาที่เราเจอกัน
Bm 
  ทำไมต้องทำอะไรอย่าง
D 
นั้น 
 
ไม่เข้าใ
E 

C#m 
  เธอลืมไปแล้วหรือไง 
 
เหตุก
F# 
ารณ์ครั้งนั้น
 
  ภาพใ
Bm 
นวันวาน..ที่ดีต่อ
E 
กัน

 
หากวัน
C#m 
นั้น..ฉัน
F#m 
ทำอะไร.. 
 
 
Bm 
ที่ไม่ดี 
 
ที่ผิ
E 
ดไป
 
อยากจ
C#m 
ะขอ..ให้
F#m 
ลืมมันไป 
 
ได้ไ
Bm 
หม 
 
กลับมารั
E 
กกัน..

 
เรากลับมาเป็นเหมือนเ
D 
ดิม..ได้ไห
E 
มเธอ
 
ยังรอเธอเ
C#m 
สมอ 
 
ทุกครั้งที่
F#m 
หายใจ
 
ไม่อยากมีชี
D 
วิต..อ้างว้างอีก
C#m 
ต่อไป
 
ก็มันทนไม่ไ
Bm 
หวจริง ๆ เพราะ
E 
หัวใจ..รักแค่เ
A 
ธอ.. 
 
 
E 

 
และก็หลังจาก
A 
นี่ผมเองก็คงต้อง..
 
ทำอะไรไม่ได้นอกจากมานั่งชนบ้อง
 
 
ผมนะนั่ง
Amaj7 
พร่ำ นั่งเพ้อบนห้อง
 
ใช่ความสุขที่เหลือที่มีมาสาธยายในวงท่อม
 
 
กับเพื่อน
C#m 
กับฝูง ah ความรู้สึกของเธอดับศูนย์
 
แต่ว่าผมกำลังจะพยายามสร้างใ
D 
หม่
 
ให้ความรู้สึกมันไม่ต้องหายสาบ
E 
สูญ

 
ผมแค่อยากให้เรากลับมาเป็นเหมือน
C#m 
เดิม
 
อยากให้ผู้หญิงทุกคนนะเป็นเหมือนเทอ
 
 
ผมแค่คิดถึงเธอเหลือเ
F# 
กิน
 
ผมแค่คิดถึงเธอเหลือเกิน
 
 
แต่ไม่เหมือน
Bm 
เดิม 
 
อันนั้นก็รู้
 
เธอเองก็
E 
รู้ ผมเองก็รู้ ใคร ๆ ก็รู้
 
เราไม่มีทางจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม
 

 
หากวัน
C#m 
นั้น..ฉัน
F#m 
ทำอะไร.. 
 
 
Bm 
ที่ไม่ดี 
 
ที่ผิ
E 
ดไป
 
อยากจ
C#m 
ะขอ..ให้
F#m 
ลืมมันไป 
 
ได้ไ
Bm 
หม 
 
กลับมารั
E 
กกัน..

 
เรากลับมาเป็นเหมือนเ
D 
ดิม..ได้ไห
E 
มเธอ
 
ยังรอเธอเ
C#m 
สมอ 
 
ทุกครั้งที่
F#m 
หายใจ
 
ไม่อยากมีชี
D 
วิต..อ้างว้างอีก
C#m 
ต่อไป
 
ก็มันทนไม่ไ
Bm 
หวจริง ๆ เพราะ
E 
หัวใจ..รักแค่เ
A 
ธอ.. 
 
 
E 


ทำไมสายตาเย็นชา.. เวลาที่เราเจอกัน
ทำไมต้องทำอะไรอย่างนั้น ไม่เข้าใจ

เธอลืมไปแล้วหรือไง เหตุการณ์ครั้งนั้น
ภาพในวันวาน..ที่ดีต่อกัน

หากวันนั้น..ฉันทำอะไร.. ที่ไม่ดี ที่ผิดไป
อยากจะขอ..ให้ลืมมันไป ได้ไหม กลับมารักกัน..

เรากลับมาเป็นเหมือนเดิม..ได้ไหมเธอ
ยังรอเธอเสมอ ทุกครั้งที่หายใจ
ไม่อยากมีชีวิต..อ้างว้างอีกต่อไป
ก็มันทนไม่ไหวจริง ๆ เพราะหัวใจ..รักแค่เธอ..

และก็หลังจากนี่ผมเองก็คงต้อง..
ทำอะไรไม่ได้นอกจากมานั่งชนบ้อง
ผมนะนั่งพร่ำ นั่งเพ้อบนห้อง
ใช่ความสุขที่เหลือที่มีมาสาธยายในวงท่อม
กับเพื่อนกับฝูง h ความรู้สึกของเธอดับศูนย์
แต่ว่าผมกำลังจะพยายามสร้างใหม่
ให้ความรู้สึกมันไม่ต้องหายสาบสูญ

ผมแค่อยากให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิม
อยากให้ผู้หญิงทุกคนนะเป็นเหมือนเทอ
ผมแค่คิดถึงเธอเหลือเกิน
ผมแค่คิดถึงเธอเหลือเกิน
แต่ไม่เหมือนเดิม อันนั้นก็รู้
เธอเองก็รู้ ผมเองก็รู้ ใคร ๆ ก็รู้
เราไม่มีทางจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม

หากวันนั้น..ฉันทำอะไร.. ที่ไม่ดี ที่ผิดไป
อยากจะขอ..ให้ลืมมันไป ได้ไหม กลับมารักกัน..

เรากลับมาเป็นเหมือนเดิม..ได้ไหมเธอ
ยังรอเธอเสมอ ทุกครั้งที่หายใจ
ไม่อยากมีชีวิต..อ้างว้างอีกต่อไป
ก็มันทนไม่ไหวจริง ๆ เพราะหัวใจ..รักแค่เธอ..

มิวสิควิดีโอ เรากลับมาเป็นเหมือนเดิม The BESTS feat. SARAN

เพลง : เรากลับมาเป็นเหมือนเดิม
ศิลปิน : The BESTS feat. SARAN
เรียบเรียง : SLOWVXNZ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend