หน้าแรก » เขียนไขและวานิช » คอร์ดเพลง สิบล้อที่หายไป – เขียนไขและวานิช

คอร์ดเพลง สิบล้อที่หายไป – เขียนไขและวานิช

คอร์ดเพลง สิบล้อที่หายไป เขียนไขและวานิช

คอร์ดเพลง สิบล้อที่หายไป - เขียนไขและวานิช

เพลง สิบล้อที่หายไป (คอร์ด)

ศิลปิน : เขียนไขและวานิช

แนวเพลง : #สตริง

Single : เขียนไขและวานิช สิบล้อที่หายไป

คีย์คอร์ดเพลง สิบล้อที่หายไป คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bm | A | G | D | ( 4 Times )

Bm 
ขอแสงนำท
างหน่อยได้ไหม
 
เพราะ
ฉันมองทาง
ไม่ค่อยชัด
 
โลก
Bm 
ใบนี้ 
 
ไม่เคย
ให้ฉันพัก
 
สักครั้ง
เลย..       

Bm 
บางคืนก็
ยังแตกต่าง
นอนดูไม่มีด
วงจันทร์
Bm 
มหัศจรรย์โลกใบ
นี้ทุกวัน
 
ผันเป
ลี่ยนเเปรไ
ป 

Bm 
ทุกวันฉัน
ทำอะไรอยู่
เกิดเป็นคนแม่งต้อง
ทำสิ่งใด
Bm 
เฝ้าแต่คิดอยู่อย่าง
นี้ทุกวัน
 
เพื่อ
ฉัน 
 
หรือเพื่อใ
ครที่หลุดพ้น
Bm 
วิญญาณ 
 
ถ้า
มันหลุดลอย
 
กลายเป็นเ
พียงแค่ 
 
สูญญาก
าศ

Bm 
เป็นบุคคลที่ล้มห
ายตายจาก
 
จากโลก
นี้ไป 
 
เหมือนหลุด
พ้น
Bm 
หากเป็นเธอฉันจะ
ทำอย่างไร
 
เมื่อทุก
สิ่งไม่ได้เริ่มใ
หม่
Bm 
เป็นแค่เพียงวั
ตถุ 
 
ที่หายไป
 
ตลอดก
าล.. 
 
ไม่กลับ
มา..

INSTRU | Bm | A | G | D | ( 4 Times )

Bm 
ขอแสง 
 
นำท
างหน่อยได้ไหม
ขอแสง 
 
นำท
างหน่อยได้ไหม
Bm 
ขอแสง 
 
นำท
างหน่อยได้ไหม
ขอแสง 
 
นำท
างหน่อยได้ไหม
Bm 
ขอแสง 
 
นำท
างหน่อยได้ไหม
ขอแสง 
 
นำท
างหน่อยได้ไหม
Bm 
ขอแสง 
 
นำท
างหน่อยได้ไหม.. 
 
 
 

INSTRU | Bm | A | G | D | ( 6 Times )

Bm 
ทุกวันฉัน
ทำอะไรอยู่
เกิดเป็นคนแม่งต้อง
ทำสิ่งใด
Bm 
เฝ้าแต่คิดอยู่อย่าง
นี้ทุกวัน
 
เพื่อ
ฉัน.. 
 
หรือเพื่อใ
ครที่หลุดพ้น
Bm 
วิญญาณ 
 
ถ้า
มันหลุดลอย
 
กลายเป็นเ
พียงแค่ 
 
สูญญาก
าศ

Bm 
เป็นบุคคลที่ล้มห
ายตายจาก
 
จากโลก
นี้ไป 
 
เหมือนหลุด
พ้น
Bm 
หากเป็นเธอล่ะจะ
ทำอย่างไร
 
เมื่อทุก
สิ่งไม่ได้เริ่มใ
หม่
Bm 
เป็นแค่เพียงวั
ตถุ 
 
ที่หายไป
 
ตลอดก
าล.. 
 
ไม่กลับ
มา
Bm 
หากเป็นเธอฉันจะ
ทำอย่างไร
 
เมื่อทุก
สิ่งไม่ได้เริ่มใ
หม่
Bm 
เป็นแค่เพียงวั
ตถุ 
 
ที่หายไป
 
ตลอดก
าล.. 
 
ไม่กลับ
มา

INSTRU | Bm | A | G | D | ( 8 Times )

Bm 
หากเป็นเธอฉันจะ
ทำอย่างไร
 
เมื่อทุก
สิ่งไม่ได้เริ่มใ
หม่..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สิบล้อที่หายไป (คอร์ด)
ศิลปิน เขียนไขและวานิช
 โฆษณา