คอร์ดเพลง เพื่อนกันไม่เลิกกัน bamm

  
Text   
คอร์ดเพลง เพื่อนกันไม่เลิกกัน (Close Friend) ศิลปิน bamm คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Dmaj7 Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Dmaj7 | F#7 |
INTRO | Gmaj7 | Bb A |

 
เป็นเพื่อนกันมัน
Dmaj7 
ดีแล้ว
 
เพื่อนที่คุย
Bm7 
ทุกวัน 
 
เพื่อนคนที่
G 
สำคัญ
 
มีเธอ
F#m 
ข้างกันในทุก
Em 
ครั้ง 
 
 
A 

 
ต้องเก็บอาการ
Dmaj7 
เอาไว้
 
ทุกครั้งที่ใ
Bm7 
กล้กัน 
 
ที่เห็นเธอแล้วใ
G 
จสั่น
 
เราเป็น
F#m 
เพื่อนกัน 
 
จำเอา
Em 
ไว้ 
 
 
A 

 
ก็ในทุก
Bm 
ครั้ง 
 
เธอบอ
F#m 
กฉัน
 
เป็นเพื่อ
Em 
นกันต้องพูดได้ทุกอ
B7 
ย่าง
 
แต่มี
Em 
เรื่องหนึ่งในใจ 
 
ที่ไม่กล้าพูดมันไป
A 
ฉันไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

 
ก็เรามัน
Dmaj7 
เพื่อนกันไม่ต้อง
F#7 
เลิกกัน
 
อยู่แบ
Bm 
บนี้มันก็ดีตั้งเท่
Am 
าไร 
 
 
D7 
 
ถ้าฉันเ
G 
สียเธอไป 
 
จะต้อง
F#m 
ทำยังไง
 
ต้อง
Em 
เก็บไว้ 
 
ไม่พูดมันออก
A 
ไป

 
ก็เรามัน
Dmaj7 
เพื่อนกันไม่ต้อง
F#7 
เลิกกัน
 
ใกล้แค่
Bm 
นี้มันก็ดีมากแค่ไ
Am 
หน 
 
 
D7 
 
คำต้องห้
G 
ามที่ค้าง
F#m 
ในใจ 
 
ไม่ต้อง
Em 
ข้ามเส้นไปดีก
A 
ว่า
 
ไม่
D 
คุ้มเลย

 
ต้องอดทนมัน
Dmaj7 
เอาไว้
 
ถ้าเธอนั้น
Bm7 
มีใคร
 
เพื่อนกันต้องเ
G 
ข้าใจ
 
เพื่อนกันไ
F#m 
ม่มีสิทธิ์จะ
Em 
หึง 
 
 
A 

 
ก็ในทุก
Bm 
ครั้ง 
 
เธอบอ
F#m 
กฉัน
 
เป็นเพื่อ
Em 
นกันต้องพูดได้ทุกอ
B7 
ย่าง
 
แต่มี
Em 
เรื่องหนึ่งในใจ 
 
ที่ไม่กล้าพูดมันไป
A 
ฉันไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

 
ก็เรามัน
Dmaj7 
เพื่อนกันไม่ต้อง
F#7 
เลิกกัน
 
อยู่แบ
Bm 
บนี้มันก็ดีตั้งเท่
Am 
าไร 
 
 
D7 
 
ถ้าฉันเ
G 
สียเธอไป 
 
จะต้อง
F#m 
ทำยังไง
 
ต้อง
Em 
เก็บไว้ 
 
ไม่พูดมันออก
A 
ไป

 
ก็เรามัน
Dmaj7 
เพื่อนกันไม่ต้อง
F#7 
เลิกกัน
 
ใกล้แค่
Bm 
นี้มันก็ดีมากแค่ไ
Am 
หน 
 
 
D7 
 
คำต้องห้
G 
ามที่ค้าง
F#m 
ในใจ 
 
ไม่ต้อง
Em 
ข้ามเส้นไปดีก
A 
ว่า
 
ไม่
D 
คุ้มเลย 
 
 
D7 

G 
เห็นเธอสงสัย 
 
เธออยาก
Gm 
รู้มากใช่ไหม
 
เรื่องที่
F#m 
ฉันยังเก็บมันเอ
Bm 
าไว้
 
ถ้าฉัน
Em 
พูดมันออกไป 
 
เธอจะรับมันได้ไหม
 
เพื่อน
A 
รัก

 
ก็เรามัน
Dmaj7 
เพื่อนกันไม่ต้อง
F#7 
เลิกกัน
 
อยู่แบ
Bm 
บนี้มันก็ดีตั้งเท่
Am 
าไร 
 
 
D7 
 
ถ้าฉันเ
G 
สียเธอไป 
 
จะต้อง
F#m 
ทำยังไง
 
ต้อง
Em 
เก็บไว้ 
 
ไม่พูดมันออก
A 
ไป

 
ก็เรามัน
Dmaj7 
เพื่อนกันไม่ต้อง
F#7 
เลิกกัน
 
ใกล้แค่
Bm 
นี้มันก็ดีมากแค่ไ
Am 
หน 
 
 
D7 
 
คำต้องห้
G 
ามที่ค้าง
F#m 
ในใจ 
 
ไม่ต้อง
Em 
ข้ามเส้นไปดีก
A 
ว่า
 
ไม่
 
คุ้มเลย..

OUTRO | Dmaj7 | F#7 |
OUTRO | Gmaj7 | Bb A | Dmaj7 |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เพื่อนกันไม่เลิกกัน


เป็นเพื่อนกันมันดีแล้ว
เพื่อนที่คุยทุกวัน
เพื่อนคนที่สำคัญ
มีเธอข้างกันในทุกครั้ง

ต้องเก็บอาการเอาไว้
ทุกครั้งที่ใกล้กัน
ที่เห็นเธอแล้วใจสั่น
เราเป็นเพื่อนกัน จำเอาไว้

ก็ในทุกครั้งเธอบอกฉัน
เป็นเพื่อนกันต้องพูดได้ทุกอย่าง
แต่มีเรื่องหนึ่งในใจ
ที่ไม่กล้าพูดมันไป
ฉันไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ก็เรามันเพื่อนกันไม่ต้องเลิกกัน
อยู่แบบนี้มันก็ดีตั้งเท่าไร
ถ้าฉันเสียเธอไป จะต้องทำยังไง
ต้องเก็บไว้ ไม่พูดมันออกไป

ก็เรามันเพื่อนกันไม่ต้องเลิกกัน
ใกล้แค่นี้มันก็ดีมากแค่ไหน
คำต้องห้ามที่ค้างในใจ
ไม่ต้องข้ามเส้นไปดีกว่า
ไม่คุ้มเลย

ต้องอดทนมันเอาไว้
ถ้าเธอนั้นมีใคร

เพื่อนกันต้องเข้าใจ
เพื่อนกันไม่มีสิทธิ์จะหึง

ก็ในทุกครั้งเธอบอกฉัน
เป็นเพื่อนกันต้องพูดได้ทุกอย่าง
แต่มีเรื่องหนึ่งในใจ
ที่ไม่กล้าพูดมันไป
ฉันไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ก็เรามันเพื่อนกันไม่ต้องเลิกกัน
อยู่แบบนี้มันก็ดีตั้งเท่าไร
ถ้าฉันเสียเธอไป จะต้องทำยังไง
ต้องเก็บไว้ ไม่พูดมันออกไป

ก็เรามันเพื่อนกันไม่ต้องเลิกกัน
ใกล้แค่นี้มันก็ดีมากแค่ไหน
คำต้องห้ามที่ค้างในใจ
ไม่ต้องข้ามเส้นไปดีกว่า
ไม่คุ้มเลย

เห็นเธอสงสัย
เธออยากรู้มากใช่ไหม
เรื่องที่ฉันยังเก็บมันเอาไว้
ถ้าฉันพูดมันออกไป
เธอจะรับมันได้ไหม
เพื่อนรัก

ก็เรามันเพื่อนกันไม่ต้องเลิกกัน
อยู่แบบนี้มันก็ดีตั้งเท่าไร
ถ้าฉันเสียเธอไป จะต้องทำยังไง
ต้องเก็บไว้ ไม่พูดมันออกไป

ก็เรามันเพื่อนกันไม่ต้องเลิกกัน
ใกล้แค่นี้มันก็ดีมากแค่ไหน
คำต้องห้ามที่ค้างในใจ
ไม่ต้องข้ามเส้นไปดีกว่า
ไม่คุ้มเลย

มิวสิควิดีโอ เพื่อนกันไม่เลิกกัน bamm

เพลง : เพื่อนกันไม่เลิกกัน (คอร์ด)
ศิลปิน : bamm
Author : MUKU, พัด Vorapat
Composer : Nita Chavalit, พัด Vorapat
Arranger : Mick Petchpoom
คอร์ดเพลง เพื่อนกันไม่เลิกกัน bamm
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend