คอร์ดเพลง ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง – เขียนไข และ วานิช

  
Text   

คอร์ดเพลง ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง เขียนไข และ วานิช

คอร์ดเพลง ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง - เขียนไข และ วานิช

เพลง ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง (คอร์ด)

ศิลปิน : เขียนไข และ วานิช

แนวเพลง : #สตริง

เขียนไข และ วานิช : ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง

คีย์คอร์ดเพลง ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G D | C G | ( 4 Times )

 
ล่องล
G 
อย 
 
ล่องไ
D 
ป 
 
ความ
C 
ฝันฉันยิ่งใ
G 
หญ่
 
เหมือน
G 
ปีก 
 
ติดไ
D 
ฟ 
 
บินไ
C 
ปยิ่งถูกเ
G 
ผา
 
ความ
G 
รู้ ที่
D 
มี 
 
กลับ
C 
มาแทงตัวเ
G 
รา
 
G 
ลาดกับโง่เข
D 
ลา 
 
มันไ
C 
ม่ต่าง
G 
กัน

 
ยิ่ง
Em 
บิน 
 
ยิ่ง
D 
สูง 
 
ปีก
C 
ฉันเริ่มอ่อน
G 
ล้า
 
ยิ่ง
Em 
ปราถ
D 
นา 
 
หัวใ
C 
จชั่งใฝ่
G 
ฝัน
 
ปีก
Em 
ฉันนั้นเริ่มห
D 
นัก 
 
อ่อนแ
C 
รงลงทุก
G 
วัน
 
นี่
G 
ปีกแห่งความ
D 
ฝัน 
 
หรือ
C 
ปีกแห่งความจ
G 
ริง

INSTRU | G D | C G | ( 4 Times )

 
ยิ่ง
Em 
บิน 
 
ยิ่ง
D 
สูง 
 
ปีก
C 
ฉันเริ่มอ่อน
G 
ล้า
 
ยิ่ง
Em 
ปราถ
D 
นา 
 
หัวใ
C 
จชั่งใฝ่
G 
ฝัน
 
ปีก
Em 
ฉันนั้นเริ่มห
D 
นัก 
 
อ่อนแ
C 
รงลงทุก
G 
วัน
 
นี่
G 
ปีกแห่งความ
D 
ฝัน 
 
หรือ
C 
ปีกแห่งความจ
G 
ริง

 
ล่องล
G 
อย 
 
ล่องไ
D 
ป 
 
ความ
C 
ฝันฉันยิ่งใ
G 
หญ่
 
เหมือน
G 
ปีก 
 
ติดไ
D 
ฟ 
 
บินไ
C 
ปยิ่งถูกเ
G 
ผา
 
ความ
G 
รู้ ที่
D 
มี 
 
กลับ
C 
มาแทงตัวเ
G 
รา
 
G 
ลาดกับโง่เข
D 
ลา 
 
มันไ
C 
ม่ต่าง
G 
กัน

INSTRU | Em D | C G | ( 4 Times )

 
ยิ่ง
Em 
บิน 
 
ยิ่ง
D 
สูง 
 
ปีก
C 
ฉันเริ่มอ่อน
G 
ล้า
 
ยิ่ง
Em 
ปราถ
D 
นา 
 
หัวใ
C 
จชั่งใฝ่
G 
ฝัน
 
ปีก
Em 
ฉันนั้นเริ่มห
D 
นัก 
 
อ่อนแ
C 
รงลงทุก
G 
วัน
 
นี่
Em 
ปีกแห่งความ
D 
ฝัน 
 
หรือ
C 
ปีกแห่งความจ
G 
ริง

 
ล่องล
G 
อย 
 
ล่องไ
D 
ป 
 
ความ
C 
ฝันฉันยิ่งใ
G 
หญ่
 
เหมือน
G 
ปีก 
 
ติดไ
D 
ฟ 
 
บินไ
C 
ปยิ่งถูกเ
G 
ผา
 
ความ
G 
รู้ ที่
D 
มี 
 
กลับ
C 
มาแทงตัวเ
G 
รา
 
G 
ลาดกับโง่เข
D 
ลา 
 
มันไ
C 
ม่ต่าง
G 
กัน

 
Em 
ลาดกับโง่เข
D 
ลา 
 
มันไ
C 
ม่ต่าง
G 
กัน..


ล่องลอย ล่องไป ความฝันฉันยิ่งใหญ่
เหมือนปีก ติดไฟ บินไปยิ่งถูกเผา
ความรู้ ที่มี กลับมาแทงตัวเรา
ฉลาดกับโง่เขลา มันไม่ต่างกัน

ยิ่งบิน ยิ่งสูง ปีกฉันเริ่มอ่อนล้า
ยิ่งปราถนา หัวใจชั่งใฝ่ฝัน
ปีกฉันนั้นเริ่มหนัก อ่อนแรงลงทุกวัน
นี่ปีกแห่งความฝัน หรือปีกแห่งความจริง

( ดนตรี )

ยิ่งบิน ยิ่งสูง ปีกฉันเริ่มอ่อนล้า
ยิ่งปราถนา หัวใจชั่งใฝ่ฝัน
ปีกฉันนั้นเริ่มหนัก อ่อนแรงลงทุกวัน
นี่ปีกแห่งความฝัน หรือปีกแห่งความจริง

ล่องลอย ล่องไป ความฝันฉันยิ่งใหญ่
เหมือนปีก ติดไฟ บินไปยิ่งถูกเผา
ความรู้ ที่มี กลับมาแทงตัวเรา
ฉลาดกับโง่เขลา มันไม่ต่างกัน

( ดนตรี )

ยิ่งบิน ยิ่งสูง ปีกฉันเริ่มอ่อนล้า
ยิ่งปราถนา หัวใจชั่งใฝ่ฝัน
ปีกฉันนั้นเริ่มหนัก อ่อนแรงลงทุกวัน
นี่ปีกแห่งความฝัน หรือปีกแห่งความจริง

ล่องลอย ล่องไป ความฝันฉันยิ่งใหญ่
เหมือนปีก ติดไฟ บินไปยิ่งถูกเผา
ความรู้ ที่มี กลับมาแทงตัวเรา
ฉลาดกับโง่เขลา มันไม่ต่างกัน

ฉลาดกับโง่เขลา มันไม่ต่างกัน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง (คอร์ด)
ศิลปิน : เขียนไข และ วานิช
เนื้อร้อง : สาโรจน์ ยอดยิ่ง
ทำนอง : สาโรจน์ ยอดยิ่ง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend