คอร์ดเพลง เธอ (She) เขียนไขและวานิช

  
Text   
คอร์ดเพลง เธอ (She) ศิลปิน เขียนไขและวานิช (ต้นฉบับ Selina & Sirinya) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2

Capo #2
INTRO | G D | Em | G D | Em |
INTRO | G D | Em | G D | Em |
INTRO | G D | Em | G D | Em |

G 
ท้องฟ้ากว้างไ
D 
กล
 
จะเอาได้ไงมันไม่ไ
Em 
ด้หรอกเธอ
G 
ท้องทะเลสีค
D 
ราม
 
จะเอาได้ไงมันไม่ไ
Em 
ด้หรอกเธอ
G 
มีชีวิตตั้งมากม
D 
าย
 
จะทำอย่างไรจะอยู่ที่ไ
Em 
หนเล่าเธอ
G 
เธอจะเอาแต่
D 
ใจ มันไม่ไ
Em 
ด้หรอกเธอ

G 
ดวงจันทร์สีท
D 
อง
 
ทุกคนต่างมองลอง
Em 
คิดให้ดี
G 
แสงของดวงด
D 
าว
 
ถ้าขาดมันไปก็คงไม่
Em 
มีกลางคืน
G 
ลมหนาวพัด
D 
มา
 
จะทำอย่างไรหากไม่
Em 
มีสองเรา
G 
นั่งอยู่ใต้แสงด
D 
าว 
 
 
Em 

INSTRU | G D | Em | G D | Em |
INSTRU | G D | Em | G D | Em |

G 
ท้องฟ้ากว้างไ
D 
กล
 
จะเอาได้ไงมันไม่ไ
Em 
ด้หรอกเธอ
G 
ท้องทะเลสีค
D 
ราม
 
จะเอาได้ไงมันไม่ไ
Em 
ด้หรอกเธอ
G 
มีชีวิตตั้งมากม
D 
าย
 
จะทำอย่างไรจะอยู่ที่ไ
Em 
หนเล่าเธอ
G 
เธอจะเอาแต่
D 
ใจ มันไม่ไ
Em 
ด้หรอกเธอ

G 
ดวงจันทร์สีท
D 
อง
 
ทุกคนต่างมองลอง
Em 
คิดให้ดี
G 
แสงของดวงด
D 
าว
 
ถ้าขาดมันไปก็คงไม่
Em 
มีกลางคืน
G 
ลมหนาวพัด
D 
มา
 
จะทำอย่างไรหากไม่
Em 
มีสองเรา
G 
นั่งอยู่ใต้แสงด
D 
าว 
 
 
Em 

INSTRU | G D | Em | G D | Em |
INSTRU | G D | Em | G D | Em |
INSTRU | G D | Em | G D | Em |

G 
ท้องฟ้ากว้างไ
D 
กล
 
จะเอาได้ไงมันไม่ไ
Em 
ด้หรอกเธอ
G 
ท้องทะเลสีค
D 
ราม
 
จะเอาได้ไงมันไม่ไ
Em 
ด้หรอกเธอ
G 
มีชีวิตตั้งมากม
D 
าย
 
จะทำอย่างไรจะอยู่ที่ไ
Em 
หนเล่าเธอ
G 
เธอจะเอาแต่
D 
ใจ.. 
 
ฉันไม่ให้หรอกเธอ

OUTRO | Em |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เธอ (She)


ท้องฟ้ากว้างไกล
จะเอาได้ไงมันไม่ได้หรอกเธอ
ท้องทะเลสีคราม
จะเอาได้ไงมันไม่ได้หรอกเธอ
มีชีวิตตั้งมากมาย
จะทำอย่างไรจะอยู่ที่ไหนเล่าเธอ
เธอจะเอาแต่ใจมันไม่ได้หรอกเธอ

ดวงจันทร์สีทอง
ทุกคนต่างมองลองคิดให้ดี
แสงของดวงดาว
ถ้าขาดมันไปก็คงไม่มีกลางคืน
ลมหนาวพัดมา
จะทำอย่างไรหากไม่มีสองเรา
นั่งอยู่ใต้แสงดาว

( ดนตรี )

ท้องฟ้ากว้างไกล
จะเอาได้ไงมันไม่ได้หรอกเธอ
ท้องทะเลสีคราม
จะเอาได้ไงมันไม่ได้หรอกเธอ
มีชีวิตตั้งมากมาย
จะทำอย่างไรจะอยู่ที่ไหนเล่าเธอ
เธอจะเอาแต่ใจมันไม่ได้หรอกเธอ

ดวงจันทร์สีทอง
ทุกคนต่างมองลองคิดให้ดี
แสงของดวงดาว
ถ้าขาดมันไปก็คงไม่มีกลางคืน
ลมหนาวพัดมา
จะทำอย่างไรหากไม่มีสองเรา
นั่งอยู่ใต้แสงดาว

( ดนตรี )

ท้องฟ้ากว้างไกล
จะเอาได้ไงมันไม่ได้หรอกเธอ
ท้องทะเลสีคราม
จะเอาได้ไงมันไม่ได้หรอกเธอ
มีชีวิตตั้งมากมาย
จะทำอย่างไรจะอยู่ที่ไหนเล่าเธอ
เธอจะเอาแต่ใจ.. ฉันไม่ให้หรอกเธอ

มิวสิควิดีโอ เธอ (She) เขียนไขและวานิช

เพลง : เธอ (She) (คอร์ด)
ต้นฉบับ Selina & Sirinya
@Meechue Folk Festival 2
คอร์ดเพลง เธอ (She) เขียนไขและวานิช
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend