หน้าแรก » เขียนไขและวานิช » คอร์ดเพลง บอกลา – เขียนไขและวานิช

คอร์ดเพลง บอกลา – เขียนไขและวานิช


INTRO | C | C | Em | Em | F | F | G | G |
INTRO | C | C | Em | Em | F | F | G | G |

 
อกลา.. 
 
ในวันที่
Em 
ฝนกำลังจะมา
 
วันที่เหน็บห
นาวความเหงานำพาให้ใจเจ็
บซ้ำ
 
อดลา.. 
 
ในวันที่
Em 
ฟ้าถล่มลงมา
 
ผ่านดวงใ
จน้ำตา 
 
ให้มันเอ่อไ
หล

สิ่งดี ๆ ต้องเก็บเอาไ
Em 
ว้ในใจ
 
ไม่อยากให้ค
วามเกลียดชัง
 
โหดร้ายใด ๆ ทำร้าย
กัน
 
ากวันใด 
 
หากเกิดได้
Em 
พบได้เจอกัน
 
ให้เป็น
วันที่ดี 
 
ส่งยิ้มให้กันจะได้ไ
หม

INSTRU | C | C | Em | Em | F | F | G | G |
INSTRU | C | C | Em | Em | F | F | G | G |

 
อกลา.. 
 
ก่อนวันสุด
Em 
ท้ายกำลังจะมา
 
จะส่ง
ยิ้มอำลาบอกลาทักทายก่อนจา
กกัน
สบตา.. 
 
เอ่ยคำ
Em 
ร่ำลา
 
สิ่ง
ดี ๆ ที่มีเก็บไว้ในใจจะได้ไ
หม
 
ากวันใด 
 
หากเกิดได้
Em 
พบได้เจอกันใหม่
 
ให้เป็น
วันที่ดีส่งยิ้มให้กันจะได้ไ
หม
 
แล้วให้มันผ่านไป
 

INSTRU | C | C | Em | Em | F | F | G | G |
INSTRU | C | C | Em | Em | F | F | G | G |

 
อกลา.. 
 
ก่อนวันสุด
Em 
ท้ายกำลังจะมา
 
จะส่ง
ยิ้มอำลาบอกลาทักทายก่อนจา
กกัน
สบตา.. 
 
เอ่ยคำ
Em 
ร่ำลา
 
สิ่ง
ดี ๆ เก็บไว้ในใจเก็บไว้ตลอดไ
 
ากวันใด.. 
 
หากเกิดได้
Em 
พบได้เจอกันใหม่
 
ให้เป็น
วันที่ดีส่งยิ้มให้กันจะได้ไ
หม
 
แล้วให้มันผ่า
นไป
 
 
ผ่
Em 
านไป.. 
 
ผ่
านไป.. 
 
ผ่
านไป..
 
ผ่
านไป..  
 
ผ่
Em 
านไป.. 
 
ผ่
านไป.. 
 
ผ่
านไป..
 
แล้วให้มันผ่า
นไป..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บอกลา (คอร์ด)
ศิลปิน เขียนไขและวานิช
 โฆษณา