คอร์ดเพลง เศร้าวนวน The BESTS feat. SARAN

  
Text   
คอร์ดเพลง เศร้าวนวน ศิลปิน The BESTS feat. SARAN (สรัล) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Amaj7 Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Amaj7 | F#m E | D | E |

Amaj7 
  สายตาเธอฟ้องว่าไม่แคร์กัน
Em 
  หัวใจเธอใ
A7 
ห้เขามาแย่งมัน
D 
  ไม่ชินกับ
C#m 
การต้องอยู่ลำพัง
 
  
Bm 
หวั่นไหวทุก
E 
ที

Amaj7 
  มีความสำคัญแค่ตอนเธอเหงา
Em 
  แปปเดียวและเ
A7 
ธอก็ไปเจอเขา
D 
  ฉันเลยทำ
C#m 
ได้เพียงก็แค่เมา
 
  
Bm 
เธอจะมี
E 
ฉันไว้ทำไม

D 
  ปล่อยฉันไปทาง
C#m 
ที่ดี
 
  ฉัน
Bm 
ว่าตัดสินแบบ
E 
นี้จะดีกว่า
Amaj7 
มั้ย
D 
  มันแหลกไม่มี
C#m 
ชิ้นดี
 
  หัวใ
G 
จที่ฝากเอา
F#m 
ไว้กับเ
E 
ธอ

 
หยุดสัก
Amaj7 
ที เลิกทำแบบนี้ไ
F#m 
ด้มั้ย
 
ถ้า
E 
เธอไม่มี
D 
ใจ 
 
แล้วจะ
C#m 
รั้งทำไม
 
ในเมื่อสุด
Bm 
ท้ายเธอไปกับเ
E 
ขา
 
ไม่อยาก
Amaj7 
จะสำคัญ 
 
ตอนแค่เธอ
F#m 
เหงา
 
ปล่อยให้
E 
ฉันนั้นต้อง 
 
“เศ
D 
ร้าวน
C#m 
วน”
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายเธอพัง
C#m 
มันลง
Bm 
หัวใจคนทั้ง
E 
คน 
 
เธอทำได้ไง

INSTRU | D | C#m | Bm E |

 
เรื่องระหว่างเราส
Amaj7 
องฉันเคยนึกว่า
 
ที่ผ่านมาไม่เคยนึกพลาด
 
 
ความเป็นจริงดำ
Em 
ดิ่งลงไปลึกมาก
 
ฉันก็เลยลองเ
A7 
ปิดกล้องบันทึกภาพ
 
ที่เราเคยเรียบเ
D 
รียงถ่ายไว้ด้วยกัน
 
ท้องฟ้าหมู่
C#m 
ดาวที่สาดแสงด้วยจันทร์
 
รัตติ
Bm 
กาลที่เป็นเพียงความหลัง
 
ไม่ต้องให้ความห
E 
วัง 
 
ถ้าไม่ได้อยู่ช่วยกัน
 
และมันจะมีใคร
D 
คิด 
 
ว่าหัวใจฉันมันจะชานาน
 
งั้นรบกวนเธอช่วยเข้า
C#m 
ใจนิด
 
เธอมันยิ่งกว่าผีห่าซาตาน
 
 
ที่คอยตามหลอกหลอนฉันในจินตนา
Bm 
การ
 
และตอนนี้ก็เป็นเวลาน
E 
าน

 
ทำให้ฉันไม่สามารถรักใคร
Amaj7 
อีก
 
1234 ไม่รู้ว่ากี่อาการ
 
 
เธอเคยบอกว่าตาใครตา
D 
มัน
 
ฉัน ทำอะไรให้เธอโกรธ เรื่องเรายังคารา
C#m 
คาซัง
 
ไหล่ฉันก็มีไว้ให้เธอโอบ งั้นก็เอาเลยทำตามที่เธอโป
G 
รด
 
เพราะสุดท้ายก็เป็นฉันมันไม่ใช่เธอ
F#m 
โศก
 
จำได้มั้ยตอนที่เรายังคบ
E 
กัน
 
แต่เธอกลับโพสต์มันว่าตอนนั้นเธอโสด
 

 
หยุดสัก
Amaj7 
ที เลิกทำแบบนี้ไ
F#m 
ด้มั้ย
 
ถ้า
E 
เธอไม่มี
D 
ใจ 
 
แล้วจะ
C#m 
รั้งทำไม
 
ในเมื่อสุด
Bm 
ท้ายเธอไปกับเ
E 
ขา
 
ไม่อยาก
Amaj7 
จะสำคัญ 
 
ตอนแค่เธอ
F#m 
เหงา
 
ปล่อยให้
E 
ฉันนั้นต้อง 
 
“เศ
D 
ร้าวน
C#m 
วน”
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายเธอพัง
C#m 
มันลง
Bm 
หัวใจคนทั้ง
E 
คน 
 
เธอทำได้ไง

INSTRU | D | C#m | Bm E | E |

 
หยุดสัก
Amaj7 
ที เลิกทำแบบนี้ไ
F#m 
ด้มั้ย
 
ถ้า
Em 
เธอไม่มี
D 
ใจ 
 
แล้วจะ
C#m 
รั้งทำไม
 
ในเมื่อสุด
Bm 
ท้ายเธอไปกับเ
E 
ขา
 
ไม่อยาก
Amaj7 
จะสำคัญ 
 
ตอนแค่เธอ
F#m 
เหงา
 
ปล่อยให้
Em 
ฉันนั้นต้อง 
 
“เศ
D 
ร้าวน
C#m 
วน”
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายเธอพัง
C#m 
มันลง
Bm 
ติดอยู่ในวัง
C#m 
วน..
Bm 
หัวใจคนทั้ง
E 
คน 
 
ไม่มีชิ้น
Amaj7 
ดี

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เศร้าวนวน


สายตาเธอฟ้องว่าไม่แคร์กัน
หัวใจเธอให้เขามาแย่งมัน
ไม่ชินกับการต้องอยู่ลำพัง หวั่นไหวทุกที

มีความสำคัญแค่ตอนเธอเหงา
แปปเดียวและเธอก็ไปเจอเขา
ฉันเลยทำได้เพียงก็แค่เมา
เธอจะมีฉันไว้ทำไม
ปล่อยฉันไปทางที่ดี
ฉันว่าตัดสินแบบนี้จะดีกว่ามั้ย
มันแหลกไม่มีชิ้นดี
หัวใจที่ฝากเอาไว้กับเธอ

หยุดสักที เลิกทำแบบนี้ได้มั้ย
ถ้าเธอไม่มีใจ แล้วจะรั้งทำไม
ในเมื่อสุดท้ายเธอไปกับเขา
ไม่อยากจะสำคัญ ตอนแค่เธอเหงา
ปล่อยให้ฉันนั้นต้อง “เศร้าวนวน”
แต่สุดท้ายเธอพังมันลง
หัวใจคนทั้งคน เธอทำได้ไง

เรื่องระหว่างเราสองฉันเคยนึกว่า
ที่ผ่านมาไม่เคยนึกพลาด
ความเป็นจริงดำดิ่งลงไปลึกมาก
ฉันก็เลยลองเปิดกล้องบันทึกภาพ
ที่เราเคยเรียบเรียงถ่ายไว้ด้วยกัน
ท้องฟ้าหมู่ดาวที่สาดแสงด้วยจันทร์
รัตติกาลที่เป็นเพียงความหลัง
ไม่ต้องให้ความหวัง ถ้าไม่ได้อยู่ช่วยกัน
และมันจะมีใครคิด ว่าหัวใจฉันมันจะชานาน
งั้นรบกวนเธอช่วยเข้าใจนิด
เธอมันยิ่งกว่าผีห่าซาตาน
ที่คอยตามหลอกหลอนฉันในจินตนาการ
และตอนนี้ก็เป็นเวลานาน
ทำให้ฉันไม่สามารถรักใครอีก
1234 ไม่รู้ว่ากี่อาการ
เธอเคยบอกว่าตาใครตามัน
ฉัน ทำอะไรให้เธอโกรธ เรื่องเรายังคาราคาซัง
ไหล่ฉันก็มีไว้ให้เธอโอบ งั้นก็เอาเลยทำตามที่เธอโปรด
เพราะสุดท้ายก็เป็นฉันมันไม่ใช่เธอโศก
จำได้มั้ยตอนที่เรายังคบกัน
แต่เธอกลับโพสต์มันว่าตอนนั้นเธอโสด

หยุดสักที เลิกทำแบบนี้ได้มั้ย
ถ้าเธอไม่มีใจ แล้วจะรั้งทำไม
ในเมื่อสุดท้ายเธอไปกับเขา
ไม่อยากจะสำคัญ ตอนแค่เธอเหงา
ปล่อยให้ฉันนั้นต้อง “เศร้าวนวน”
แต่สุดท้ายเธอพังมันลง
หัวใจคนทั้งคน เธอทำได้ไง

หยุดสักที เลิกทำแบบนี้ได้มั้ย
ถ้าเธอไม่มีใจ แล้วจะรั้งทำไม
ในเมื่อสุดท้ายเธอไปกับเขา
ไม่อยากจะสำคัญ ตอนแค่เธอเหงา
ปล่อยให้ฉันนั้นต้อง “เศร้าวนวน”
แต่สุดท้ายเธอพังมันลง
ติดอยู่ในวังวน หัวใจคนทั้งคน ไม่มีชิ้นดี

มิวสิควิดีโอ เศร้าวนวน The BESTS feat. SARAN

เพลง : เศร้าวนวน (คอร์ด)
ศิลปิน : The BESTS feat. SARAN
PROD. BY ARTT
MIX & MASTER BY SURE & SLOWVXNZ
คอร์ดเพลง เศร้าวนวน The BESTS feat. SARAN
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend