คอร์ดเพลง ปลดฟิลเตอร์ NOAH

  
Text   
คอร์ดเพลง ปลดฟิลเตอร์ ศิลปิน NOAH คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
ปลดฟิวเตอร์เถอะ
Bm 
ครับ
 
เพราะว่าเ
E 
ธอนั้นสวยอยู่
C#m 
แล้ว
 
เพราะว่า
F#m 
เธอน่ารักที่
Bm 
สุด
 
ไม่จำเ
E 
ป็นต้องแต่งอะ
A 
ไรให้มันมาก
F#7 
มาย
 
ชอบเธอ
D 
นะ 
 
ลองมั่น
Dm 
ใจตัวเอง
C#m 
ดูนะ
 
ไม่ต้องเ
F#m 
หมือนใครๆ 
 
อื่น
Bm 
เขาก็พอ
 
เพราะ
E 
ฉันชอบเธอ
Amaj7 
แบบนี้

 
ก็เว
Bm 
ลาเธอคอลมาเธอก็ใ
E 
ส่ฟิวเตอร์
 
ทำให้
C#m 
ฉันมองหน้าเธอก็
F#m 
ไม่ค่อยชัด
 
อยากจะ
Bm 
เห็นหน้าเธอที่สุดแ
E 
ล้ว
 
เพราะว่าเ
A 
ธอน่ารักเกินไปแล้ว

Bm 
เธอช่วยถอดฟิวเ
E 
ตอร์จะได้ไหม
 
เพราะ
C#m 
มันทำใจฉัน
F#m 
หวันไหว 
 
 
Bm 
 
ชอบที่เ
E 
ป็นเธอที่สุดเ
A 
ลย

 
อย่าไป
Bm 
กลัวว่าไม่ส
E 
วย 
 
เดี่ยวจะ
C#m 
ไปไม่
F#m 
รอด
 
ไม่มี
Bm 
ใครคิดแบบ
E 
นั้นหรอก
A 
ที่รัก..

 
ปลดฟิวเตอร์เถอะ
Bm 
ครับ
 
เพราะว่าเ
E 
ธอนั้นสวยอยู่
C#m 
แล้ว
 
เพราะว่า
F#m 
เธอน่ารักที่
Bm 
สุด
 
ไม่จำเ
E 
ป็นต้องแต่งอะ
A 
ไรให้มันมาก
F#7 
มาย
 
ชอบเธอ
D 
นะ 
 
ลองมั่น
Dm 
ใจตัวเอง
C#m 
ดูนะ
 
ไม่ต้องเ
F#m 
หมือนใครๆ 
 
อื่น
Bm 
เขาก็พอ
 
เพราะ
E 
ฉันชอบเธอ
Amaj7 
แบบนี้

 
เอา
Bm 
จริงๆ 
 
เธอสวยอยู่
E 
แล้ว
 
ไม่ต้อง
C#m 
ทำไรให้มาก
F#m 
มาย
 
อย่ากัง
Bm 
วลไปหรอกที่
E 
รัก 
 
หากว่าเ
A 
ธอนั้นยังไม่
F#7 
ชัวร์

 
ทำยัง
Bm 
ไรให้เธอเชื่อ
E 
ฉัน 
 
หรือว่า
C#m 
เธอยังไม่
F#m 
มั่นใจ
 
บอก
Bm 
ตรงๆ 
 
เลยว่าเธอ
E 
น่ารักเกินก
A 
ว่าใครๆ 
 
 
F#7 

 
อย่าไป
Bm 
กลัวว่าไม่ส
E 
วย 
 
เดี่ยวจะ
C#m 
ไปไม่
F#m 
รอด
 
ไม่มี
Bm 
ใครคิดแบบ
E 
นั้นหรอก
A 
ที่รัก..

 
ปลดฟิวเตอร์เถอะ
Bm 
ครับ
 
เพราะว่าเ
E 
ธอนั้นสวยอยู่
C#m 
แล้ว
 
เพราะว่า
F#m 
เธอน่ารักที่
Bm 
สุด
 
ไม่จำเ
E 
ป็นต้องแต่งอะ
A 
ไรให้มันมาก
F#7 
มาย
 
ชอบเธอ
D 
นะ 
 
ลองมั่น
Dm 
ใจตัวเอง
C#m 
ดูนะ
 
ไม่ต้องเ
F#m 
หมือนใครๆ 
 
อื่น
Bm 
เขาก็พอ
 
เพราะ
E 
ฉันชอบเธอ
Amaj7 
แบบนี้

INSTRU | Bm E | C#m F#m |
INSTRU | Bm E | A F#7 |
INSTRU | D Dm | C#m F#m |
INSTRU | Bm E | Amaj7 |

 
อย่าไป
Bm 
กลัวว่าไม่ส
E 
วย 
 
เดี่ยวจะ
C#m 
ไปไม่
F#m 
รอด
 
ไม่มี
Bm 
ใครคิดแบบ
E 
นั้นหรอก
A 
ที่รัก..

 
ปลดฟิวเตอร์เถอะ
Bm 
ครับ
 
เพราะว่าเ
E 
ธอนั้นสวยอยู่
C#m 
แล้ว
 
เพราะว่า
F#m 
เธอน่ารักที่
Bm 
สุด
 
ไม่จำเ
E 
ป็นต้องแต่งอะ
A 
ไรให้มันมาก
F#7 
มาย
 
ชอบเธอ
D 
นะ 
 
ลองมั่น
Dm 
ใจตัวเอง
C#m 
ดูนะ
 
ไม่ต้องเ
F#m 
หมือนใครๆ 
 
อื่น
Bm 
เขาก็พอ..
E 
 
Amaj7 

 
ปลดฟิวเตอร์เถอะ
Bm 
ครับ
 
เพราะว่าเ
E 
ธอนั้นสวยอยู่
C#m 
แล้ว
 
เพราะว่า
F#m 
เธอน่ารักที่
Bm 
สุด
 
ไม่จำเ
E 
ป็นต้องแต่งอะ
A 
ไรให้มันมาก
F#7 
มาย
 
ชอบเธอ
D 
นะ 
 
ลองมั่น
Dm 
ใจตัวเอง
C#m 
ดูนะ
 
ไม่ต้องเ
F#m 
หมือนใครๆ 
 
อื่น
Bm 
เขาก็พอ
 
เพราะ
E 
ฉันชอบเธอ
Amaj7 
แบบนี้

OUTRO | Bm E | C#m F#m |
OUTRO | Bm E | A F#7 |
OUTRO | Bm E | C#m F#m |
OUTRO | Bm E | Amaj7 |


ปลดฟิวเตอร์เถอะครับ
เพราะว่าเธอนั้นสวยอยู่แล้ว
เพราะว่าเธอน่ารักที่สุด
ไม่จำเป็นต้องแต่งอะไรให้มันมากมาย
ชอบเธอนะ ลองมั่นใจตัวเองดูนะ
ไม่ต้องเหมือนใครๆอื่นเค้าก็พอ
เพราะฉันชอบเธอแบบนี้

ก็เวลาเธอคอลมาเทอก็ใส่ฟิวเตอร์
ทำให้ฉันมองหน้าเธอก็ไม่ค่อยชัด
อยากจะเห็นหน้าเธอที่สุดแล้ว
เพราะว่าเธอน่ารักเกินไปแล้ว
เธอช่วยถอดฟิวเตอร์จะได้มั๊ย
เพราะมันทำใจฉันหวันไหว
ชอบที่เป็นเธอที่สุดเลย

อย่าไปกลัวว่าไม่สวย เดี่ยวจะไปไม่รอด
ไม่มีใครคิดแบบนั้นหรอกที่รัก

ปลดฟิวเตอร์เถอะครับ
เพราะว่าเธอนั้นสวยอยู่แล้ว
เพราะว่าเธอน่ารักที่สุด
ไม่จำเป็นต้องแต่งอะไรให้มันมากมาย
ชอบเธอนะ ลองมั่นใจตัวเองดูนะ
ไม่ต้องเหมือนใครๆอื่นเค้าก็พอ
เพราะฉันชอบเธอแบบนี้

เอาจริงๆเธอสวยอยู่แล้ว
ไม่ต้องทำไรให้มากมาย
อย่ากังวลไปหรอกที่รัก
หากว่าเธอนั้นยังไม่ชัวร์
ทำยังไงให้เธอเชื่อฉัน
หรือว่าเธอยังไม่มั่นใจ
บอกตรงๆ เลยว่าเธอน่ารักเกินกว่าใครๆ

อย่าไปกลัวว่าไม่สวย เดี่ยวจะไปไม่รอด
ไม่มีใครคิดแบบนั้นหรอกที่รัก

ปลดฟิวเตอร์เถอะครับ
เพราะว่าเธอนั้นสวยอยู่แล้ว
เพราะว่าเธอน่ารักที่สุด
ไม่จำเป็นต้องแต่งอะไรให้มันมากมาย
ชอบเธอนะ ลองมั่นใจตัวเองดูนะ
ไม่ต้องเหมือนใครๆอื่นเค้าก็พอ
เพราะฉันชอบเธอแบบนี้

( ดนตรี )

อย่าไปกลัวว่าไม่สวย เดี่ยวจะไปไม่รอด
ไม่มีใครคิดแบบนั้นหรอกที่รัก

ปลดฟิวเตอร์เถอะครับ
เพราะว่าเธอนั้นสวยอยู่แล้ว
เพราะว่าเธอน่ารักที่สุด
ไม่จำเป็นต้องแต่งอะไรให้มันมากมาย
ชอบเธอนะ ลองมั่นใจตัวเองดูนะ
ไม่ต้องเหมือนใครๆอื่นเค้าก็พอ..

ปลดฟิวเตอร์เถอะครับ
เพราะว่าเธอนั้นสวยอยู่แล้ว
เพราะว่าเธอน่ารักที่สุด
ไม่จำเป็นต้องแต่งอะไรให้มันมากมาย
ชอบเธอนะ ลองมั่นใจตัวเองดูนะ
ไม่ต้องเหมือนใครๆอื่นเค้าก็พอ
เพราะฉันชอบเธอแบบนี้..

มิวสิควิดีโอ ปลดฟิลเตอร์ NOAH

เพลง : ปลดฟิลเตอร์ (คอร์ด)
ศิลปิน : NOAH
Written by NOAH
IG: noah3hr

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend